Wijken Huisbezoeken en bedrijfsbezoeken in Overvecht

In Overvecht gaat een wijkinterventieteam huisbezoeken en bedrijfsbezoeken afleggen om verkeerd gebruik van uitkeringen, toeslagen en andere regelingen te voorkomen.

Wat doet het wijkinterventieteam?

In dit team zitten medewerkers van de gemeente Utrecht, de Belastingdienst (MKB en Toeslagen), het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de politie. Zij werken samen op het gebied van controle en handhaving.

Het wijkinterventieteam helpt bewoners en bedrijven die dat nodig hebben door te kijken of ze recht hebben op andere regelingen. Maar het team treedt op als iemand zich niet aan de regels houdt. Ook als de veiligheid of leefbaarheid wordt verstoord. Zo werkt het team aan een veilige en fijne wijk om te wonen.

Een huis-/bedrijfsbezoek

Bewoners en bedrijven geven gegevens door aan deze organisaties voor hun uitkering, toeslag of regeling. In het wijkinterventieteam vergelijken de leden deze gegevens met elkaar. Leidt dit tot vragen? Dan gaan zij op huis- of bedrijfsbezoek om hier duidelijkheid over te krijgen. Bijvoorbeeld bij vragen over het inkomen, de woonsituatie of vragen rondom vergunningen. Bij een bezoek laten de medewerkers altijd direct hun legitimatiebewijs zien: een pasje met hun foto, naam, functie en de organisatie waar zij werken. Blijkt tijdens een bezoek dat iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld om een regeling aan te vragen? Dan kan het team daarvoor ook doorverwijzen naar organisaties in de wijk. De bewoner of ondernemer krijgt geen verslag, maar kan achteraf inzage vragen in het onderzoeksdossier.

Hulp en contact Huisbezoeken Overvecht

Telefoon

14 030

E-mail

wijkinterventieteam@utrecht.nl