Wijken Evaluatie wijziging bestemmingsplan Hoge Woerd

Castellum Hoge Woerd is een nieuw gebouwd Romeins fort. Het staat op de plek waar ooit Romeinen de limes (de grens) bewaakten. Er is een museum, theater, steede en een restaurant. Wilt u meer weten? Ga naar de website www.castellumhogewoerd.nl.

Wijziging bestemmingsplan

Om het Castellum en de activiteiten op deze plek mogelijk te kunnen maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met de belangen van omwonenden en de wens om van Castellum een levendige plek te maken. Er kwamen regels over het maximaal aantal evenementen, de bezoekersaantallen en over geluid. Omdat sommige omwonenden zich toch nog zorgen maken over mogelijke overlast heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om een beheergroep en evaluatie.

Beheergroep Castellum

De beheergroep bestaat uit een aantal betrokken bewoners, Castellum Hoge Woerd en ambtenaren van de gemeente. Zij komen eens per 6 weken bij elkaar om de evaluatie te volgen. Ook geeft de beheergroep advies aan de gemeente over de belangen van de bewoners rondom het Castellum. De beheergroep heeft steeds contact met de gebruikers van het Castellum Hoge Woerd.

Evaluatie zomerseizoen 2017

Ook in het zomerseizoen van 2017 zijn er weer regelmatig evenementen op het binnenterrein. Het gaat om grote en kleine evenementen, met of zonder versterkt geluid, van het Castellum zelf, maar ook van andere organisaties zoals Tweetakt of de Avondvierdaagse. Een onafhankelijk bureau gaat onderzoek doen naar mogelijke overlast die buurtbewoners ervaren. Denk aan geluid, verkeer of parkeren. Het plan voor de evaluatie en de belangrijkste documenten zijn gemaakt in overleg met de Beheergroep Castellum. De metingen starten in april en lopen door tot in september. Eind 2017 krijgt de gemeenteraad het eindrapport. Afhankelijk van de uitkomst, kunnen de afspraken worden aangescherpt.

Wat gaat het onderzoeksbureau doen?

Het bureau laat metingen doen bij ongeveer 12 evenementen. Deze evenementen kiest het bureau in overleg met de beheergroep. Ook vragen ze na afloop van het evenement naar de ervaringen van een vaste groep van 200 buurtbewoners.

Bij de metingen kijken zij of de organisatie van het evenement zich houdt aan de regels voor evenementen op het binnenterrein van het Castellum. Die regels staan in het bestemmingsplan. Zij kijken naar het aantal bezoekers, hoeveel geluid er gemaakt wordt en de geparkeerde auto’s. Ook bekijken ze of de organisatie genoeg doet om de buurt te informeren over het evenement en de te verwachten effecten op de omgeving.

Burennieuwsbrief

Castellum Hoge Woerd geeft speciaal voor buren en omwonenden een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven van de voorbereidingen (zoals op/afbouwmomenten, verwachte aantal bezoekers, parkeer/verkeersbegeleiding, organiserende partij) voor buitenactiviteiten (voorstellingen, activiteiten, evenementen) op het binnenterrein van Castellum Hoge Woerd? Meldt u zich dan aan voor de burennieuwsbrief Castellum Hoge Woerd via info@castellumhogewoerd.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres.

Informatie over de programmering van alle binnen- en buitenactiviteiten vindt u op de website www.castellumhogewoerd.nl

Meer informatie

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
vleutendemeern
@utrecht.nl