Wijken Waterbieslaan 30-40 en Dwergbieslaan 80: gezinhuis en gemengd wonen project jongeren

De gemeente en Portaal hebben plannen voor het toekomstige gebruik van de Waterbieslaan 30 – 40 en de Dwergbieslaan 80. Het plan is om deze panden te gebruiken voor een groot gezinshuis en een gemengd wonen project voor jongeren.

Toekomstig gebruik Waterbieslaan 30-40

Het plan is om dit pand te gebruiken voor een groot gezinshuis. Hierbij komen dan een aantal zogenaamde ’kangoeroe-woningen’. Die zijn voor jongeren die bijna de stap naar zelfstandigheid kunnen maken.

In de Utrechtse jeugdhulp is 1 van de belangrijkste ambities dat ieder kind zo thuis mogelijk opgroeit. Daarvoor zijn gezinshuizen nodig. Dit is een buurt met veel (jonge) gezinnen en dit maakt dat een gezinshuis hier goed tussen past. Voor het gezinshuis werken we samen met KOOS Utrecht. Dat is een organisatie voor specialistische jeugdhulp.

Toekomstig gebruik Dwergbieslaan 80

Dit pand is zeer geschikt voor een vorm van gemengd wonen. Het heeft veel gemeenschappelijke ruimte. Het plan is om hier kamers beschikbaar te stellen voor jongeren die uitstromen uit de jeugdhulp en voor andere jongeren (medebewoners). Dit zijn bijvoorbeeld jongeren die in een pleeggezin hebben gewoond en nu zelfstandig kunnen gaan wonen. Medebewoners helpen de jongeren door goede buren en huisgenoten te zijn. De uitstromers kunnen aansluiten bij het sociale netwerk van de medebewoners. Zo kunnen zij hun plekje vinden in de samenleving. De beheerder van het pand heeft een belangrijke rol hierin. Hij of zij helpt bij het bouwen van een gemeenschap en is ook het aanspreekpunt voor de buurt. Voor het beheer van dit pand werken we samen met Stichting Sociaal Vastgoedbeheer Utrecht.

Gemeenschappelijke ruimte Dwergbieslaan

De grootste gemeenschappelijke ruimte in het pand aan de Dwergbieslaan is aan de voorzijde van het pand. Wij zien kansen om met deze ruimte ook iets voor de buurt te maken. Bijvoorbeeld een buurthuiskamer of een horecagelegenheid. De jongeren die er gaan wonen, kunnen hier eventueel ook een rol in spelen. Om te kijken welke wensen en ideeën u hebt, gaan we daarover graag met u in gesprek tijdens de bewonersbijeenkomst.

Zorgpartij Lister huurt nu de panden. Vanaf 1 november stopt de huur. Daarom zijn deze panden beschikbaar gekomen voor een nieuwe maatschappelijke invulling.

Hulp en contact Jeugd en gezin

E-mail

jeugd@utrecht.nl 

Telefoon

14 030