Wijk Vleuten-De Meern Wat gebeurt er in wijk Vleuten-De Meern?

Hieronder ziet u belangrijke projecten en gebeurtenissen in de wijk. In het wijkactieprogramma leest u de belangrijkste projecten en acties voor het komende jaar. In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving van de wijk.

Het Nieuwe Inzamelen in Vleuten-De Meern

In de dorpskernen Vleuten en De Meern voeren we na de zomer 2018 Het Nieuwe Inzamelen in. Dan worden ook ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Tot die tijd blijft de afvalinzameling hetzelfde. Wilt u weten waar we de ondergrondse restafvalcontainers plaatsen en wat de planning is?

Lees meer over Het Nieuwe Inzamelen Vleuten-De Meern


Kap bomen

11 juni 2018| De gemeente Utrecht kapt in week 25 (18 t/m 22 juni) bomen bij u in de wijk. De bomen staan op de gemeentelijke vellijst najaar 2017. Het gaat om de volgende bomen en locaties:

  • Een meidoorn in de Emmalaan ter hoogte van huisnummer 8
  • Een veldesdoorn in de Julianalaan ter hoogte van huisnummer 66
  • Een zure kers in Prinses Bernardstraat ter hoogte van huisnummer 12
  • Een zwarte els in de Prinses Bernardstraat ter hoogte van huisnummer 4
  • Twee gewone esdoorns in de Prinses Christinalaan ter hoogte van huisnummers 23 en 25.

Lees meer over de gemeentelijke vellijst


Noodkap zieke iep aan de Rijksstraatweg

De gemeente kapt in de week van 4 juni of in de week van 11 juni een iep aan de Rijksstraatweg.

Meer over deze kap


Grenzeloos genieten op een duofiets

We hebben er een mooi initiatief bij in de wijk: de duofiets. Het is een sociaal, gezond initiatief en verbindt bewoners in onze wijk. Daarnaast biedt het iedereen de mogelijkheid om er lekker op uit te gaan. Daarom heeft dit initiatief een bijdrage ontvangen uit het Initiatievenfonds. Iedereen die een goed idee of plan heeft, kan een bijdrage ontvangen.

Lees het interview met de initiatiefneemster van de duofiets

Lees meer over het initiatievenfonds


Snoeien bomen Herman Heijermansstraat

Vanaf 4 juni snoeien we 16 suikeresdoorns in de Herman Heijermansstraat. Dit is nodig om de bomen gezond te houden. Tijdens de werkzaamheden gebruiken we een hoogwerker. Wij rekenen op uw medewerking voor het verplaatsen van uw auto. Wij verwachten binnen 2 weken klaar te zijn met snoeien.


Bouw centrum Vleuterweide

In Vleuterweide wordt ook in 2018 en 2019 gebouwd. De bouwactiviteiten vinden vooral plaats in het centrum van Vleuterweide. Daarnaast wordt er gebouwd in De Erven.  

Lees meer over deze werkzaamheden


Werkzaamheden Wilhelminalaan

De gemeente wil de Wilhelminalaan verkeersveiliger maken. Daarom gaan we deze weg opnieuw inrichten. Ter voorbereiding hierop gaan we vanaf eind februari tot begin maart onderzoeken doen in de Wilhelminalaan. Hiervoor worden grondboringen gedaan en proefsleuven gegraven in het fietspad, de berm en de rijweg. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen de Wilhelminalaan gewoon gebruiken. Voor de veiligheid zetten we zo nodig verkeersregelaars in. Automobilisten moeten rekening houden met mogelijke vertraging.

Lees meer over de herinrichting van de Wilhelminalaan


Vervangen beplanting Nassaustraat, Gouden Koetslaan, Julianastraat en Prins Bernhardstraat

In de Nassaustraat, Gouden Koetslaan, Julianastraat en Prins Bernhardstraat vervangen we de heesters door vaste planten en nieuwe heesters omdat de kwaliteit van de planten die er nu staan niet meer goed genoeg is. We starten in de week van 27 november met het weghalen van de beplanting en we voeren het grondwerk uit. We planten de nieuwe heesters nog dit najaar. In het voorjaar planten we de vaste planten. We verwachten dit voor 1 mei 2018 te doen.


Zonne- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop bouwen we tot zeker 2030 geen woningen. De gemeenteraad wil dat hier grootschalig duurzame energie geproduceerd wordt. Energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Op dit moment werken we de verschillende mogelijkheden uit. Dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 neemt de gemeenteraad een besluit.

Luister, denk en doe mee

We nodigen u uit mee te denken. Dat kan op verschillende manieren: van zeer actief meewerken, tot betrokkenheid op afstand. Lees meer over de verschillende mogelijkheden

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en de bijeenkomsten die we organiseren? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Daarnaast is er een wekelijks inloopspreekuur waar u informatie kunt krijgen.

Lees meer over duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop


Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Plannen en doelen voor de wijk

In de wijkambities staan de wensen en doelen voor de wijk. We vragen elke 4 jaar aan bewoners en de wijkraad wat belangrijke onderwerpen zijn in de wijk.

In het wijkactieprogramma leest u wat de belangrijkste projecten en acties zijn voor het komende jaar. Ook activiteiten van ondernemers en bewoners staan in het programma.

Bekijk de wijkambities en het wijkactieprogramma

Beleid over de leefomgeving in de wijk

In de omgevingsvisie staat het beleid voor de leefomgeving. In het gebiedsbeleid voor Vleuten-De Meern leest u welk beleid speciaal voor deze wijk is.

Hulp en contact Wijkbureau Vleuten-De Meern

Telefoon

14 030

E-mail

vleutendemeern@utrecht.nl

Volg ons

 

Wijkwethouder

Maarten van Ooijen
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Dorpsplein 1, Vleuten

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht