Onderzoek naar Halve Maan-Noord

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurt Halve Maan-Noord. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van het buurtprofiel van Halve Maan-Noord.

Wat gaat er goed

 • Inwoners zijn over het algemeen positief over hun buurt. Ze blijven er lang wonen en voelen zich veilig.
 • De buurtkinderen spelen met elkaar. Er is een sterk sociaal netwerk en ook onderling contact tussen buren is goed.
 • Het uitzicht op het kanaal geeft gevoel van ruimte. De wandelroutes door de wijk zorgen daar ook voor. De buurtbewoners vinden de buurt groen, maar de bomen trekken wel duiven aan.
 • Door de komst van de ondergrondse containers hoeven de buurtbewoners de vuilniszakken niet meer in huis te bewaren, dat is fijn.
 • Bewoners vinden de vernieuwing van de woningen aan Dickensplaats een verbetering voor de buurt.

Wat kan er beter

 • Op meerdere plekken in Halve Maan-Noord ervaart men overlast van afval in de openbare ruimte. Ook de ondergrondse containers zitten vaak vol.
 • Mensen die in de wijk werken, (medewerkers van de zorg, politie, gemeente en woningcoorporaties) denken dat het minder goed gaat met de veiligheid dan de cijfers laten zien. Dat komt door rondhangende personen op het Herderplein en door burenruzies. Maar mensen maken hier weinig melding van. Ze kennen de wijkagent niet goed (genoeg) en ze weten niet zeker of melden wel anoniem is.
 • Ouders werken vaak verder weg, waardoor de kinderen vaker alleen thuis zijn en er minder toezicht is.
 • Veel mensen zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, maar de verbindingen kunnen beter.
 • Er is armoede in de wijk. De woningen zijn klein en gehorig en er wonen vaak grote gezinnen. Kinderen komen soms met honger naar activiteiten of kunnen een de kosten van de activiteit niet betalen. Het kan helpen als we zorgen dat bewoners elkaar beter kennen. Zo houden de buurtbewoners met elkaar een oogje in het zeil.
 • Veel woningen zijn van hulpverlenende organisaties. Daardoor wonen er in verhouding veel buurtbewoners met geestelijke gezondheidsklachten.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via west@utrecht.nl.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

Wijkwethouder

Linda Voortman
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Jan Pieterszoon Coenstraat 62

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht