Wijken Kanaalstraat en Damstraat opnieuw inrichten

We willen de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker maken. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting, een verkeersveilige 30 km/uur-inrichting en meer groen.

Wat doen we en waarom?

We richten de Kanaalstraat en de Damstraat opnieuw in. Hieronder staan de belangrijkste punten.

 • Eénrichtingsverkeer in de Kanaalstraat-oost van Damstraat naar J.P. Coenstraat. De rijrichting in de Damstraat-noord wordt omgedraaid.
 • Er komen gebakken klinkers van gevel tot gevel. Op de Kanaalstraat-west komen fietsstroken in asfalt.
 • De ongeveer 50 bomen langs de weg worden vervangen en waar mogelijk verplant; er komen meer dan 80 nieuwe bomen terug.
 • Er komen op 6 plekken langs de weg ondergrondse containers voor restafval.
 • De verkeerslichten op de kruising Kanaalstraat - J.P. Coenstraat gaan weg.
 • Er komt nieuwe riolering in de Kanaalstraat en misschien ook in de Damstraat.

Een nieuwe inrichting voor de straten is een van de maatregelen uit de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat. De buurtvisie hebben we samen met ondernemers en bewoners gemaakt. Het gaat niet alleen over verkeer en openbare ruimte, maar ook over bijvoorbeeld veiligheid, winkels en horeca.

Van conceptontwerp naar voorlopig ontwerp

In 2020 is het conceptontwerp ('Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp') vastgesteld. Hierin staan de ambitie, uitgangspunten en eisen voor de herinrichting. Deze punten staan vast en hier kunt u dus niet meer op reageren.

We hebben een voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Kanaalstraat en de Damstraat gemaakt. Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het conceptontwerp. In dit voorlopig ontwerp staat waar precies alle onderdelen komen, hoeveel en hoe deze eruit komen te zien. Bijvoorbeeld de bomen, verlichting, fietsenrekken, parkeerplaatsen en de laad- en losplekken. Maar ook de ingangen van de straten en de pleintjes.

Het voorlopig ontwerp is op 3 punten anders dan het conceptontwerp.

 • De kruising Kanaalstraat – J.P. Coenstraat wordt een gelijkwaardig kruispunt met een verhoogd verkeersplateau. Dit past beter bij de straat en is veiliger.
 • De laad- en losvakken komen op het trottoir omdat dit fijner is voor het laden en lossen en de vrije doorloopruimte voor voetgangers niet wordt onderbroken.
 • Op de Damstraat komt een extra verkeersplateau. Hierdoor wordt oversteken bij de supermarkten makkelijker.

In de video hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste punten van het voorlopig ontwerp.

Video herinrichting Kanaalstraat en Damstraat

Voorlopig ontwerp en plankaarten

Hieronder vindt u de plankaarten met het voorlopig ontwerp van de Kanaalstraat-Damstraat. Het ontwerp is in drieën verdeeld: Kanaalstraat-West, Kanaalstraat-Oost en Damstraat.

Op de plankaarten staat waar precies alle functies komen, zoals de bomen, fietsenrekken, parkeerplaatsen en afvalcontainers. Op de plankaart met de profielen ziet u hoe de straten ingedeeld zijn, zowel boven als onder de grond. In de toelichting Voorlopig Ontwerp Kanaalstraat-Damstraat leest u de uitleg bij het Voorlopig Ontwerp.

Plankaart Kanaalstraat-West (pdf, 1,5 MB)

Plankaart Kanaalstraat-Oost (pdf, 2,0 MB)

Plankaart Damstraat (pdf, 1,5 MB)

Plankaart met profielen Kanaalstraat en Damstraat (pdf, 1,8 MB)

Toelichting bij voorlopig ontwerp Kanaalstraat en Damstraat (pdf, 3,5 MB)

Vervolg

We bekijken na 29 maart alle reacties en waar nodig passen we het voorlopig ontwerp aan. Daarna stelt het college van burgemeester en wethouders het voorlopig ontwerp vast en wordt het verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Iedereen die gereageerd heeft ontvangt een persoonlijk antwoord.

Bij het conceptontwerp hebben veel mensen aangegeven zich zorgen te maken over de gevolgen voor de zijstraten als de Kanaalstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit is een bekend zorgpunt. In de buurtvisie staat daarom dat we het verkeer gaan volgen, zowel voor als na de herinrichting. Als dat nodig is, nemen we extra maatregelen. Dit doen we met de 'klankbordgroep verkeersmonitoring', waarin bewoners van de zijstraten zitten. Wilt u hieraan meedoen of wilt u weten wie namens uw straat meepraat? Stuur dan een e-mail naar kanaalstraat@utrecht.nl.

Buurtvisie

In de buurtvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

 • wonen, winkelen en verblijven
 • levendigheid en schoon, heel en veilig
 • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
 • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Hoever zijn we met de uitvoering van deze buurtvisie?

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Afmelden

Wilt u zich later toch liever afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan altijd: in elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u kunt afmelden. Hiermee trekt u uw toestemming in. Wij verwijderen dan uw e-mailadres/gegevens.

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat