Wijk West Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Beeld uit hoe de Kanaalstraat er uit kan komen te zien

Bewoners en ondernemers uit Lombok en de gemeente werken samen aan een buurtvisie (plan) Kanaalstraat/Damstraat.

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

In deze lange termijnvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

  • wonen, winkelen en verblijven
  • levendigheid en schoon, heel en veilig
  • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
  • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

College omarmt buurtvisie

Het college stemt op hoofdlijnen in met de Visie Kanaalstraat/Damstraat. Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan dit plan. Het plan gebruiken we als voorbeeld voor gemeentelijke projecten de komende jaren.

Stap voor stap werken we aan de uitvoering van de punten uit de visie. Enkele punten uit de visie:

  • Verbetering verkeersveiligheid en meer ruimte voor voetgangers met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat tussen de Damstraat en de J.P. Coenstraat.
  • Gebruik parkeergarage Kop van Lombok verhogen. Dit kan zorgen voor minder verkeer op de straat. Gemeente, winkeliers en bewoners gaan hier nog verder over praten.

Het college beslist daarnaast in april 2018 of er geld beschikbaar komt voor het herinrichtingsvoorstel. Dan kijken zij voor de voorjaarsnota wat we als gemeente het belangrijkste vinden.

Hoe werken we aan de visie Kanaalstraat en Damstraat?

In september 2016 is een werkgroep Visie Kanaalstraat en Damstraat opgericht. Daarin zaten in totaal ongeveer 30 verschillende bewoners en ondernemers. In 9 bijeenkomsten werkten ze intensief aan het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Elke bijeenkomst had een thema, zoals: veiligheid en overlast, ondernemen en wonen, inrichting en verkeersstructuur. Op 4 oktober was de slotbijeenkomst.
Een procesgroep van bewoners en ondernemers ondersteunde het visietraject. De procesgroep bewaakt de verbinding met de wijk. Het doel was om samen met de buurt een advies te ontwikkelen waar bewoners en ondernemers achterstaan.

Overzicht en verslagen van bijeenkomsten
DatumVerslagen bijeenkomsten
04-10-2017Slotbijeenkomst (pdf, 212 kB)
06-09 2017Bijeenkomst 10: resterende vragen (pdf, 134 kB)
28-06-2017Bijeenkomst 9: verkeersmodel (13 MB)
22-05-2017Bijeenkomst 8: verwerken feedback (pdf, 331 kB)
19-04-2017Buurtbijeenkomst (pdf, 8,6 MB)
30-03-2017Bijeenkomst 7: richting visie en voorkeuren (pdf, 305 kB)
07-03-2017Bijeenkomst 6: uitkomsten werkgroepbijeenkomst (pdf, 47 kB)
Bijeenkomst 6 (pdf, 1,7 MB)
07-02-2017Bijeenkomst 5: inrichting en verkeersstructuur (pdf, 1,1 MB)
31-01-2017Gespreksverslag Klasseopwaardering (pdf, 130 kB)
17-01-2017Bijeenkomst 4: ondernemen en wonen  (pdf, 78,8 kB)
08-12-2016Bijeenkomst 3: Kop van Lombok, ideeën en oplossingen (pdf 1,7 MB) 
24-10-2016Bijeenkomst 2: projectomgeving, ideeën en oplossingen (pdf, 105 kB)
03-10-2016Bijeenkomst 1: veiligheid en overlast, ideeën en oplossingen (pdf, 117 kB)
13-09-2016Startbijeenkomst

Extra activiteiten voor de moeilijk te bereiken groepen

Visie Kanaalstraat/Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Hulp en contact

Telefoon: 14 030

E-mail: visiekanaalstraat@utrecht.nl

Volg ons: