Wijken Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers uit Lombok en de gemeente werken samen aan een buurtvisie (plan) Kanaalstraat/Damstraat.

Terugkoppeling buurtbijeenkomst 6 november 2019

Ongeveer 80 bezoekers kwamen praten over het eerste schetsontwerp voor de herinrichting. Bekijk de presentatie, de tekeningen en het verslag. Wilt u reageren? Stuur dan een e-mail naar kanaalstraat@utrecht.nl.

Nieuwe inrichtingsplan

In 2018 is de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat goedgekeurd en we hebben geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze buurtvisie. Nu gaan we samen met de bewoners aan de slag met het maken van een gedetailleerd plan voor de nieuwe inrichting.

Buurtvisie

In deze lange termijnvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

  • wonen, winkelen en verblijven
  • levendigheid en schoon, heel en veilig
  • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
  • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat heeft brede ondersteuning

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. Het college stemt op hoofdlijnen in met de visie. Het proces wordt de komende jaren als voorbeeld gebruikt voor gemeentelijke projecten.

Enkele punten uit de visie

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid en meer ruimte voor voetgangers door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat tussen de Damstraat en de J.P. Coenstraat.
  • Gebruik parkeergarage Kop van Lombok verhogen. Dit kan zorgen voor minder verkeer op de straat. Gemeente, winkeliers en bewoners gaan hier nog verder over praten.

Raadsbrede ondersteuning

Ook de gemeenteraad omarmt de buurtvisie met veel complimenten voor het gevolgde proces. Zij steunen de buurtvisie  in een motie.

Coalitieakkoord

Na de raadsbrede ondersteuning is de uitvoering van de Visie Kanaalstraat/Damstraat opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Dat betekent dat we doorgaan met de uitwerking van de visie naar een herinrichtingsvoorstel. Een startdatum hiervoor is nog niet bekend.

Hoe werken we aan de visie Kanaalstraat en Damstraat?

In september 2016 is een werkgroep Visie Kanaalstraat en Damstraat opgericht. Daarin zaten in totaal ongeveer 30 verschillende bewoners en ondernemers. In 9 bijeenkomsten werkten ze intensief aan het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Elke bijeenkomst had een thema, zoals: veiligheid en overlast, ondernemen en wonen, inrichting en verkeersstructuur. Op 4 oktober was de slotbijeenkomst.
Een procesgroep van bewoners en ondernemers ondersteunde het visietraject. De procesgroep bewaakt de verbinding met de wijk. Het doel was om samen met de buurt een advies te ontwikkelen waar bewoners en ondernemers achterstaan.

Overzicht en verslagen van bijeenkomsten
DatumVerslagen bijeenkomsten
06-11-2019Presentatie buurtbijeenkomst (pdf, 7,1 MB)
Reacties buurtbijeenkomst herinrichting Kanaalstraat–Damstraat
(pdf, 83 kB)
Concept FO plattegrond Damstraat-Kanaalstraat (pdf, 2,7 MB)
Concept FO plattegrond Kanaalstraat West 1,4 MB)
Concept profielen bij FO plattegrond (pdf, 1,5 MB)
20-07-2019Bijeenkomst:herinrichting Kanaalstraat - Damstraat (pdf, 60 kB)
30-05-2019Rapport winkelgebied Kanaalstraat - Damstraat (pdf, 4207 kB)
03-05-2019Brief naar betrokkenen Update Kanaalstraat/Damstraat (pdf, 50,8 kB)
22-06-2018Brief naar betrokkenen Visie Kanaalstraat/Damstraat (pdf, 52,2 kB)
04-10-2017Slotbijeenkomst (pdf, 212 kB)
06-09 2017Bijeenkomst 10: resterende vragen (pdf, 134 kB)
28-06-2017Bijeenkomst 9: verkeersmodel (13 MB)
22-05-2017Bijeenkomst 8: verwerken feedback (pdf, 331 kB)
19-04-2017Buurtbijeenkomst (pdf, 8,6 MB)
30-03-2017Bijeenkomst 7: richting visie en voorkeuren (pdf, 305 kB)
07-03-2017Bijeenkomst 6: uitkomsten bijeenkomst werkgroep (pdf, 47 kB)
Bijeenkomst 6 (pdf, 1,7 MB)
07-02-2017Bijeenkomst 5: inrichting en verkeersstructuur (pdf, 1,1 MB)
31-01-2017Gespreksverslag Klasseopwaardering (pdf, 130 kB)
17-01-2017Bijeenkomst 4: ondernemen en wonen  (pdf, 78,8 kB)
08-12-2016Bijeenkomst 3: Kop van Lombok, ideeën en oplossingen (pdf 1,7 MB) 
24-10-2016Bijeenkomst 2: projectomgeving, ideeën en oplossingen (pdf, 105 kB)
03-10-2016Bijeenkomst 1: veiligheid en overlast, ideeën en oplossingen (pdf, 117 kB)
13-09-2016

Startbijeenkomst

 Ruimtelijke interventies gedragsbeïnvloeding Kanaalstraat en Damstraat

Extra activiteiten voor de moeilijk te bereiken groepen

DatumActiviteit
11 november 2016Groepsgesprek met 2 Marokkaanse en 6 Turkse jongeren
16 november 2016

Groepsgesprek met 5 Turkse en 1 Marokkaanse bewoonster

november 201624 interviews met avondklanten (vooral jongeren) (pdf, 163 kB)
december 2016 - januari 201763 interviews met klanten (pdf, 157 kB)
januari 201737 interviews met ondernemers (pdf, 145 kB)
26/28 november 201758 interviews met klanten/voorbijgangers op donderdag en zaterdag (pdf, 163 kB)

Visie Kanaalstraat/Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Toestemming

Hiermee geeft u toestemming aan de gemeente om uw e-mailadres te verwerken (gebruiken). Wij gebruiken dit alleen voor het toesturen en verbeteren van deze nieuwsbrief. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over klikgedrag om te zien wat het meest gelezen wordt.

Afmelden

Wilt u zich later toch liever afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan altijd: in elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u kunt afmelden. Hiermee trekt u uw toestemming in. Wij verwijderen dan uw e-mailadres/gegevens.

Uw mening