Wijken Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners en ondernemers uit Lombok en de gemeente werken samen aan een buurtvisie (plan) Kanaalstraat/Damstraat.

Buurtbijeenkomst herinrichting Kanaalstraat-Damstraat

Wanneer: Woensdag 6 november 2019, 19.30-21.30 uur

Waar: Ulu Moskee, Moskeeplein 89

Wat: Samen met bewoners en ondernemers werkt de gemeente aan de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat zoals voorgesteld in de buurtvisie. Op de buurtavond op 20 juni hebben de aanwezigen de eisen en wensen voor de herinrichting aangescherpt. Het projectteam heeft die nu verwerkt in een schets. Die schets willen we nu graag bespreken.

Op deze avond zijn er tekeningen van hoe de Kanaalstraat en de Damstraat er mogelijk uit gaan zien. Daarop staan zaken als de breedte van de rijbaan, ruimte voor fietsers en voetgangers, de manier waarop de zijstraten aansluiten, plekken waar bomen, ondergrondse containers en laad- en losplekken kunnen komen. Er zijn ook ideeën voor de pleinen langs de straat. Ook krijgt u informatie over de planning; wat is er tot nu toe gebeurd en hoe gaat het nu verder?

Programma

 • 19.15  Inloop met koffie en thee
 • 19.30  Welkom
 • 19.35  Presentatie van het ontwerp
 • 20.15  Bespreking in groepen. In deze groepen krijgt u een uitgebreidere toelichting en is er ruimte voor gesprek. De uitkomsten van de recente enquête over gedrag komen hier ook aan bod.
 • 21.15  Afsluiting

Nieuwe inrichtingsplan

In 2018 is de buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat goedgekeurd en we hebben geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van deze buurtvisie. Nu gaan we samen met de bewoners aan de slag met het maken van een gedetailleerd plan voor de nieuwe inrichting.

Buurtvisie

In deze lange termijnvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

 • wonen, winkelen en verblijven
 • levendigheid en schoon, heel en veilig
 • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
 • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Buurtvisie Kanaalstraat/Damstraat heeft brede ondersteuning

Bewoners en ondernemers werkten lange tijd samen aan de visie Kanaalstraat/Damstraat. Het college stemt op hoofdlijnen in met de visie. Het proces wordt de komende jaren als voorbeeld gebruikt voor gemeentelijke projecten.

Enkele punten uit de visie

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid en meer ruimte voor voetgangers door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat tussen de Damstraat en de J.P. Coenstraat.
 • Gebruik parkeergarage Kop van Lombok verhogen. Dit kan zorgen voor minder verkeer op de straat. Gemeente, winkeliers en bewoners gaan hier nog verder over praten.

Raadsbrede ondersteuning

Ook de gemeenteraad omarmt de buurtvisie met veel complimenten voor het gevolgde proces. Zij steunen de buurtvisie  in een motie.

Coalitieakkoord

Na de raadsbrede ondersteuning is de uitvoering van de Visie Kanaalstraat/Damstraat opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. Dat betekent dat we doorgaan met de uitwerking van de visie naar een herinrichtingsvoorstel. Een startdatum hiervoor is nog niet bekend.

Hoe werken we aan de visie Kanaalstraat en Damstraat?

In september 2016 is een werkgroep Visie Kanaalstraat en Damstraat opgericht. Daarin zaten in totaal ongeveer 30 verschillende bewoners en ondernemers. In 9 bijeenkomsten werkten ze intensief aan het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Elke bijeenkomst had een thema, zoals: veiligheid en overlast, ondernemen en wonen, inrichting en verkeersstructuur. Op 4 oktober was de slotbijeenkomst.
Een procesgroep van bewoners en ondernemers ondersteunde het visietraject. De procesgroep bewaakt de verbinding met de wijk. Het doel was om samen met de buurt een advies te ontwikkelen waar bewoners en ondernemers achterstaan.

Extra activiteiten voor de moeilijk te bereiken groepen

Visie Kanaalstraat/Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Aanmelden

Toestemming

Hiermee geeft u toestemming aan de gemeente Utrecht om uw e-mailadres te verwerken (gebruiken). Wij gebruiken dit alleen voor het toesturen en verbeteren van deze nieuwsbrief. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over klikgedrag om te zien wat het meest gelezen wordt.


Afmelden

Wilt u zich later toch liever afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan altijd: in elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u kunt afmelden. Hiermee trekt u uw toestemming in. Wij verwijderen dan uw e-mailadres/gegevens.

Hulp en contact

Telefoon: 14 030

E-mail: visiekanaalstraat@utrecht.nl

Volg ons:    

Uw mening