Wijken Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners, ondernemers en de gemeente werken samen aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat.

Nieuwe inrichting Kanaalstraat en Damstraat

De gemeente heeft een conceptontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Kanaalstraat en Damstraat. Het doel van deze herinrichting is het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de beide straten. Met meer uitstraling, ruimte voor verblijf, een verkeersveilige 30km/u inrichting en meer groen. U kon tot en met 3 juni reageren. Wij ontvingen 150 inspraakreacties. Daarmee gaan we nu verder; na de zomer publiceren we een uitgebreide reactie.

Veel reacties gaan over gedrag en handhaving (openbare orde). Daarover leest u meer op de pagina Uitvoering buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat.

Ook hebben veel mensen hun zorgen geuit over de gevolgen voor de zijstraten wanneer de Kanaalstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit is een bekende zorg. In de buurtvisie staat daarom dat we het verkeer gaan monitoren, zowel voor als na de herinrichting. Als het nodig is nemen we aanvullende maatregelen. Dit doen we met de klankbordgroep verkeersmonitoring, waaraan vertegenwoordigers van de zijstraten deelnemen. Mocht u hieraan willen meedoen of weten wie uw straat vertegenwoordigt, mail dan naar kanaalstraat@utrecht.nl.

We voeren binnenkort noodzakelijke bodemonderzoeken uit.

Bekijk het conceptontwerp herinrichting Kanaalstraat/Damstraat (pdf, 9,4 MB)

Bekijk de plankaarten en bijlagen bij het conceptontwerp herinrichting Kanaalstraat/Damstraat

Bekijk het ontwerp met beeld en uitleg

Indruk toekomst Kanaalstraat

Buurtvisie

In de buurtvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

  • wonen, winkelen en verblijven
  • levendigheid en schoon, heel en veilig
  • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
  • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Hoever zijn we met de uitvoering van deze buurtvisie?

Visie Kanaalstraat-Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Toestemming

Hiermee geeft u toestemming aan de gemeente om uw e-mailadres te verwerken (gebruiken). Wij gebruiken dit alleen voor het toesturen en verbeteren van deze nieuwsbrief. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over klikgedrag om te zien wat het meest gelezen wordt.

Afmelden

Wilt u zich later toch liever afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan altijd: in elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u kunt afmelden. Hiermee trekt u uw toestemming in. Wij verwijderen dan uw e-mailadres/gegevens.

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Telefoon

14 030

E-mail

visiekanaalstraat@utrecht.nl

Volg ons