Wijken Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat

Bewoners, ondernemers en de gemeente werken samen aan de toekomst van de Kanaalstraat en Damstraat.

Nieuwe inrichting Kanaalstraat en Damstraat

De gemeente heeft het conceptontwerp ('Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp') voor de nieuwe inrichting van de Kanaalstraat en Damstraat bepaald. We willen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de beide straten verbeteren. Met meer uitstraling, ruimte voor verblijf, een verkeersveilige 30km/u inrichting en meer groen. Van 11 mei tot en met 3 juni 2020 hebben meer dan 140 buurtbewoners, winkeliers en organisaties een reactie gegeven. Dat heeft de gemeente veel waardevolle ideeën gegeven voor de volgende stap in het ontwerp. De reacties en antwoorden zijn na te lezen in het reactiedocument (pdf op website met stukken voor de gemeenteraad) dat bij het conceptontwerp (pdf op website met stukken voor de gemeenteraad) zit.

Veel reacties gaan over gedrag en handhaving (openbare orde). Daarover leest u meer op de pagina Uitvoering buurtvisie Kanaalstraat en Damstraat.

Ook hebben veel mensen hun zorgen laten merken over de gevolgen voor de zijstraten wanneer de Kanaalstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit is een bekende zorg. In de buurtvisie staat daarom dat we het verkeer gaan volgen, zowel voor als na de herinrichting. Zo nodig nemen we extra maatregelen. Dit doen we met de 'klankbordgroep verkeersmonitoring', waarin bewoners van de zijstraten zitten. Wilt u hieraan meedoen of wilt u weten wie namens uw straat meepraat? Mail dan naar kanaalstraat@utrecht.nl.

Vervolg

Het conceptontwerp werken wij nu uit in een voorlopig ontwerp. In dit voorlopige ontwerp bepalen we waar precies alle onderdelen komen. Bijvoorbeeld de bomen, verlichting, fietsenrekken, parkeerplaatsen en de laad- en losplekken. Ook de ingangen van de straten en de pleintjes zijn hier onderdeel van. Wij verwachten begin 2021 met bewoners in gesprek te kunnen gaan over het voorlopige ontwerp. Het uiteindelijke werk start dan halverwege 2022 en duurt ongeveer 2 jaar.
Bekijk het conceptontwerp, de plankaarten en andere bijlagen van de nieuwe inrichting Kanaalstraat/Damstraat

Bekijk het ontwerp met beeld en uitleg

Indruk toekomst Kanaalstraat

Buurtvisie

In de buurtvisie heeft de buurt toekomstige maatregelen en investeringen op gebied van inrichting, regelgeving en samenwerking opgesteld. Hier proberen we balans te houden tussen:

  • wonen, winkelen en verblijven
  • levendigheid en schoon, heel en veilig
  • voldoende ruimte voor de voetganger, fiets en auto
  • nieuwe ontwikkeling én behoud van het multiculturele, dynamische en gezellige karakter van Lombok

Bekijk de buurtvisie (pdf, 4,6 MB)

Hoever zijn we met de uitvoering van deze buurtvisie?

Visie Kanaalstraat-Damstraat op hoofdlijnen

Deze video legt de conceptversie van het plan uit. Het definitieve plan is in grote lijnen nog hetzelfde. De video is gemaakt voor de slotbijeenkomst van 4 oktober 2017. U kunt niet meer reageren op het plan.

Video Turks gesproken | Video Arabisch gesproken | Video Berbers gesproken

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Ontvang een aantal keer per jaar een nieuwsbrief met wat er speelt in de Kanaalstraat en Damstraat.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Toestemming

Hiermee geeft u toestemming aan de gemeente om uw e-mailadres te verwerken (gebruiken). Wij gebruiken dit alleen voor het toesturen en verbeteren van deze nieuwsbrief. We verzamelen bijvoorbeeld informatie over klikgedrag om te zien wat het meest gelezen wordt.

Afmelden

Wilt u zich later toch liever afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan altijd: in elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee u kunt afmelden. Hiermee trekt u uw toestemming in. Wij verwijderen dan uw e-mailadres/gegevens.

Hulp en contact Toekomstbeeld Kanaalstraat en Damstraat