Wijken Hart onder de riem voor Zuid

Lot van Hooijdonk

De coronamaatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. Dat betekent voor ons allemaal dat we nog langer geduld moeten hebben en ons moeten blijven aanpassen. De straten in Hoograven, de Bokkenbuurt, Tolsteeg, Rotsoord en Lunetten blijven voorlopig stil. Kinderen spelen nog wel in de speeltuinen en als we wandelen door de buurt en naar de winkel gaan, houden we anderhalve meter afstand. Zo is ons leven op dit moment. En dat is nogal wat. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Ik besef dat de impact van het virus voor velen van jullie enorm groot is. Ik leef mee met diegenen die door het virus ernstig ziek zijn of een naaste verloren hebben. En als het je werk of onderneming op een negatieve manier raakt is dat heel zwaar. Laten we elkaar in deze tijden blijven steunen. Er zijn al mooie initiatieven in de buurten ontstaan en ik noem er een paar:

Ik hoorde ook dat er in Lunetten een initiatief van bewoners is die huis aan huis een folder gaan verspreiden, enerzijds met algemene informatie en anderzijds met specifiek hulpmogelijkheden in Lunetten. Nog meer initiatieven vind je op de website van het NIZU (Netwerk Informele Zorg Utrecht).

Persoonlijk begin ik te wennen aan het thuis werken maar ook ik mis het contact met de stad, met de mensen, met jullie. Mijn wijkspreekuur blijft open staan, we zoeken naar een makkelijke manier om elkaar digitaal of telefonisch te vinden. En hoewel het wijkbureau gesloten is staan de mensen daar voor jullie klaar. Bel of mail ze gerust. Bijvoorbeeld als je een goed idee hebt voor een nieuw initiatief en je wilt weten hoe je hiervoor een bijdrage van het Initiatievenfonds kunt aanvragen.

Tot slot... De gemeente zet handhavers in om mensen aan te spreken die zich niet aan de regels houden, maar ik doe graag een oproep op ieders eigen gezonde verstand: houd je aan de regels en kijk om naar elkaar!

Een warme groet,

Lot van Hooijdonk, wijkwethouder Zuid

Uw mening