Onderzoek naar Nieuw Hoograven en Bokkenbuurt

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Nieuw Hoograven en Bokkenbuurt. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen.

De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van het buurtprofiel van Nieuw Hoograven en Bokkenbuurt.

Wat gaat er goed

  • Buurtbewoners van Nieuw Hoograven-Noord, Hoograven-Zuid en Bokkenbuurt wonen over het algemeen prettig en rustig.
  • De voorzieningen zijn dichtbij.
  • Inwoners hebben verschillende achtergronden en dat vinden inwoners prettig.
  • Mensen zijn betrokken, de buurtambassadeurs worden gewaardeerd.
  • De buurt is redelijk schoon.
  • Voor kleine kinderen zijn er genoeg speelvoorzieningen.

Wat kan er beter

  • Mensen die in de buurt werken zoals zorgmedewerkers, politie, ambtenaren en mensen van de woningcorporaties denken dat er meer armoede voorkomt, dan de cijfers laten zien. Mensen schamen zich ervoor. Organisaties bieden hulp, maar doordat niet iedereen Nederlands spreekt is het soms lastig om contact te leggen met elkaar. Er is te weinig aandacht voor anderstaligen.
  • Voor ouderen zijn er weinig geschikte woningen. Meer betaalbare woningen en liften zijn een wens.
  • Het groen mag beter onderhouden worden.
  • De meningen over veiligheid zijn gemengd. Er is veel (jeugd)criminaliteit: hangjongeren, drugs, vuurwerk en diefstal. Dat hangt mogelijk samen met weinig mogelijkheden voor creatieve of culturele activiteiten voor jongeren.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via zuid@utrecht.nl.

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag