Wijk Zuid Samenwerken aan Omgevingsvisie Lunetten

Lunetten is een van de wijken waar mensen graag wonen, werken en leven. Hoe zorgen we dit ook in de toekomst zo blijft? Wijkbewoners, ondernemers en andere partijen delen hun ideeën en dromen en werken samen met de gemeente aan een plan voor de toekomst: de Omgevingsvisie Lunetten.

Van Burgertop naar omgevingsvisie

Enthousiaste en betrokken wijkbewoners van de Kerngroep Buurtbudgetten organiseerden op 4 november een bijeenkomst: de Burgertop. Dit was een bijeenkomst dóór bewoners vóór bewoners. Zij spraken met elkaar over hoe Lunetten er over 20 jaar uit kan zien. Dit leverde mooie ideeën op om samen aan te werken. De gemeente sluit bij dit enthousiasme aan en werkt samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken partijen aan de Omgevingsvisie Lunetten. De uitkomsten van de Burgertop vormen de basis voor de omgevingsvisie. Alle nieuwe plannen voor Lunetten toetsen we aan deze visie.

Workshops Lunettenlab

Tussen 29 januari en 9 april hebben wijkbewoners, ondernemers en andere professionals uit de wijk deelgenomen aan workshops van het Lunettenlab. Zij gingen aan de slag met thema’s als wonen en duurzaamheid, water, groen, beheer en verkeer, en werken en ontmoeten. Over de resultaten van die workshops leest u hieronder meer. De workshops leverden veel informatie op over wensen, dromen en ambities voor Lunetten.

Hoe gaat het nu verder?

 • Eerste versie omgevingsvisie.
  De gemeente gebruikt deze informatie om een eerste ruwe versie van de omgevingsvisie te maken.
 • Bespreken eerste versie.
  Op 28 mei bespreken we deze versie met iedereen die aan de workshops heeft meegedaan.
 • Concept omgevingsvisie maken.
 • Conceptversie met de wijk bespreken tijdens een Wijkfestival
  We nodigen de hele wijk uit om mee te kijken naar dit concept. Wijkbewoners en andere betrokkenen kunnen dan laten weten wat ze ervan vinden. Ze kunnen aangeven wat ze missen of waar ze het wel en niet mee eens zijn.
 • Omgevingsvisie maken voor vaststelling door de gemeenteraad.

Planning

 • 28 mei: bijeenkomst voor alle deelnemers van de workshops over de opbrengst daarvan (locatie nog niet bekend)
 • Eind juni 2018: Wijkfestival: wijkbijeenkomst over de omgevingsvisie Lunetten
 • Juni 2018: verwerken resultaten in omgevingsvisie
 • Eind 2018: besluit gemeenteraad

Resultaten eerdere workshops

Werken en ontmoeten - 9 april

Aan de laatste workshop uit de serie van het Lunettenlab deden weer ongeveer 50 bewoners en betrokkenen mee. Het thema was werken en ontmoeten. Dit onderwerp was een belangrijk thema in de Burgertop van 4 november. Enkele bewoners hadden de workshop voorbereidt en begeleidden de avond. De workshop leverde veel verschillende ideeën op voor de toekomst van het werken in de wijk en voor ontmoeten, gezondheid en geluk. Ook deze avond levert inzichten in wat de deelnemers belangrijk vinden voor hun wijk.

Bekijk het getekende verslag (pdf, 281 kB)

Workshop water, groen, beheer en verkeer - 19 maart

Aan de workshop van het Lunettenlab over groen, water, beheer en verkeer deden ongeveer 50 bewoners en betrokkenen mee. Enthousiast gingen zij aan de slag met de invulling van de resultaten van de Burgertop; wonen in het groen en duurzaam en op maat. Ook bij deze workshops keken de deelnemers door de bril van de 4 typische Lunettenaren naar de toekomst.

Bekijk het getekende verslag (pdf, 532 kB)

Wonen en duurzaamheid – 5 maart

Aan de hand van een aantal vragen spraken de deelnemers over de toekomst van het wonen en de ambities van Lunettenaren voor duurzaamheid. Zij keken daarbij door de bril van de 4 typische Lunettenaren.

Bekijk het getekende verslag (pdf, 326 kB)

De Lunettenaren - 20 februari

Het resultaat van de workshop wie zijn de typische Lunettenaren bestaat uit 4 types. Deze 4 types helpen om een omgevingsvisie van Lunetten te maken waarin zo veel mogelijk Lunettenaren zich herkennen, ook als ze niet aan de workshops deelnamen.

Deze 4 types zijn:

Bekijk het getekende verslag (pdf, 803 kB)

Lunetten Lab - 29 januari

Aan de bijeenkomst op 29 januari namen 50 mensen deel. Doel was om vanuit de resultaten van de Burgertop en de stedelijke Omgevingsvisie te kijken welke thema’s belangrijk zijn voor Lunetten. Besproken werd hoe we met elkaar een omgevingsvisie voor Lunetten gaan maken. En wie of welke partijen ook betrokken moeten worden. 

Bekijk het getekende verslag (pdf, 903 kB)

Reageren of meedoen?

Wilt u reageren? Mail dan naar omgevingsvisielunetten@utrecht.nl of bel 14 030

Hulp en contact Wijkbureau Zuid

Telefoon

14 030

E-mail

zuid@utrecht.nl

Volg ons


Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

't Goylaan 75, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Postadres

postbus 8395, 3503 RJ Utrecht