Wijk Zuidwest Spaaklaan: nieuwe inrichting

De gemeente en Mitros werken samen aan Kanaleneiland Noord Noord (KENN). Mitros knapt de flats op, de gemeente de straten, het groen en de speelplekken. We pakken de buurt verder aan. Blok voor blok, straat voor straat. Nu is de Spaaklaan aan de beurt. De straat wordt opnieuw ingericht. Samen met de bewoners is een ontwerp gekozen voor de invulling van de openbare ruimte. Er komen 2 speelplekken elk voor een andere leeftijdsgroep.

Het ontwerp

In de Spaaklaan komt een nieuwe speelplek voor kinderen tot 6 jaar en een nieuwe speelplek voor kinderen van 6-12 jaar. De speelplekken komen bij de huidige voetbalkooi. Het parkeren komt in het midden van de straat en langs de stoepen. Rondom de speelplek komen een hek en een haag, zodat kinderen op een afgesloten plek veilig kunnen spelen.

plattegrond met tekening definitief ontwerp van de Spaaklaan

Planning

We voeren de werkzaamheden in 2 fasen uit. Dan hebben bewoners zo weinig mogelijk overlast. Tijdens deze werkzaamheden kunt u hier niet parkeren.

Fase 1 - gedeelte bij het Attleeplantsoen

Van 20 november tot en met 23 december 2017.

  • vervangen van de rioolaansluitingen onder het asfalt
  • aanleggen van de parkeervakken, de stoep en de rijweg

Fase 2 - gedeelte bij de Van Heuven Goedhartlaan

Van 15 januari tot en met ongeveer half/eind april 2018.

  • planten van bomen en groen
  • aanleggen van de speelplek

Informatie voor bewoners

Informatie over het aanbieden van huisvuil en de aannemer staat in het wijkbericht:

Werkzaamheden openbare ruimte Spaaklaan gaan van start (pdf)

fase 1en 2 in beeld
fase 1 en 2 van de werkzaamheden

Hulp en contact

Telefoon

14030

E-mail

spaaklaan@utrecht.nl