Wijk Zuidwest Rivierenwijk

Balijebrug met kade, groen en huizen

Rivierenwijk is een gevarieerde wijk –zowel wat betreft woningen als bevolking- met weinig specifieke problemen op sociaal economisch gebied. Deze bruisende woonwijk bestaat al zo’n 100 jaar. De eerste woningen in Rivierenwijk zijn rond 1918 gebouwd bij de Waalstraat en Maasstraat. Bij de bouw was het uitgangspunt om eengezinswoningen met tuin te realiseren. De wijk was bedoel voor ‘arbeiders, ambtenaren en spoorwegpersoneel’. Midden jaren 70 startte de noodzakelijke stadsvernieuwing met sloop, nieuwbouw van woningen en renovatie. De bebouwing is divers en verschilt van arbeiderswoningen tot woningen met een meer tuindorp-achtige stijl. Daarnaast heeft Rivierenwijk ook een eigen treinstation, ‘Vaartsche Rijn’. Het station is in 2016 geopend.


Station Utrecht Vaartsche Rijn

Dichterswijk Vaartsche Rijn

Tussen Utrecht Centraal en Lunetten, ter hoogte van de Westerkade, is station Utrecht Vaartsche Rijn gebouwd. Dit station is op 22 augustus 2016 feestelijk geopend.


Reitdiepstraat - sloop/nieuwbouw (complex 108 Rivierenwijk)

Reitdiepstraat

De 81 portiekwoningen in de Reitdiepstraat dateren uit de jaren '50. Bo-Ex heeft het voornemen om deze woningen te vervangen voor nieuwbouw. In september 2009 is hiervoor overeenstemming bereikt met de huurders. De voorlopige planning is als volgt: start sloop eind 2015, start nieuwbouw begin 2016.


Hulp en contact wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188

Openingstijden

maandag t/m donderdag 9.00-17.00
vrijdag 9.00-12.00 uur

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Volg ons