Onderzoek naar Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid

We hebben onderzocht hoe het gaat met de buurten Transwijk-Noord, Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid. Wat gaat er goed en wat kan er beter?

We deden onderzoek naar 11 buurten in de stad. Bij deze buurten viel namelijk op dat de cijfers over de buurt anders waren dan de cijfers voor de hele stad. Dit hebben we besproken met bewoners en mensen die in de wijk werken, zoals medewerkers van de politie, de zorg, de woningcorporaties en de gemeente. Zodat we beter begrijpen waar de verschillen vandaan komen. De resultaten van het onderzoek en de gesprekken noemen we het buurtprofiel. Hieronder leest u een samenvatting van de buurtprofielen van de buurten.

Buurtprofiel Transwijk-Noord

Wat gaat er goed

 • Veel buurtbewoners zijn bereid iets te doen voor een ander. Ze maken bijvoorbeeld regelmatig vrijwillig de buurt schoon.
 • Bewoners voelen zich veilig. Bewoners hebben het gevoel dat ze bij elkaar horen. Vooral bewoners die al langer in de wijk wonen. Maar ook de nieuwe bewoners zoeken elkaar op.
 • Bewoners zijn blij met de groenvoorzieningen in de buurt. Bewoners onderhouden vrijwillig perkjes met planten. En de groene route naar Oog in Al is fijn.
 • Er zijn veel mensen die tijdelijk in Nederland werken. Daar is goed contact mee.
 • De woningcorporatie is actief op het gebied van leefbaarheid.
 • Het winkelcentrum in de buurt is goed bereikbaar. En ook de wegen de wijk uit en het openbaar vervoer.

Wat kan er beter

 • Volgens mensen die in de wijk werken zijn de belangrijkste punten: jeugdoverlast, het gebruik van lachgas, autokraken, verkeersveiligheid en meldingen over verwarde personen.
 • Gehorige woningen zorgen mogelijk voor het hoge aantal meldingen van burenruzies. Bewoners ervaren vaak geluidsoverlast.
 • Er zijn veel wisselingen in de woningen.
 • Verschil is leefstijl, culturele achtergrond en meer mensen psychosociale problematiek zorgen voor een uitdaging op gebied van samenleven en samenwonen. Bewoners willen graag een buurtcentrum of koffietent.
 • In de wijk wonen veel mensen met minder geld. De problematiek rondom schulden lijkt groter dan de cijfers doen aangeven. Maar veel speelt zich af achter de voordeur.
 • Er is veel eenzaamheid in de buurt.
 • Het vertrouwen in de instanties is laag. Partijen in de wijk kunnen beter samenwerken, zodat hun activiteit en communicatie beter op elkaar afgestemd is. De wijkagent mag meer zichtbaar zijn. 

Buurtprofiel Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid

Wat gaat er goed

 • In beide buurten wonen veel jongen mensen en zijn inwoners bereid om elkaar te helpen. Ze nemen initiatief en zijn betrokken. Buurtbewoners helpen elkaar bijvoorbeeld als ze de taal niet begrijpen.
 • In Kanaleneiland-Noord is op veel plekken de openbare ruimte opnieuw ingericht na rioolwerkzaamheden. Kanaleneiland-Noord scoort daardoor iets beter dan Zuid.

Wat kan er beter

 • Veel inwoners in Kanaleneiland-Noord en Kanaleneiland-Zuid hebben een laag besteedbaar inkomen, een uitkering of zijn werkloos. Veel kinderen leven in een huishouden met een laag inkomen.
 • Meer jongeren dan het Utrechts gemiddelde verlaten school zonder diploma of gaan niet naar school.
 • Inwoners gaven aan dat het fijn zou zijn als er meer plekken komen voor jongeren om te wonen, maar ook om te werken of stage te lopen.
 • De wijken mogen groener.
 • Auto’s rijden vaak hard of parkeren niet in de vakken.

Lees het hele buurtprofiel

Wilt u het hele buurtprofiel lezen? U kunt het buurtprofiel per e-mail opvragen via zuidwest@utrecht.nl. Geef aan om welke buurt het gaat.

Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwest@utrecht.nl

Wijkwethouder

Dennis de Vries
Kijk wanneer het wijkspreekuur is

Bezoekadres

Al-Masoedilaan 188, Utrecht

Postadres

Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Openingstijden

9.00 - 13.00 uur
Maandag tot en met vrijdag