Wijken Wijkopgave Zuidwest

Samen met bewoners, ondernemers en organisaties maken we plannen voor de wijk. We bepalen wat we belangrijk vinden en wat we samen gaan doen. We leggen de plannen vast in de wijkopgave. Elk jaar werken we de wijkopgave bij.

Verschil wijkopgave en omgevingsvisie

 • In de omgevingsvisie staat het gemeentelijke beleid over de leefomgeving voor de lange termijn.
 • In de wijkopgave staat welke onderwerpen de komende jaren aandacht krijgen in de wijk en in de buurten. Alle ontwikkelingen in de wijk passen binnen de omgevingsvisie.

  Wijkopgave: inzet voor Zuidwest

  Zuidwest is een wijk die volop in ontwikkeling is. We vinden het belangrijk dat de wijk schoon, heel en veilig is en dat we er prettig kunnen samenleven. De thema’s waar we extra inzet voor leveren, om dit te bereiken, noemen we wijkopgave. De opgave geeft aan welke onderwerpen een duurzame en meerjarige (extra-) inzet vragen voor de wijk. We hebben deze in 2017 bij bewoners en organisaties opgehaald.

  Vragen die we aan professionals en bewoners hebben gesteld:

  • Wat vinden we belangrijke thema’s?
  • Wat willen we hierin bereiken?
  • Wat gaan we hiervoor doen?
  • Wat is hiervoor nodig?
  • Welk resultaat hebben we hierin bereikt?
  • Wat betekent dit voor de opgave die volgt?

  Bekijk de wijkopgaven Zuidwest (pdf, 294 kB)

  Bekijk hoe de wijkopgaven tot stand zijn gekomen (pdf, 223 kB)

  Wat zijn de aandachtspunten

  Samen schoon

  Dit is een extra inzet gericht op allereerst Kanaleneiland-Noord. Vuil rondom ondergrondse containers, rattenplaag, broodoverlast, zwerfvuil en bewustwording – gedrag – bewonersparticipatie.

  Verkeer en parkeren

  Vanuit bijna alle delen van de wijk komen veel signalen van overlast binnen. Veranderingen in gedrag zijn gewenst gericht op verkeer en parkeren. Soms kunnen we als gemeente hierop reageren. Wat is er nodig om de (basis-) kwaliteit op orde te brengen?

  Groen en spelen

  Bewoners wensen een goede gebruikerswaarde van de openbare ruimte, met genoeg groen en voldoende speelgelegenheid voor kinderen. Slechts incidenteel kunnen we als gemeente hierin tegemoet komen. De vraag is hoe we deze (basis)kwaliteit in de hele wijk op orde kunnen brengen.

  Jeugdoverlast

  Nog steeds zijn de cijfers van jeugdoverlast hoog. Er is een succesvolle aanpak van jeugdgroepen; toch komen er ook steeds weer nieuwe jeugdgroepen bij. De jeugdoverlast komt ook steeds vaker van jongere kinderen.
   

  Vreedzaam opgroeien

  We richten ons al jaren op een eenduidig pedagogisch klimaat in de opvoeding van kinderen.

  Armoede

  Onder armoede vallen de thema’s Taal, persoonlijk netwerk en |Activering. We zijn in 2017 gestart met een Taalcampagne Kanaleneiland-Transwijk, om meer aandacht te vragen voor laaggeletterden in de wijk.

  Ouderen

  Ouderen vragen door langer thuis wonen meer aandacht, zowel gericht op specifieke huisvestingsvraagstukken als juist ook buurtvervoer.

  Kansen voor jeugd

  De doorgaande lijn van kinderen van basisschool naar voortgezet onderwijs vraagt om extra aandacht.
  De Raad heeft eind 2017 extra aandacht gevraagd voor jongvolwassenen. Ook m.n. in Kanaleneiland & Transwijk richten wij ons hierop.

  Dichterswijk

  In de Dichterswijk komt zoveel samen aan initiatieven, verschillende bewonersgroepen, fysieke ontwikkelingen. Dit vraagt om “meer verbondenheid” met elkaar en op specifieke plekken. Een vorm van sociale gebiedsontwikkeling.

  Rivierenwijk


  In de Rivierenwijk nemen bewoners een actieve rol om elkaar in het samenleven te steunen. Deze vorm van eigen kracht vraagt wel om de nodige ondersteuning.

  Leefbaarheid en veiligheid

  • Vasco da Gamalaan

  De locatie van de Vasco da Gamalaan, een winkel- horecastrip met daarboven galerijwoningen, vraagt om een integrale aanpak. Verkeer & Parkeerproblemen, Schoon & heel, Veiligheid en beheer zijn hierin thema’s.

  • Rijnbaan

  De Rijnbaan winkelstrip is een locatie die met name vanuit veiligheid – jongerenoverlast om extra aandacht vraagt.

  Stadseiland

  Het ‘Gezonde Stadseiland’ is een gebied waar we extra aandacht willen geven aan gezond stedelijk leven. Het Gezonde Stadseiland wordt begrensd door het ‘Rondje stadseiland’, een recreatieve en sportieve route.

  Merwedekanaalzone

  In dit gebied wordt de nieuwe woonwijk ‘ Merwedekanaal’ gebouwd.

  Hulp en contact Wijkbureau Zuidwest

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  zuidwest@utrecht.nl

  Wijkwethouder

  Linda Voortman
  Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

  Bezoekadres

  Al-Masoedilaan 188, Utrecht

  Postadres

  Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

  Openingstijden

  9.00 - 17.00 uur