Wonen Erfpacht voor particulieren

Jazzsingel Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht is eigenaar van verschillende gebouwen en stukken grond. Sommige stukken grond zijn uitgegeven in erfpacht. Als erfpachter krijgt u het gebruiksrecht van die grond: het erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u een vergoeding: de erfpachtcanon. De grond mag u gebruiken om er op te wonen of er een tuin te hebben. In Utrecht bestaan 3 soorten erfpachtrechten.

Eeuwigdurende erfpachtrechten De waarde van de grond is in één keer afbetaald. U bent als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer verschuldigd aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond uitgegeven tussen 1989 en 2015. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.
Voortdurende erfpachtrechtenDe erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.
Tijdelijke erfpachtrechtenDe erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 of 1983.

Let op: Het kan zijn dat de woning in 1990 of 1991 is opgeleverd, maar dat u toch nog moet betalen voor het gebruik van de grond. Bijvoorbeeld als de projectontwikkelaar al eerder afspraken met de gemeente heeft gemaakt onder de oude erfpachtvoorwaarden uit 1974 of 1983.

Waar vind ik de erfpachtvoorwaarden?

Kijk voor de voorwaarden die voor u gelden in de akte van levering van de woning, de garage, de parkeerplaats of de tuin. Bent u van plan een woning, garage, parkeerplaats of tuin te kopen? De verkoper, zoals een makelaar, moet u deze informatie geven. De grond van koopwoningen in nieuwbouwprojecten wordt tegenwoordig niet meer in erfpacht uitgegeven, maar in eigendom overgedragen.

Er zijn 2 regelingen, u kunt het erfpacht afkopen en/of omzetten.

Lees alles over afkopen

Lees alles over omzetten

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl