Wonen Erfpacht afkopen of omzetten naar eigendom

Jazzsingel Leidsche Rijn

De gemeente Utrecht is eigenaar van verschillende gebouwen en stukken grond. Sommige stukken grond zijn uitgegeven in erfpacht. Bent u eigenaar van een woning op gemeentelijke erfpachtgrond? In bepaalde gevallen kunt u de erfpachtcanon (tijdelijk) afkopen of het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom.

Als erfpachter krijgt u het gebruiksrecht van de grond: het erfpachtrecht. Hiervoor betaalt u een vergoeding: de erfpachtcanon. De grond mag u gebruiken om er op te wonen, werken of er een tuin te hebben. In Utrecht bestaan 3 soorten erfpachtrechten.

Eeuwigdurende erfpachtrechten De waarde van de grond is in één keer afbetaald. U bent als erfpachter in de toekomst geen erfpachtcanon meer verschuldigd aan de gemeente (bij onveranderd gebruik). Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond uitgegeven tussen 1989 en 2015. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1989.
Voortdurende erfpachtrechten De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon die om de 10 jaar wordt herzien. Of de erfpachter kan kiezen om de erfpachtcanon voor 50 jaar af te kopen. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1974 en 1983.
Tijdelijke erfpachtrechtenDeze erfpachtrechten hebben een einddatum. De erfpachter betaalt een jaarlijkse canon. Dit gaat meestal om woningen op gemeentegrond die zijn uitgegeven voor 1989. Voor deze woningen gelden de erfpachtvoorwaarden 1961.

Let op: Het kan zijn dat uw woning in 1990 of 1991 is opgeleverd, maar dat u toch nog moet betalen voor het gebruik van de grond. Bijvoorbeeld als de projectontwikkelaar al eerder afspraken met de gemeente heeft gemaakt onder de oude voorwaarden.

Kijk voor de voorwaarden die voor u gelden in de akte van levering van de woning. Of vraag het aan de verkoper. De verkoper, zoals een makelaar, moet u deze informatie geven. 

De grond van koopwoningen in nieuwbouwprojecten wordt tegenwoordig niet meer in erfpacht uitgegeven, maar in eigendom overgedragen.

Erfpachtcanon afkopen

Tijdelijke en voortdurende erfpachtrechten kunt u eeuwigdurend afkopen. Koopt u de canon van het erfpachtrecht eeuwigdurend af? Dan hebt u als erfpachter het recht om de grond eeuwigdurend te gebruiken. Wij vragen dan (bij onveranderd gebruik) geen vergoeding meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract. Bijvoorbeeld het afgesproken gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'.

Wilt u weten of uw erfpachtcanon al eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan in de akte van levering van het erfpachtrecht, of dit zo is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw canonverplichtingen eeuwigdurend af te kopen?

Lees meer over de (nieuwe) afkoopregeling

Erfpacht woning omzetten naar eigendom

Hebt u een grondgebonden woning (eengezinswoning) op gemeentelijke erfpachtgrond, waarvan de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht? U kunt het vol eigendom krijgen van de grond waarop uw woning staat. Een grondgebonden woning is een woning die bereikbaar is vanaf straatniveau zonder andere woning boven of onder u. Denk aan een hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning.

Lees hoe u de erfpacht van uw woning omzet naar vol eigendom.

Bekijk de routekaart (pdf, 115 kB) voor een korte samenvatting over hoe u een aanvraag indient.

Erfpacht direct omzetten bij het kopen van een nieuwe woning

Gaat u een nieuwe woning kopen, waarvan de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht en wilt u gelijk het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom? Dat kan. Geef bij uw aanvraag aan dat u de toekomstige koper bent van deze woning. Stuur ook de koopovereenkomst of koopakte mee. De gemeente heeft minimaal 6 weken nodig om uw aanvraag te verwerken. Houd hier rekening mee zodat u de aktes tegelijk bij de notaris kan laten passeren.

Erfpacht tegelijk afkopen en omzetten (ook bij het kopen van een nieuwe woning)

Hebt u een grondgebonden woning, waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust. U kunt tegelijk de erfpachtcanon afkopen en het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom. Ook als u een woning wilt kopen, waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust, kunt u tegelijk de erfpachtcanon afkopen en het erfpachtrecht omzetten naar vol eigendom.

Lees meer over de (nieuwe) afkoopregeling

Erfpacht appartement omzetten naar eigendom

Bent u eigenaar van een appartement (flat, studio, maisonnette, galerij-, portiek-, duplex-, beneden- of bovenwoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? Dan hebt u als erfpachter geen zelfstandig erfpachtrecht. U hebt een aandeel in het (in appartementsrechten gesplitste) erfpachtrecht. Alle erfpachters van het appartementencomplex hebben samen het hele erfpachtrecht.

Wilt u samen met uw mede-eigenaren dit (hele) erfpachtrecht omzetten naar eigendom? Dan zijn er twee opties. Voor welke u gaat, hangt af van het aantal mede-appartementseigenaren binnen de VvE die mee willen doen. 

Alleen de Vereniging van Eigenaars (VvE) kan namens de appartementsgerechtigden een aanvraag indienen.

Eigenaren krijgen eigendom

Doen alle erfpachters binnen de VvE mee aan de omzetting? Dan kan de bloot-eigendom worden gesplitst en worden de appartementsrechten verkocht en overgedragen aan de eigenaren. Daarmee is het erfpachtrecht omgezet naar eigendom. Lees meer over deze optie.

De VvE krijgt eigendom

Willen niet alle leden, maar wel de meerderheid van de leden van de VvE eigenaar van de grond worden? Dan kan de bloot-eigendom worden verkocht en geleverd aan de VvE van het betreffende complex. Lees meer over deze optie.

Bekijk de routekaart (pdf, 116 kB) voor een korte samenvatting over hoe u een aanvraag indient.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl