Wonen Afkopen erfpacht

Erfpachtcanon afkopen

Tijdelijke en voortdurende erfpachtrechten kunt u eeuwigdurend afkopen. Koopt u de canon van het erfpachtrecht eeuwigdurend af? Dan hebt u als erfpachter het recht om de grond eeuwigdurend te gebruiken. Wij vragen dan (bij onveranderd gebruik) geen vergoeding meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract. Bijvoorbeeld het afgesproken gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'.

Wilt u weten of uw erfpachtcanon al eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan in de akte van levering van het erfpachtrecht, of dit zo is.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw canonverplichtingen eeuwigdurend af te kopen?

Lees meer over de (nieuwe) afkoopregeling

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl