Wonen Afkopen erfpacht

U hebt een voortdurend of tijdelijk erfpachtrecht

Een tijdelijk of voortdurend erfpachtrecht kunt u converteren (wijzigen) in een eeuwigdurend erfpachtrecht op basis van de Conversieregeling Erfpacht 2017 (verder afkoopregeling 2017). U hebt dan als erfpachter uw canonverplichting eeuwigdurend afgekocht of vastgeklikt.

Voor de conversie (wijziging) wordt de grondwaarde vastgesteld voor de datum waarop de conversie plaatsvindt. De jaarlijkse canon bedraagt 5% van deze vastgestelde grondwaarde en blijft eeuwigdurend hetzelfde. U hebt 3 mogelijkheden:

  • u betaalt de vastgestelde grondwaarde (=de afkoopsom) in één keer. U hebt dan (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer
  • u betaalt jaarlijks de canon van 5% van de vastgestelde grondwaarde (=vastklikken) tot het moment dat u de vastgestelde grondwaarde betaalt (=afkoopsom betalen)
  • u betaalt een deel van de vastgestelde grondwaarde in één keer. Vervolgens betaalt u jaarlijks de canon van 5% over het nog niet betaalde deel van de vastgestelde grondwaarde (=vastklikken). U betaalt canon tot het moment dat u het nog niet betaalde deel van de vastgestelde grondwaarde betaalt (=afkoopsom betalen).

Betaalt u de vastgestelde afkoopsom in één keer, dan hebt u (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract, bijvoorbeeld over het vastgelegde gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'. Voor een eengezinswoning kunt u aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beëindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Wilt u weten of uw erfpachtcanon al eeuwigdurend is afgekocht? Kijk dan in de akte van levering van het erfpachtrecht. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw canonverplichting eeuwigdurend af te kopen dan wel vast te klikken?

Lees meer over de Afkoopregeling 2017 

U hebt een eeuwigdurend erfpachtrecht met canon ontstaan na een voorgaande conversie (wijziging van het erfpachtcontract)

U wilt de canon eeuwigdurend afkopen. Dat kan als u de (resterende) vastgeklikte afkoopsom, die bij de conversie naar een eeuwigdurend erfpachtrecht is vastgesteld, volledig betaalt. U hebt na deze betaling (bij onveranderd gebruik) geen canonverplichting meer. Wel moet u zich nog houden aan de afspraken in het erfpachtcontract, bijvoorbeeld over het vastgelegde gebruik. De gemeente blijft eigenaar van de grond, de gemeente houdt het 'bloot-eigendom'.

Wilt u weten wat de afkoopsom is, die is vastgelegd voor uw woning of voor de woning die u mogelijk wilt gaan kopen? Dat kan altijd. Mail uw verzoek naar erfpacht@utrecht.nl of bel 14 030. Vermeld uw naam, het erfpachtadres en uw correspondentieadres als dat anders is dan het erfpachtadres. Vraag naar de vastgelegde afkoopsom.

Wilt u de afkoopsom volledig betalen om uw canonverplichting af te kopen? U kunt uw aanvraag indienen via onderstaande link of een afspraak maken om een aanvraag daarvoor in te dienen bij de balie op het stadskantoor.

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u de afkoopsom kunt betalen

Nu afkoopsom betalen

Kunt of wilt u uw aanvraag niet digitaal indienen?

Maak dan een afspraak voor het indienen van een aanvraag op de 5e etage van het stadskantoor (Stadsplateau 1) Bel 14 030 of mail erfpacht@utrecht.nl. Neem het volgende mee:

  • DigiD of legitimatiebewijs (voor elk van de erfpachters)
  • de naam en vestigingsplaats van uw notaris
  • het adres waarvoor u de afkoopsom wilt betalen
  • als u ook de afkoopsom van een tuin, parkeerplaats of garage wilt betalen het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adres heeft kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u destijds bij de koop heeft gekregen van de notaris.

Voor een eengezinswoning kunt u aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beëindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom als u voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl

Uw mening