Wonen Erfpacht afkopen, afkoopregeling 2017

Vanaf 1 april 2018 kunnen erfpachters hun erfpacht afkopen op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017, in het kort ‘de afkoopregeling’.

Verwerkingstermijn aanvragen afkoopregeling tijdens introductieperiode

Wij hebben tijdens de introductieperiode (tot 31 januari) heel veel aanvragen binnengekregen voor afkoop van erfpacht op grond van de Conversieregeling Erfpacht 2017. Hierdoor heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de verwerkingstermijn te verlengen tot 30 juni 2019. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldige afhandeling van alle aanvragen. Dit betekent dat uw akte voor 1 juli 2019 bij de notaris moet zijn gepasseerd.

Laat u goed voorlichten over de mogelijkheden van de afkoopregeling voor uw situatie. De gemeente informeert u over de inhoud en de toepassing van de regeling voor uw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur of andere deskundige kan u advies geven over uw financiële mogelijkheden en de voor- en nadelen van de regeling voor u.

Wanneer is deze regeling voor u van belang?

  1. Wilt u een woning van vóór 1991 kopen of verkopen? Of bent u hiervan de makelaar? En gelden voor de woning nog tijdelijke of voortdurende erfpachtrechten? Dan kunt u de toekomstige canonverplichtingen afkopen.
  2. Ook als u nu erfpachter bent van een woning waarop voortdurende of tijdelijke erfpacht rust, kunt u gebruikmaken van deze regeling.
  3. Hebt of koopt u een tuin, parkeerplaats of een garage met een apart erfpachtcontract? Dan kunt u die erfpachtcanon onder voorwaarden mee afkopen, op het moment dat u ook gebruikmaakt van de afkoopregeling voor uw woning. Dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier tot afkoop. Of er een apart erfpachtcontract is, staat in de akte van levering of vraag het aan de verkoper.
  4. Wilt u niet zelf gaan wonen in de woning? Dan komt u alleen voor de afkoopregeling in aanmerking als u naar het oordeel van de gemeente kunt aantonen dat de woning geen beleggingsobject is. U kunt dan een beroep doen op de zogeheten hardheidsclausule.

Weet u niet welke erfpachtvoorwaarden voor u gelden?

Kijk dan in de akte van levering van de woning of vraag het aan de verkoper.

Nadat de canonverplichtingen eeuwigdurend zijn afgekocht kan de koper van een eengezinswoning aanvullend kiezen om het erfpachtcontract te beëindigen door de erfpacht om te zetten naar vol eigendom. U kunt in overleg met uw notaris beide akten in een enkele afspraak laten passeren.

Wilt u globaal uw afkoopsom weten?

Dat kan altijd. Mail uw verzoek naar erfpacht@utrecht.nl of bel 14 030. Vermeld uw naam, het erfpachtadres en uw correspondentieadres als dat anders is dan het erfpachtadres. Vraag naar de globale afkoopsom. Uw precieze afkoopsom is afhankelijk van de datum waarop u de akte bij de notaris ondertekent (de passeerdatum). Later in het jaar is het bedrag dat u moet betalen hoger dan eerder in het jaar. Als uw passeerdatum in een volgend jaar ligt hebt u ook de afkoopsommen van dat volgende jaar nodig.

U ontvangt de afkoopsommen die gelden per 1 januari en per 31 december van het lopende jaar. Uw precieze afkoopsom in de loop van het jaar zit tussen deze 2 bedragen in. Vraagt u in november en december uw globale afkoopsom aan dan kunt u de afkoopsommen van dit jaar en van het volgende jaar aanvragen.

Bij de globale afkoopsommen zit geen toelichting en ook geen berekening.

Wilt u afkopen?

Lees in de stap-voor-stap-uitleg hoe u de erfpacht af kunt kopen 

Nu afkopen

Kunt of wilt u uw aanvraag niet digitaal indienen?

Maak dan een afspraak voor het baliespreekuur op de 5e etage van het stadskantoor (Stadsplateau 1) Bel 14 030 of mail erfpacht@utrecht.nl.

Neem het volgende mee:

  • DigiD of legitimatiebewijs (voor elk van de erfpachters)
  • de naam van u notaris en de afgesproken passeerdatum
  • het adres waarvoor u de erfpacht wilt afkopen
  • als u ook nog een tuin, parkeerplaats of garage wilt afkopen het adres van de tuin, parkeerplaats of garage. Als de tuin, parkeerplaats of garage geen adres heeft kunt u de kadastrale aanduiding gebruiken uit de leveringsakte, die u destijds bij de koop heeft gekregen van de notaris
  • naam en vestigingsplaats van uw notaris
  • de passeerdatum die u hebt afgesproken met de notaris

Meer informatie

Mail naar erfpacht@utrecht.nl. Vermeld duidelijk uw naam, het erfpachtadres en de vraag zelf. Of maak een afspraak voor een gesprek met een medewerker via telefoonnummer 14 030 of via email erfpacht@utrecht.nl .

Hulp en contact Erfpacht

Telefoon

14 030

E-mail

erfpacht@utrecht.nl