Wonen Erfpacht woning omzetten naar eigendom

Bent u eigenaar van een grondgebonden woning (eengezinswoning) op gemeentelijke erfpachtgrond? U kunt het vol eigendom krijgen over de grond waarop uw woning staat. Een grondgebonden woning is een woning die toegankelijk is vanaf straatniveau zonder andere woning boven of onder u. Denk aan een hoekwoning, tussenwoning, twee-onder-een-kapwoning of vrijstaande woning.

Bij erfpacht hebt u als woningeigenaar het gebruiksrecht van de grond. De gemeente is de eigenaar van de grond. Het eigendom dat bij de gemeente is achtergebleven nadat het perceel in erfpacht is uitgegeven, heet ‘bloot-eigendom’. Door de bloot-eigendom van uw perceel te kopen eindigt het erfpachtrecht en wordt u volledig eigenaar van de grond.

Bekijk de routekaart (pdf, 116 kB) voor een korte samenvatting over hoe u een aanvraag indient.

Voorwaarden

Wilt u een aanvraag doen voor omzetting? Dan moet voldaan zijn aan de onderstaande voorwaarden:

  • De erfpachtcanon moet eeuwigdurend zijn afgekocht.
  • In de erfpachtvoorwaarden is het vastgelegde gebruik wonen.
  • Sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen zijn uitgesloten van omzetting.
  • De grond van de woning ligt in een gebied waarin wonen de hoofdfunctie is. Bekijk de grijze gebieden op de kaart (pdf, 13 MB).
  • De woning maakt geen deel uit van een winkelcentrum.

Aanvraag omzetting grondgebonden woning

Voldoet uw woning aan de voorwaarden?

Dien uw aanvraag in

Eén persoon kan de aanvraag indienen, ook wanneer het erfpachtrecht op naam staat van meerdere personen. Wel moeten alle personen die in de tenaamstelling van het erfpachtrecht staan, de overeenkomst en de Akte van Levering ondertekenen.

Na de aanvraag

U ontvangt binnen 10 weken een aanbiedingsbrief en koopovereenkomst. Stuur de door u ondertekende koopovereenkomst retour naar de gemeente. Vraag uw notaris om een akte van levering van de bloot-eigendom op te stellen. Informeer uw hypotheekverstrekker over de wijziging van het onderpand van erfpachtrecht naar vol eigendom. Als laatste ondertekent u de akte van levering bij uw notaris en betaalt u de afrekening van de notaris. Uw erfpacht is dan beëindigd en u bent eigenaar van de grond.

Kosten

U betaalt geen prijs voor de grond omdat de erfpachtcanon eeuwigdurend is afgekocht (zie voorwaarden). Wel betaalt u gemeentelijke behandelingskosten en de overige kosten voor omzetting (‘kosten koper'). De kosten koper hebben betrekking op de kosten voor:

  • de notaris voor het passeren van de akte van levering van de bloot-eigendom
  • de bijbehorende kadastrale kosten (inschrijven van de akten in het kadaster)
  • eventueel de kosten voor een (aanvullende) hypotheekakte.

Een indicatie van kosten voor omzetting van een grondgebonden woning zijn:

  • gemeentelijke behandelingskosten € 450,00. Deze kosten betaalt u meteen bij het indienen van de aanvraag. Wordt uw aanvraag afgewezen of gaat de overdracht van de bloot-eigendom om een andere reden niet door? Dan krijgt u deze kosten niet terug.
  • indicatie kosten koper: ongeveer € 1.650,00. Dit bedrag betaalt u bij de afrekening van de notaris.

Aan deze indicatieve kosten mogen geen rechten worden ontleend. Zo kunnen notariële kosten en kadastrale kosten lager uitvallen wanneer de omzetting naar vol eigendom op het zelfde moment plaatsvindt met de overdracht van de woning en de noodzakelijke notariële aktes tegelijk gepasseerd kunnen worden.

Belastingen

Over de gemeentelijke behandelingskosten van € 450,00 betaalt u geen overdrachtsbelasting als niet gelijktijdig afkoop van de erfpachtcanon of aankoop van de woning worden afgerekend.

Alleen bij woningen die binnen twee jaar na de uitgifte in erfpacht worden omgezet betaalt u 21% omzetbelasting (in plaats van 2% overdrachtsbelasting) over de gemeentelijke behandelingskosten.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of in mijn erfpachtvoorwaarden het vastgestelde gebruik ‘wonen’ is?

Bekijk de erfpachtvoorwaarden in de notariële akte van levering van het erfpachtrecht.

Sociale woningbouw of (beleggers)huurwoningen zijn uitgesloten van omzetting. Hoe kan ik nagaan of dat voor mijn woning van toepassing is?

Bekijk in erfpachtvoorwaarden of is vastgelegd dat het gebruik sociale woningbouw of een (beleggers)huurwoning is. Is het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik niet beperkt tot het gebruik als (beleggers)huurwoning of sociale woningbouw? Dan kan het erfpachtrecht worden omgezet naar vol eigendom. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in de erfpachtvoorwaarden vastgelegde gebruik 'wonen' is.

Verhuurt de erfpachter een woning particulier? En blijkt uit de erfpachtvoorwaarden dat het gebruik als koopwoning ook is toegestaan? Dan kan het erfpachtrecht bij deze woning ook worden omgezet naar vol eigendom.

Hoe kan ik nagaan of mijn woning in een gebied staat met de hoofdfunctie ‘wonen’?

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom.

Hoe weet ik of mijn woning deel uitmaakt van een winkelcentrum?

Bekijk op de kaart (pdf, 13 MB) de grijze woongebieden waar het erfpachtrecht omgezet kan worden naar vol eigendom. De daarbuiten gelegen gebieden, dus ook winkelcentra, komen niet in aanmerking voor omzetting.

Ik woon niet in een woongebied volgens de aangegeven kaart. Kan ik dan toch mijn erfpacht omzetten naar volledig eigendom?

Ligt uw woning niet in een gebied met hoofdfunctie ‘wonen’, maar voldoet u wel aan alle overige voorwaarden? Dan kunt u mogelijk toch in aanmerking komen voor omzetting. 

Neem hiervoor contact op met erfpacht@utrecht.nl. Als u van de gemeente te horen krijgt dat uw woning alsnog in aanmerking komt voor omzetting, dan kunt u uw aanvraag indienen.

Heeft het omzetten van de erfpacht effect op de WOZ-waarde van mijn woning?

De omzetting van eeuwigdurend afgekochte erfpacht naar vol eigendom is niet van invloed is op de WOZ waarde. Bij het bepalen van de waarde van uw woning wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning op de waardepeildatum zou opbrengen op de markt.

Dit is de vrije verkoopwaarde of de waarde in het economisch verkeer. Met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht) wordt bij de WOZ-waardering geen rekening gehouden. Lees meer informatie hierover op de website van de Belastingen gemeente Utrecht.

Telefoon:
14 030

E-mail:
erfpacht@utrecht.nl

Uw mening