Wonen Huisvestingsvergunning

Gaat u in een huurwoning wonen met een huur die niet hoger is dan de sociale huurgrens? Dan is een huisvestingsvergunning verplicht. Hierin staat dat u aan de voorwaarden voldoet om de woning te betrekken.

De gemeente wil met deze regeling zorgen dat de goedkopere woningen beschikbaar blijven voor de lokale bevolking. Ook speelt uw werk- en gezinssituatie een rol.

Aanvragen

Een huisvestingsvergunning vraagt u aan bij Het Vierde Huis. Zij verwerken de aanvragen voor de gemeente Utrecht. U leest op de website van Het Vierde Huis aan welke voorwaarden u moet voldoen. Gaat u een woning van een woningcorporatie huren, dan vraagt de corporatie de vergunning voor u aan.

Vraag huisvestingsvergunning aan

Wanneer weet ik meer?

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken.