Wonen Regels voor tijdelijke verhuur van uw woning

Wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Of wilt u een bed & breakfast beginnen? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels.

Uw woning verhuren aan toeristen

U mag (een deel van) de woning aan toeristen verhuren. Dit mag alleen als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Er zijn 2 mogelijkheden voor verhuur aan toeristen: particuliere vakantieverhuur of bed & breakfast.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

 • U verhuurt tijdelijk uw hele woning
 • U mag uw woning voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Dit kan bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com
 • Woning met een woonoppervlak tot 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 6 personen verhuren
 • Woning met woonoppervlak vanaf 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 8 personen verhuren

Een overzicht van alle voorwaarden kunt u vinden in:

Moet u zich inschrijven voor vakantieverhuur?

Op 1 januari 2021 is de nieuwe Wet Toeristische Verhuur in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om voor vakantieverhuur een eenmalige registratieplicht, een meldplicht per verhuring of een vergunningplicht in te voeren. De gemeenteraad van Utrecht zal binnenkort besluiten welke instrumenten zij wil inzetten om vakantieverhuur in Utrecht te regelen. Deze regels worden opgenomen in de Huisvestingsverordening Regio Utrecht.
Deze verordening wordt gepubliceerd op www.overheid.nl en daarnaast starten wij een communicatietraject om de nieuwe regels bekend te maken onder verhuurders.

Zie voor meer informatie over de nieuwe Wet Toeristische Verhuur ook de informatie op de site van de Rijksoverheid: https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/toeristische-verhuur.

Voor hulp, vragen en tips over bijvoorbeeld goed gastheerschap kunt u ook terecht bij Host Club Utrecht.

Voorwaarden bed & breakfast

 • U verhuurt gedurende het hele jaar een deel van de woning
 • Hiervoor geldt de bed & breakfast regeling
 • U mag meestal maximaal 50% van uw woning verhuren aan toeristen. Het precieze percentage is opgenomen in het bestemmingsplan.

Regels voor verhuren aan toeristen

 • U betaalt toeristenbelasting. Dit is 6% van het bedrag voor een overnachting, exclusief btw en ontbijt. Meld u aan voor toeristenbelasting bij BghU.
 • Brandveiligheid: uw woning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. We adviseren verhuurders in ieder geval rookmelders en koolmonoxidemelders aan te brengen in de kamers en vluchtroutes en een vluchtplan op te stellen en dit door te nemen met de gasten.
 • Er mag geen overlast zijn, bijvoorbeeld door geluid, afval en asociaal gedrag. Bij ernstige of aanhoudende overlast, kunt u als eigenaar of verhuurder een dwangsom krijgen.

 


Een woning het hele jaar door verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)

Tijdelijke verhuur? Vraag een omgevingsvergunning aan

Verhuurt u uw woning tussen de 2 weken tot 12 maanden? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor maximaal 5 jaar. U kunt de vergunning tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Vraag omgevingsvergunning aan

Waarom een vergunning nodig?  

We willen voorkomen dat er teveel woningen worden verhuurd. Daarom moet iedereen die tijdelijk een woning wil verhuren vanaf 1 april 2021 een vergunning hebben.

Wat is verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)?

 • U verhuurt bedrijfsmatig een ruimte het hele jaar door, steeds voor een periode vanaf 2 weken tot een half jaar (met een uitloop naar maximaal 12 maanden).
 • U staat niet zelf op het adres ingeschreven en dit adres is niet uw hoofdverblijf. Hierin verschilt tijdelijk verblijf dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

Bestaande locaties

Verhuurt u op dit moment een woning (met woonbestemming) voor tijdelijk verblijf? Dan kunt u hiervoor een tijdelijke vergunning aanvragen voor een periode van maximaal 5 jaar. U moet voldoen aan de voorwaarden die staan in de beleidsregels tijdelijk verblijf. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan. Dit kan tot en met 31 maart 2021.

Daarnaast hebt u een tijdelijke onttrekkingsvergunning nodig op grond van de Regionale Huisvestingsverordening Utrecht. 

Vraag onttrekkingsvergunning aan

Nieuwe locaties voor tijdelijk verblijf

Wilt u op een nieuwe locatie starten met de verhuur voor tijdelijk verblijf? Dan is dit alleen mogelijk op een locatie met een bestemming ‘logies met aanduiding tijdelijk verblijf’. U hebt een omgevingsvergunning nodig en een horecavergunning (exploitatievergunning). Ook vult u de Bibob-vragenlijst in.

Vraag omgevingsvergunning aan

Vraag horecavergunning aan

In het aanvraagformulier voor een horecavergunning kunt u aangeven dat het om verhuur voor tijdelijk verblijf gaat.

Vul Bibob-vragenlijst in


Kamers verhuren voor langere tijd

Wilt u in een woning de kamers apart verhuren, bijvoorbeeld aan studenten? U kunt zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen kamers verhuren. Dit geldt ook als u zelf niet in de woning woont. Wilt u aan meer dan 2 personen een kamer verhuren? Dan hebt u een omgevingsvergunning (let op! U kunt voor deze activiteit geen vergunningcheck doen, alleen een vergunningaanvraag) en mogelijk ook een omzettingsvergunning nodig.

Vanwege het grote kamertekort wil de gemeente Utrecht hospitaverhuur (het verhuren van 1 of 2 kamers) stimuleren. Hebt u interesse om hospita of hospes te worden en een kamer te verhuren aan een internationale student? Dan kunt u terecht bij Hospi Housing. Bij kamerverhuur geldt een belastingvrijstelling van  € 5.367 (2019).


Woning verhuren die te koop staat

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren? Daar hebt u een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning ‘Tijdelijke verhuur koopwoning’


Hoe handhaven we de regels?

Wij controleren als er een klacht of een melding binnenkomt. Verhuurt u niet volgens de regels? Dan kunt u een dwangsom krijgen.

Melden van overlast of vermoeden van illegaal gebruik

Meld overlast of illegaal gebruik

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur