Wonen Beleid wonen jongeren en studenten

In Utrecht studeren ruim 65.000 studenten. Daarvan wonen er ongeveer 31.000 in de stad. Er is dus veel vraag naar woonruimte voor studenten. Daarom is in 2013 een 'Actieplan Studentenhuisvesting' vastgesteld om meer kamers voor studenten te realiseren.

De komende jaren zullen er meer jongeren gaan studeren. We denken dat er in 2023-24 in Utrecht 63.500 studenten zijn. Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting blijkt dat het aantal studenten dat wel in de stad wil wonen maar geen kamer kan vinden, is afgenomen. Het ging van 9.200 in 2014-15 naar 5.100 in 2015-16. Dit komt onder andere door de invoering van het nieuwe leenstelsel. Hierdoor gaan eerstejaars studenten minder vaak op kamers wonen. Toch zijn nog veel studenten op zoek naar woonruimte.

Actieplan studentenhuisvesting

In 2013 is het Actieplan studentenhuisvesting (pdf, 2,9 MB) opgesteld. Hierin staat wat we doen om de studentenhuisvesting te verbeteren. Het gaat zowel om kwantiteit, aantal kamers, als kwaliteit, hoe goed die kamers zijn. Op basis van dit actieplan zijn er veel nieuwe studentenwoningen gekomen. Tussen 2010 en 2016 zijn dat er bijna 3.500 extra. We werken daarin onder meer samen met de instellingen voor hoger onderwijs en de Stichting Studentenhuisvesting (SSH).

Tot en met 2019 staat de bouw van 4.400 nieuwe studentenwoningen gepland. In het Meerjarenperspectief stedelijke ontwikkeling (MPSO) staat om welke projecten dit gaat. Daarnaast komen er ook tijdelijke studentenwoningen.

De laatste informatie over het Actieplan Studentenhuisvesting staat in een brief van de wethouder aan de gemeenteraad (maart 2019).

Internationale studenten

In 2015-16 volgden 2.470 internationale studenten een volledige opleiding (ongeveer 4% van het aantal studenten). Daarnaast studeren er 1.010 internationale studenten in Utrecht die voor een aantal vakken naar Utrecht komen. We verwachten dat het aantal internationale studenten in Utrecht de komende jaren zal stijgen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening