Wonen Resultaten proef goed verhuurderschap

Huurders in Utrecht hebben regelmatig last van misstanden. Wij willen deze misstanden op de woningmarkt in beeld krijgen en aanpakken. Daarom begonnen we in 2019 met een proef samen met 4 regiogemeenten. We onderzochten ook hoe het zit met intimidatie en bedreiging van huurders door verhuurders. De resultaten van de proef zijn nu bekend.

Huurders beschermen

Het Huurteam is een juridische service die gratis advies en hulp biedt aan huurders. Dit team bezocht vanaf begin 2019 70 woningen in Utrecht, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Zeist en De Bilt.

  • Bij bijna alle woningen waren er misstanden.
  • Bij 78% van deze controles kwam er ook een vervolgtraject.
  • Dat had 96 juridische procedures tot gevolg (meerdere misstanden per adres).
  • In totaal leverde dit een jaarlijkse huurverlaging van ruim € 102.277 op.

Lees meer in het rapport op de website van het Huurteam

Onderzoek intimidatie en bedreiging

In 2020 en 2021 deden we samen met het Huurteam Utrecht een online onderzoek onder Utrechtse huurders. In totaal deden 229 huurders mee, die weleens zijn geïntimideerd of bedreigd. Daarvan is 46% is tussen 16-26 jaar, 44% tussen 27-44 jaar en 10% 45+.

  • Het begint vaak nadat de huurder de verhuurder aanspreekt, bijvoorbeeld over een probleem in de woning of over onverwacht langskomen.
  • Vaak gaat het om verbaal geweld (71%). Ook komt het voor dat verhuurders een te hoge huur rekenen (66%), dreigen met het opzeggen van de huur (66%) of zonder toestemming de woning binnenkomen (65%).
  • Huurders die in actie komen, kiezen vaak voor verhuizing, vragen hulp aan het huurteam, vragen hulp van een advocaat of nemen andere stappen.
  • Uit dit onderzoek en de ervaringen van het huurteam blijkt dat in de wijken Noordwest, West en Binnenstad intimidatie en bedreiging het meeste voorkomt.
  • Van de doorgegeven namen van verhuurders was 70% bekend en 30% onbekend bij het huurteam.

Lees meer in het rapport 'Intimidatie en bedreiging door verhuurders' (pdf op site met raadsstukken)

Hoe gaan we verder?

De regiogemeenten zijn positief over de proef en gaan door met de samenwerking. Ook komt er een nieuw wetsvoorstel over het verhuren van woningen. We verwachten dat deze nieuwe wet gemeenten meer mogelijkheden geeft om misstanden aan te pakken.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur