Regels voor zonnepanelen en zonnecollectoren op monumenten

Het plaatsen van zonnepanelen op monumenten of gebouwen in beschermde stads- of dorpsgezichten is vaak mogelijk. Wel zijn er regels. Het uitgangpunt is dat zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Is dat niet mogelijk? Dan is het in veel gevallen toegestaan om zonnepanelen in het zicht vanaf de openbare weg te plaatsen. Er gelden dan extra regels.

Regels die altijd gelden

 • De bestaande dakconstructie- of bedekking mag u niet verwijderen of beschadigen.
 • Zonnepanelen legt u in een aaneengesloten vlak.

Regels voor zonnepanelen zichtbaar vanaf de openbare weg

 • De zonnepanelen legt u in een aaneengesloten vlak, met regelmatige rangschikking.
 • De zonnepanelen liggen minimaal 2 pannen vrij van de nok, zijgevels en hoeken.
 • De kleur van de zonnepanelen is zoveel mogelijk afgestemd op de kleur van het dak, zonder opvallende patronen of randen. In overleg zijn uitzonderingen mogelijk.
 • Bij repeterende woonblokken en -rijen is een uniforme plaatsing en kleur vereist. De eerst vergunde positie van zonnepanelen is leidend voor de rest van het blok of de rij.
 • De zonnepanelen zijn niet storend voor de beeldkwaliteit van de historische omgeving of de monumentale waarden van het monument. We volgen hierin het advies van de Commissie Welstand en Monumenten.

Historische buitenplaatsen, tuinen en parken

Er zijn regels voor het plaatsen van zonnepanelen in historische buitenplaatsen, tuinen en parken. Neem daarover contact op met Erfgoed gemeente Utrecht via monumenten@utrecht.nl of telefonisch via 14 030.

Bekijk de beleidsregel zonne-energie voor beschermde monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Bekijk hier of uw gebouw een beschermd monument is

Bekijk hier of u in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont

Vergunning nodig?

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op beschermde monumenten hebt u altijd een vergunning nodig.
 • Voor het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht hebt u alleen en vergunning nodig als de zonnepanelen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Wilt u een vergunning aanvragen? Ga dan naar www.omgevingsloket.nl .

Bekijk of u een vergunning nodig hebt

Tips

 • Op Zonatlas Utrecht ziet u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen en wat deze investering u kan opleveren.
 • Houd bij plaatsing ook rekening met schaduw van straatbomen in de directe omgeving. We snoeien of kappen geen bomen als u last hebt van schaduw. Zie de pagina Overlast van bomen.
 • Overleg uw plan altijd met uw buren.
 • We bieden huiseigenaren de mogelijkheid om een lening af te sluiten voor zonnepanelen of zonnecollectoren. Zie onze informatie over de duurzaamheidslening.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl