Wonen Monument opknappen of verbouwen

Bij het opknappen of verbouwen van een monument komt meer kijken dan bij een gebouw dat geen monument is. Denk aan regels en vergunningen voor verbouwen of duurzaam maken. Maar er zijn ook speciale subsidies of leningen.

Vergunning werkzaamheden

We willen de waarde van monumenten zo goed mogelijk bewaren. Ook bij verandering of onderhoud dat soms aan gebouwen nodig is. Daarom kunt u een monument vaak alleen verbouwen met een vergunning.

Monument, vergunning werkzaamheden aanvragen

Duurzame energie

De gemeente Utrecht wil helpen gebouwen energiezuiniger te maken. Zo hopen we bij te dragen aan een beter milieu en een lagere CO2-uitstoot. Ook bij een monument kunt u zorgen dat u minder energie gebruikt.

Energiebesparing in monumenten

Subsidies en leningen

Voor het onderhoud aan monumenten zijn vaak speciale subsidies of leningen beschikbaar.

Gemeente

De subsidies van de gemeente speciaal voor monumenten vindt u in onze Subsidiehulp.

Naar de subsidiehulp

Nationaal Restauratiefonds

Ook is er het Nationaal Restauratiefonds. Zij zijn expert op het gebied van financiering van (het restaureren van) monumenten. Voor eigenaren van monumenten hebben zij ook verschillende leningen met een lage rente.

Eigenaar van een rijksmonument

Bezit u een rijksmonument? Dan kunt u ook terecht bij:

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Deze dienst wijst rijksmonumenten aan. Hier kunt u terecht voor subsidies voor restauratie en onderhoud.
  • Belastingdienst – Soms kunt u als eigenaar van een rijksmonument de kosten voor onderhoudswerkzaamheden aftrekken van de belasting.
  • Rijksoverheid – Hier kunt u terecht voor subsidies en voordelige leningen voor onderhoud en restauratie van uw rijksmonument.

Hulp en contact Monumenten

Telefoon

14 030

E-mail

monumenten@utrecht.nl