Wonen Skaeve Huse

Skaeve Huse zijn woningen voor mensen die moeite hebben met gedragsregels die gelden in een stedelijke woonbuurt (portiekflat of rijtjeshuis). Zij hebben daarvoor meestal niet genoeg sociale vaardigheden. Hun situatie verbetert als zij kunnen wonen op een rustige plek en met enige begeleiding. De overlast is dan erg klein.

De bewoners zijn meestal alleenstaande mannen tussen 40 en 60 jaar. Ze willen vooral met rust worden gelaten. In Skaeve Huse krijgen ze de kans die rust zelf op te zoeken in hun eigen woning. De Skaeve Huse zijn niet bedoeld voor gezinnen met kinderen en jonge mensen. En ook niet voor mensen die een gevaar voor zichzelf of hun omgeving zijn.

Locatie

Tussen Leidsche Rijn Centrum en Leeuwesteyn staan 7 Skaeve Huse langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast staan er in dit gebied ook 490 eenpersoonsstudio’s van het project Place2BU. De 490 studio’s zijn bedoeld voor:

  • jongeren van 23 t/m 27 jaar
  • statushouders (dat zijn mensen met een verblijfsvergunning)
  • mensen die uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen komen, en die eraan toe zijn om (weer) zelfstandig te wonen.

Skaeve Huse in Utrecht

Skaeve Huse zijn eenvoudig ingerichte eenpersoonswoningen die op enige afstand van andere huizen staan. In Utrecht gaat het om 7 eenpersoonswoningen en 1 beheerderswoning. De toekomstige bewoners komen via een beslissing van de Brede Centrale Toegang (de Utrechtse selectiecommissie voor voorzieningen als deze) in aanmerking voor hun woning. Zij betalen huur en wonen zelfstandig. Net als andere mensen doen ze boodschappen in de buurt.

Begeleiding en beheer

De bewoners van de Skaeve Huse in Utrecht krijgen begeleiding van zorginstelling De Tussenvoorziening. Op het terrein van de Skaeve Huse is een beheerderswoning waar een paar uur per dag een beheerder van De Tussenvoorziening aanwezig is. De bewoners ondertekenen een contract met afspraken over hoe ze zich moeten gedragen (leef- en gedragsregels). De beheerder controleert of ze zich houden aan de regels. De bewoners van de Skaeve Huse kunnen bij hem of haar aankloppen voor hulp en advies, of gewoon voor een praatje. Ook omwonenden kunnen bij de beheerder terecht met vragen en opmerkingen.

Waarom Skaeve Huse?

De gemeente is verantwoordelijk voor mensen die niet passen in een normale woonomgeving. Wij willen ook voor deze mensen een geschikte woonplek vinden. Het gaat om een kleine groep mensen die nergens anders terecht kan. Een aantal van deze mensen is op straat beland, anderen verhuizen van opvanghuis naar opvanghuis. De Skaeve Huse zorgen ervoor dat mensen niet op straat komen of in de omgeving waar ze nu wonen voor overlast zorgen.

Uw mening