Wonen Woonfraude

Woonfraude betekent dat een woning op een manier wordt bewoond, verhuurd of gebruikt die niet is toegestaan. We zetten ons in om woonfraude terug te dringen.

Wat is woonfraude?

Er is sprake van woonfraude:

  • bij illegale onderhuur (wonen zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar)
  • bij illegale kamerverhuur
  • wanneer er te veel mensen in de woning wonen

Woonfraude melden

Denkt u dat er op een bepaald adres sprake is van woonfraude? Meld dit dan:

  • via utrecht.nl/melding (anoniem melden is mogelijk)
  • of bel naar het meldpunt Woonfraude via 14 030

Wij behandelen uw melding vertrouwelijk. U kunt ons na een paar maanden bellen over de uitkomst van uw melding.

Bestrijding woonfraude

We pakken woonfraude aan. We beschermen (kwetsbare) huurders en bestraffen mensen die zich niet aan de regels houden. Op die manier:

  • komen er meer woningen vrij voor de mensen die er recht op hebben
  • stroomt de huurmarkt beter door
  • gaat de leefbaarheid van een wijk omhoog

We controleren regelmatig onze administratie en de wijken. Daarnaast lopen we klachten of meldingen na over woonfraude.

Boete

We kunnen bij woonfraude een boete opleggen. Het gaat om de volgende overtredingen:

De bedragen voor de boetes staan in de Huisvestingsverordening en de bijbehorende toelichting. Bedrijven en mensen die opnieuw woonfraude plegen, krijgen hogere boetes.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur