Gezonde leefomgeving Luchtkwaliteit en gezondheid

Luchtverontreiniging is voor de gemeente Utrecht een belangrijk aandachtspunt. Er is steeds meer bewijs dat fijn stof, waaronder roetdeeltjes, klachten en ziekten kan veroorzaken.

Extra kwetsbaar zijn kinderen, ouderen en mensen die al iets aan hun longen, hart of vaten hebben. Luchtvervuiling draagt bij aan het ontstaan van onder andere:

  • luchtwegklachten, zoals hoesten, piepen en kortademigheid
  • oogklachten, ge├»rriteerde of geprikkelde ogen
  • hart- en vaatziekten
  • longkanker
  • vroegtijdige sterfte

Onderzoek laat zien dat mensen die vlak langs een drukke weg wonen een iets grotere kans hebben om eerder te overlijden aan long- of hartziektes. Dit zijn internationale en Nederlandse onderzoeken. Kinderen die dicht bij drukke wegen wonen, of langs een drukke weg naar school gaan, hebben meer luchtwegklachten. Ook hebben zij een iets minder goede longfunctie. In juli 2013 bleek uit onderzoek dat het langdurig inademen van fijn stof de kans op longkanker verhoogt. Dit geldt ook bij concentraties lager dan de Europese normen.

Utrecht let op luchtkwaliteit

Adviseurs van Volksgezondheid letten op de luchtkwaliteit als ze meedenken bij het inrichten van de stad. Zij letten bijvoorbeeld op de afstand tussen drukke wegen en plekken waar kinderen, ouderen of zieken lang verblijven. Die plekken zijn vooral woningen, scholen, kinderopvanglocaties, bejaardenhuizen en verpleeghuizen. Dat leidt tot de volgende richtlijnen:

  • Afstand tot snelwegen: minstens 100 meter, bij voorkeur 300 meter
  • Afstand tot andere drukke wegen (= meer dan 10.000 motorvoertuigen per 24 uur): 50 meter, behalve als er een andere bebouwing tussen staat (als afscherming).

Dit advies is gebaseerd op de landelijke GGD-richtlijn luchtkwaliteit. De gemeente doet nog veel meer om luchtverontreiniging te verminderen.

Afstand tot wegen houden is gezonder dan normen halen

Voor luchtkwaliteit gelden Europese normen voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Dit zijn stoffen die we goed kunnen meten. Het zijn niet de meest schadelijke stoffen voor de gezondheid. De stoffen die waarschijnlijk schadelijker zijn, zijn moeilijk te meten. Wat wel bekend is: hoe verder van de bron - meestal wegverkeer - af, hoe minder luchtverontreiniging. De afstand tot een weg is daarom een betere manier (maat) om de gezondheid te beschermen dan de normen voor PM10 en NO2.

Meer informatie

File van auto's op de snelweg
Bron: Jan Lankveld

Hulp en contact Gezonde leefomgeving

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl