Hulp en ondersteuning (Wmo) Tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus

De gemeente doet er alles aan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Inwoners die extra ondersteuning en hulp nodig hebben, krijgen daarbij speciale aandacht. Deze aandacht is om te voorkomen dat zij besmet raken of dat zij, eenmaal besmet, het virus doorgeven aan anderen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening