Hulp en ondersteuning (Wmo) Tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus

Vanaf vrijdag 23 oktober kunnen dakloze personen besmet met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Dit geldt voor dakloze inwoners uit de regio’s Utrecht en Amersfoort. Ook zit er op dit adres een coronatestlocatie van de GGDrU. Deze testlocatie ligt los van de noodopvang en heeft een eigen ingang.

Gemeente Utrecht, het Leger des Heils en het Rode Kruis bieden 24-uurs zorg aan besmette dakloze personen. Degenen die daar opgenomen worden, blijven binnen. Ook daarvoor is er 24 uur toezicht.

Tijdelijke locaties tot 23 oktober

De Dinsele in Zeist: 1 september – 23 oktober

De Dinsele in Zeist, op het terrein van het Christelijk Sanatorium van Altrecht. werd tijdelijk gebruikt. Dit was tijdens de verbouwing van het pand aan de Koploperstraat. Er hoefde in die periode geen zieke dakloze personen opgevangen te worden. 

Maliebaan: 1 april - 1 september

Vanaf 1 april tot 1 september, werden zieke dakloze personen die (misschien) corona hadden opgevangen in een pand aan de Maliebaan 59-61. In totaal zijn daar 9 mensen geweest. Dit pand kreeg per 1 september nieuwe huurders, daarom is er gekeken naar een andere locatie. Dat werd vanaf 1 september de Dinsele in Zeist, op het terrein van het Christelijk Sanatorium van Altrecht.

Waarom richten wij een noodlocatie in?

De gemeente doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kwetsbare groepen krijgen daarbij speciale aandacht. Dat is in de eerste plaats om te voorkomen dat zij besmet raken. Maar ook om te voorkomen dat zij, eenmaal besmet, het virus doorgeven aan anderen. Ook mensen uit kwetsbare groepen die mogelijk besmet zijn, wordt gevraagd om thuis te blijven of in isolatie te gaan. In opvanglocaties van dakloze personen zijn er minder mogelijkheden om dit advies op te kunnen volgen. Daarom richten wij deze tijdelijke noodlocatie in. Deze locatie is dus alleen open voor mensen die niet in isolatie kunnen in de gewone opvang.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht