Hulp en ondersteuning (Wmo) Tijdelijke noodopvang tegen verspreiding coronavirus

Sinds 23 oktober 2020 kunnen dakloze mensen besmet met het coronavirus uitzieken in de noodopvang aan de Koploperstraat in Utrecht. Deze noodopvang blijft in elk geval nog tot 1 juli 2022 open. De locatie is open voor daklozen uit de regio Utrecht.

Op hetzelfde adres zit ook een coronatestlocatie van de GGDrU. Deze testlocatie ligt los van de noodopvang en heeft een eigen ingang.

Samen met het Leger des Heils en het Rode Kruis bieden we 24-uurs zorg aan besmette dakloze personen. Degenen die daar opgenomen worden, blijven binnen. Ook daarvoor is er 24 uur toezicht.

Waarom hebben wij een noodlocatie?

We doen er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kwetsbare groepen krijgen daarbij speciale aandacht. Dat is in de eerste plaats om te voorkomen dat zij besmet raken. Maar ook om te voorkomen dat zij, eenmaal besmet, het virus doorgeven aan anderen.

Ook mensen uit kwetsbare groepen die mogelijk besmet zijn, wordt gevraagd om thuis te blijven of in isolatie te gaan. In opvanglocaties van dakloze personen zijn er minder mogelijkheden om dit advies op te kunnen volgen. Daarom hebben wij deze tijdelijke noodlocatie geopend. Deze locatie is dus alleen open voor mensen die niet in isolatie kunnen in de gewone opvang.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht