Hulp en ondersteuning (Wmo) Vragen en antwoorden tijdelijke noodopvang daklozen Marco Pololaan 115-117

Lees hieronder de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over de noodopvang voor daklozen aan de Marco Pololaan 1156-117.

Doel van de tijdelijke 24-uursopvang

Daklozen zonder corona gerelateerde klachten die niet terecht kunnen bij de huidige locaties om de maatregelen na te leven die nodig zijn om niet besmet te raken.

Deze mensen willen de richtlijn van 1,5 meter afstand opvolgen en dat is niet mogelijk binnen de huidige locaties.

Door de maatregelen van het Rijk kan het pand nu niet gebruikt worden voor activiteiten van omwonenden. Het pand is geschikt voor noodopvang en kan snel in gebruik worden genomen. Na de opheffing van de maatregelen wordt het pand weer gebruikt voor activiteiten.

Eerdere voorzieningen/ingebruikname

Het gaat om een ontmoetingsplek voor inwoners van het Leger Des Heils. Hier kwamen mensen bij elkaar voor verschillende activiteiten.

De doelgroep

De mensen worden aangemeld door opvanginstellingen in de stad, waar tijdelijk onvoldoende ruimte is om mensen op te vangen en de maatregelen van het Rijk in acht te nemen.

Wanneer mensen klachten krijgen, worden zij op een andere locatie in isolatie opgevangen.

Wij richten ons op alle mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben in het opvangcircuit. Daar zitten ook gebruikers van alcohol of drugs tussen.

Op deze locatie zullen geen personen worden opgevangen via een maatregel.

Omvang, in- en uitstroom

Er is plek voor 16 mensen.

Het uitgangspunt is dat we mensen uit de stad Utrecht opvangen.

We verwachten dat u weinig zult merken van deze 24-uursopvang. De mensen op deze locatie hebben het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Mensen verblijven op de 24-uursopvang tot het moment dat de maatregelen worden opgeheven.

Er worden mensen toegelaten tot de extra opvang vanuit de opvanginstellingen waar mensen nu verblijven. Het is dus een vaste groep mensen. Er kunnen redenen zijn waarom iemand naar een andere plek vertrekt, in dat geval kan de vrijgekomen plaats worden opgevuld met iemand anders.

Ja. Er gelden huisregels op en rond de 24-uursopvang. Denk aan regels rond het uiten van agressie en het opvolgen van hygiënevoorschriften. Mensen die zich hier niet aan houden, worden voor de verdere duur van de noodopvang toegang tot de locatie ontzegd. De aanmeldende instelling stellen we hiervan op de hoogte.

Ze gaan terug naar de opvanginstelling die hen heeft aangemeld. Deze wordt voorafgaand aan het ontslag geïnformeerd.

Toezicht

Er is 24x7 uur personeel en beveiliging aanwezig. Er wordt overdag gewerkt met minimaal twee professionals en een beveiliger. In de nacht‘ zijn altijd twee beveiligers aanwezig. Medische zorg is, indien nodig, op afroep beschikbaar.

Ja, er is altijd een fysieke beveiliger op locatie. Daarnaast is er cameratoezicht in en om in het gebouw.

U kunt het personeel en de portier aanspreken. Neem de richtlijnen van het RIVM in acht en blijf buiten de ruimte waar mensen zitten. We raden u aan om te bellen: 088-0653985 (24/7).

Nee, uitsluitend aanraden en verzoeken.

Beheersregels

Nee, de mensen mogen niet in het pand alcohol drinken of roken.

Nee, de mensen mogen geen harddrugs gebruiken.

De opvang is niet bedoeld voor mensen met klachten. Mensen mogen wel naar buiten, maar mogen zich niet overlast gevend of in groepen buiten ophouden, zoals dat voor iedereen geldt. Beveiliging en personeel zien hierop toe. De beveiliger kan camera’s in het pand bekijken zodat onmiddellijk duidelijk is wanneer mensen het pand verlaten. Tot de huisregels hoort het voorschrift dat het niet opvolgen van verzoeken op het gebied van bescherming van eigen en andermans gezondheid leidt tot uitzetting.

In gebruik name pand

De locatie wordt nu gereed gemaakt. De 24-uursopvang wordt op woensdag 8 april in gebruik genomen.

Sluiting noodopvang

De 24-uursopvang is open zolang de landelijke coronamaatregelen ten aanzien van binnen blijven en 1,5 meter afstand houden gelden. Zodra deze worden opgeheven, zal ook de 24-uursopvang sluiten.

Na het beëindigen van de 24-uursopvang wordt er gewerkt volgens het schoonmaakprotocol. Dat komt neer op goed en grondig schoonmaken. Hierna wordt het pand weer opengesteld voor de oude gebruikers.

Klachtenlijn en hulp

U kunt bellen met 14030 of de aanwezige beveiliging met gepaste afstand benaderen.

Vragen over corona

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM en de lijst met veel gestelde vragen op de wegsite van het RIVM.

Nieuwe informatie over de 24-uursopvang

Over nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte via www.utrecht.nl/tijdelijkenoodopvang.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Uw mening