Hulp en ondersteuning (Wmo) Veelgestelde vragen over tijdelijke noodopvang Dinsele

Doel van de noodlocatie

Daklozen die vanwege een besmetting met corona in isolatie moeten, maar dat niet kunnen binnen de organisaties die hen opvang bieden. Het gaat om een brede groep daklozen, namelijk zowel degenen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang als van de opvang voor ongedocumenteerden of niet rechthebbenden. Wat ze gemeen hebben is dat ze bekend zijn bij het zorg- en opvangnetwerk in Utrecht.

Deze mensen zijn besmet met het coronavirus. Een positieve coronatest is daarvan het bewijs. De organisaties die hen nu opvangen, hebben geen plek om hen binnen de eigen instantie te laten uitzieken.

Deze mensen (uit de provincie Utrecht) hebben een opvanglocatie nodig met isolatiemogelijkheden. Het pand is zo ingedeeld dat het een geschikte omgeving biedt voor deze noodopvang. Bovendien kan deze locatie snel in gebruik genomen worden.

De doelgroep

Een arts van Volksgezondheid beslist wie er binnen de doelgroep daklozen opgevangen wordt en wanneer diegene weer weg kan. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM, de  veiligheidsregio en de GGD gevolgd.

Het gaat om daklozen met klachten waarvoor het advies geldt om gedurende 2 weken in isolatie uit te zieken Mensen met ernstige klachten die behandeling nodig hebben gaan naar het ziekenhuis. Dit geldt ook bij ernstige verslechtering. Tweemaal per dag worden de mensen medisch onderzocht.

Via teststraten kan iedereen met (milde) klachten laagdrempelig getest worden. Dat geldt ook voor gebruikers van de opvang en voor hulpverleners.

Wij richten ons op alle kwetsbaren uit het zorg- en opvangnetwerk. Daar zitten ook gebruikers van alcohol of drugs tussen.

Maatregelen als dwangisolatie kunnen worden opgelegd door de voorzitter van de Veiligheidsregio naar een door de minister aangewezen instelling. Dat is een instelling in Groningen, dus niet deze noodlocatie.

Omvang, in- en uitstroom

Er is plek zijn voor 16 mensen met klachten.

Sinds 1 september 2020 is deze opvang in gebruik. De locatie in Zeist fungeert als overbrugginslocatie tijdens de verbouwing aan de Koploperstraat – de locatie die waarschijnlijk per 1 november voor een langere periode is aangewezen.

Het Rode Kruis regelt het speciale vervoer voor mensen met klachten en houdt hierbij rekening met besmettingsrisico’s. Ook het vervoer terug naar de aanmeldende opvangvoorziening neemt het Rode Kruis voor zijn rekening. Mensen verblijven dus alleen op de noodlocatie en binnen de gemeente Zeist gedurende het uitzieken.

We verwachten dat u weinig zult merken van deze noodlocatie. De mensen op deze locatie hebben het advies om in isolatie te blijven. Via 24/7 aanwezige beveiliging wordt daarop toegezien. Er kunnen maximaal 16 mensen tegelijkertijd gebruik maken van deze locatie. Instroom is volgens de richtlijn van de veiligheidsregio GGD. Het vervoer gaat via het Rode Kruis. Mensen verblijven op de noodlocatie tot het moment dat ze 48 uur klachtenvrij zijn.

Ja, 7 dagen per week tussen 11.00 – 18.00 uur.

Zij gaan weer terug naar de organisatie die ze heeft aangemeld. Ze worden door het Rode Kruis vervoerd.

Er gelden huisregels op de noodlocatie. Denk aan regels rond het uiten van agressie en het opvolgen van hygiënevoorschriften of strafbare handelingen als helen, stelen, dealen of wapenbezit. Bij weigering kunnen mensen met klachten het pand worden uitgezet. De aanmeldende instelling stellen we hiervan op de hoogte. Dan worden deze mensen elders opgevangen.

Ze gaan terug naar de zorginstelling die hen heeft aangemeld. Deze wordt voorafgaand aan het ontslag geïnformeerd.

Een arts van Volksgezondheid, volgens de richtlijnen van de VRU en de GGD.

Toezicht

Er is 24/7 een beveiliger aanwezig. Verpleegkundigen komen 2 keer per dag langs. Medische zorg is op afroep beschikbaar.

Ja, er is 24/7 een beveiliger  op locatie. De beveiliging maakt gebruik van camera’s zodat het hele pand en de rookruimte buiten in het zicht hebben.

U kunt het personeel en de beveiliger aanspreken. Neem vanwege besmettingsgevaar de richtlijnen van het RIVM in acht en blijf buiten de ruimte waar mensen in isolatie zitten. Het telefoonnummer van de locatie  is: 088-0653985 (24 uur 7 dagen per week bereikbaar).

Nee, uitsluitend aanraden en verzoeken. Voor gedwongen isolatie is er een apart protocol. Voor gedwongen isolatie is een zorginstelling in Groningen aangewezen door de minister.

Beheersregels

We raden mensen met klachten vanwege koorts en benauwdheid sterk af om alcohol te gebruiken of te roken, maar dit is niet verboden. Voor de rokers is buiten een voor andere patiënten afgeschutte rookruimte ingericht.

Op de eigen kamer is dit toegestaan. Wij sluiten hiermee aan op de regels voor gebruik die ook in hostels gelden. Gebruik van harddrugs in gemeenschappelijke ruimten en in de nabijheid van het pand, inclusief de tuin is niet toegestaan. Tegen dealen in de omgeving van de voorziening wordt streng opgetreden.

Nee, net zoals dit voor iedereen die in isolatie zit geldt. Beveiliging en personeel zien hierop toe. De beveiliger kan camera’s in het pand uitkijken zodat onmiddellijk duidelijk is wanneer mensen het pand verlaten. Ook op de rookruimte buiten is zicht via een camera. Tot de huisregels hoort het voorschrift dat het niet opvolgen van verzoeken op het gebied van bescherming van eigen en andermans gezondheid leidt tot uitzetting.

De Dinsele is zo ingericht dat er geen contacten zijn tussen de mensen in isolatie en andere patiënten die op het Altrecht terrein in behandeling zijn. De beveiliging en het zorgpersoneel zien hierop toe.

Nee, u heeft geen grotere kans op besmetting. Volg de richtlijnen van het RIVM. Isolatie is juist bedoeld om bij klachten het besmettingsrisico voor anderen te verkleinen.

De noodlocatie bevindt zich op het gesloten terrein van het Christelijk Sanatorium. Tijdens de isolatie moeten de daklozen binnen blijven om uit te zieken. Zij verlaten het terrein dus niet.Over de noodlocatie op de Maliebaan zijn er geen klachten of meldingen van overlast geweest. Wij verwachten dat dit op de Dinsele ook niet het geval zal zijn omdat wij dezelfde beheermaatregelen nemen als op de vorige locatie aan de Maliebaan.

Ingebruikname pand

Deze overbruggingslocatie wordt met ingang van 1 september 2020 in gebruik genomen. Instroom zal er zijn als instellingen mensen met klachten melden omdat zij zelf geen of onvoldoende isolatiemogelijkheden hebben. Veel instellingen hebben zelf voorzieningen met eenpersoonskamers, anderen hebben eigen isolatieplekken in gereedheid gebracht.

Sluiting noodopvang

De inzet is om deze locatie de komende 2 maanden, tot 1 november 2020 beschikbaar te hebben, of zoveel eerder als de locatie aan de Koploperstraat in Utrecht in gebruiken genomen kan worden.

Klachtenlijn en hulp

U kunt bellen met 14030 of met 088-0653985 (24 uur en 7 dagen per week bereikbaar).

Vragen over corona

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM en de lijst met veelgestelde vragen van het RIVM.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht