Hulp en ondersteuning (Wmo) Veelgestelde vragen over tijdelijke noodopvang Maliebaan 59-61

Doel van de noodlocatie

Daklozen met corona gerelateerde klachten die in isolatie moeten, maar dat niet kunnen binnen de organisaties die hen opvang bieden. Dat zijn vaste bekenden van het zorgnetwerk in Utrecht.

Deze mensen zijn, afgaande op de richtlijnen van het RIVM en de GGD, mogelijk besmet met het coronavirus. De organisaties die hen nu opvangen, hebben beperkt plek om hen een eigen plek te bieden om zich terug te trekken en uit te zieken.

Het opvangcircuit heeft een opvanglocatie nodig met isolatiemogelijkheden. De locatie is eerder in gebruik geweest door het Leger des Heils als opvanglocatie voor daklozen. Het pand is hierdoor al zo ingedeeld dat het een geschikte omgeving biedt voor deze noodopvang. Bovendien kan deze locatie onmiddellijk in gebruik genomen worden.

De doelgroep

Een arts van Volksgezondheid beslist wie er binnen de doelgroep daklozen opgevangen wordt en wanneer diegene weer weg kan. Hierbij worden de richtlijnen van de veiligheidsregio en de GGD gevolgd.

Het gaat om daklozen met corona gerelateerde klachten waarvoor het advies geldt om gedurende twee weken in thuisisolatie door te brengen. Mensen met ernstige klachten die behandeling nodig hebben, gaan naar het ziekenhuis

Op dit moment niet, op de website van het RIVM staat wie in aanmerking komen voor een test.

Wij richten ons op alle kwetsbaren in het opvangcircuit. Daar zitten ook gebruikers van alcohol of drugs tussen.

Maatregelen kunnen in dit geval worden opgelegd via de voorzitter van de Veiligheidsregio naar een door de minister aangewezen instelling.

Omvang, in- en uitstroom

Er is plek voor 28 mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Begin week 14 zijn er naar verwachting 8 plekken gereed. Na ingebruikname wordt de capaciteit van de locatie verder uitgebreid.

We werken aan het beschikbaar stellen van 8 ruimtes per vrijdag 27 maart. Vanaf maandag 30 maart wordt de capaciteit van de locatie verder uitgebreid. Updates hierover worden gedaan via ww.utrecht.nl/tijdelijkenoodopvang

Het Rode Kruis regelt het speciale vervoer voor mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus en houdt hierbij rekening met besmettingsrisico’s. Het pand heeft een aparte opgang, de ingang aan de rechterkant, voor het binnen brengen van patiënten.

We verwachten dat u weinig zult merken van deze noodlocatie. De mensen op deze locatie hebben het advies om in isolatie te blijven. Er kunnen maximaal 28 mensen tegelijkertijd gebruik maken van deze locatie. Instroom is volgens de richtlijn van de veiligheidsregio GGD. Het vervoer gaat via het Rode Kruis. Mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavrius verblijven op de noodlocatie tot het moment dat ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Ja, 7 dagen per week tussen 08.00 en 23.00 uur.

Zij gaan weer terug naar de organisatie die ze heeft aangemeld. In de opvanginstellingen is er gedurende de coronaperiode 24 uur per dag de mogelijkheid om binnen te zijn.

Er gelden huisregels op de noodlocatie. Denk aan regels rond het uiten van agressie en het opvolgen van hygiënevoorschriften. Bij weigering kunnen mensen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus het pand worden uitgezet. De aanmeldende instelling stellen we hiervan op de hoogte.

Ze gaan terug naar de opvanginstelling die hen heeft aangemeld. Deze wordt voorafgaand aan het ontslag geïnformeerd.

Een arts van Volksgezondheid, volgens de richtlijnen van de VRU en de GGD

Toezicht

Er wordt gewerkt in koppels van twee professionals en een beveiliger, zij zijn 24x7 uur aanwezig. Medische zorg is op afroep beschikbaar.

Ja, er is altijd een fysieke beveiliger op locatie.

U kunt het personeel en de portier aanspreken. Neem vanwege besmettingsgevaar de richtlijnen van het RIVM in acht en blijf buiten de ruimte waar mensen in isolatie zitten. We raden u aan om te bellen: 088-0653985 (24 uur 7 dagen per week bereikbaar).

Nee, uitsluitend aanraden en verzoeken.

Beheersregels

We raden mensen met klachten vanwege koorts en benauwdheid sterk af om alcohol te gebruiken of te roken, maar dit is niet verboden.

Op de eigen kamer is dit toegestaan. Wij sluiten hiermee aan op de regels voor gebruik die ook in hostels gelden. Gebruik van harddrugs in gemeenschappelijke ruimten en in de nabijheid van het pand, inclusief de tuin is niet toegestaan. Tegen dealen in de omgeving van de voorziening wordt streng opgetreden.

Nee, net zoals dit voor iedereen die in isolatie zit geldt. Beveiliging en personeel zien hierop toe. De beveiliger kan camera’s in het pand uitkijken zodat onmiddellijk duidelijk is wanneer mensen het pand verlaten. Tot de huisregels hoort het voorschrift dat het niet opvolgen van verzoeken op het gebied van bescherming van eigen en andermans gezondheid leidt tot uitzetting.

Nee, u hebt geen grotere kans op besmetting. Volg de richtlijnen van het RIVM. Isolatie is juist bedoeld om bij klachten het besmettingsrisico voor anderen te verkleinen.

Ingebruikname pand

De noodlocatie wordt met ingang van week 14 in gebruik genomen. Er wordt gestart met ruimtes voor 8 patiënten. Vervolgens wordt de capaciteit van de locatie verder uitgebreid naar maximaal 28 plekken.

Instroom zal er zijn als instellingen mensen met klachten melden omdat zij zelf geen of onvoldoende isolatiemogelijkheden hebben. Veel instellingen hebben zelf voorzieningen met eenpersoonskamers, anderen hebben eigen isolatieplekken in gereedheid gebracht.

Sluiting noodopvang

De verwachting is dat de noodlocatie voor 2 tot 3 maanden gebruikt wordt. Een harde einddatum is niet te geven en is afhankelijk van de ontwikkeling van deze pandemie.

Klachtenlijn en hulp

U kunt bellen met 14030 of met 088-0653985 (24 uur en 7 dagen per week bereikbaar).

Vragen over corona

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM en de lijst met veelgestelde vragen van het RIVM.

Nieuwe informatie over de noodlocatie

Over nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte via www.utrecht.nl/tijdelijkenoodopvang.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht