Hulp en ondersteuning (Wmo) Veelgestelde vragen over tijdelijke noodopvang

Doel van de noodlocatie

Dakloze mensen met corona die niet opgevangen kunnen worden binnen een van de maatschappelijke opvanginstellingen. Het gaat om mensen die geen woning hebben en gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Iedereen die opgevangen wordt in de noodlocatie is bekend bij het zorg- en opvangnetwerk in de regio Utrecht.

Deze mensen zijn positief getest op het coronavirus. De organisaties die hen normaal gesproken opvangen, kunnen hen binnen de eigen organisatie niet in isolatie laten uitzieken waardoor er een risico is voor anderen.

Deze dakloze personen (uit de regio Utrecht) hebben een opvanglocatie nodig waar ze in isolatie kunnen uitzieken. Dat kan niet altijd in de organisatie waar zij normaal gesproken worden opgevangen. Dankzij deze noodopvang voorkomen we dat zij andere mensen besmetten. Het gebouw aan de Koploperstraat is zeer geschikt voor deze noodopvang.

De doelgroep

Een arts van Volksgezondheid beslist wie naar de noodlocatie gaat en wanneer deze persoon daar weer weg kan. Hierbij volgen zij de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio Utrecht en de GGD regio Utrecht. Als iemand niet voldoet aan de criteria, zoekt de arts samen met de betrokken instellingen en de GGD regio Utrecht naar een goede oplossing. Dit komt bijna niet voor.

Nee. Ernstig zieke mensen die behandeling nodig hebben, gaan naar het ziekenhuis. Deze locatie is voor dakloze personen die in isolatie moeten omdat ze besmet zijn met het coronavirus. Voor hen gelden dezelfde regels als voor iedereen, namelijk om 7 dagen uit te zieken. Zijn er ernstige klachten in het begin of worden de klachten erger, dan kan een ziekenhuisopname volgen. Een verpleegkundige onderzoekt tweemaal per dag de mensen medisch onder toezicht van een arts.

Nee, dakloze mensen die in een instelling blijven en klachten hebben, worden in de teststraten getest. Dat geldt ook voor hulpverleners.

Ja, onder de dakloze personen die hier komen uitzieken, kunnen ook gebruikers van alcohol of drugs zitten.

Ja. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan maatregelen als dwangisolatie opleggen bij een door de minister aangewezen instelling. Dat is een instelling in Groningen, dus niet deze noodlocatie. De GGD regio Utrecht, de instellingen en Volksgezondheid kiezen alleen hiervoor als het niet anders kan.

 

Omvang, in- en uitstroom

Er kunnen maximaal 30 zieke mensen opgevangen worden op deze locatie.

De opvanglocatie aan de Koploperstraat is vanaf vrijdag 23 oktober 2020 in gebruik.

Het Rode Kruis regelt speciaal vervoer voor mensen met klachten en houdt hierbij rekening met besmettingsrisico’s. Het Rode Kruis brengt hen ook weer terug. Mensen blijven dus alleen op de noodlocatie om uit te zieken en verlaten de locatie pas na toestemming van de arts.

 

We verwachten dat u weinig zult merken van deze noodlocatie. De mensen op deze locatie blijven binnen in isolatie. Zowel de beveiliging en woonbegeleider die 24/7 aanwezig zijn, houden dit in de gaten. De patiënten blijven totdat zij 24 uur geen klachten meer hebben, en het meer dan 7 dagen geleden is dat ze ziek werden.

Ja, dat kan 7 dagen per week tussen 11.00 – 18.00 uur.

Zij gaan weer terug naar de organisatie die hen heeft aangemeld. Het Rode Kruis verzorgt het vervoer daar naar toe.

Op de noodlocatie gelden huisregels die onder andere gaan over het opvolgen van hygiënevoorschriften en strafbare handelingen zoals helen, stelen of dealen. Als zij zich niet aan de huisregels houden, kunnen zij het gebouw worden uitgezet. De aanmeldende instelling wordt hiervan op de hoogte gesteld. Deze mensen worden dan ergens anders opgevangen (zie ook: ‘Kan de gemeente dakloze personen dwingen om naar binnen te gaan?’).

Ze gaan terug naar de instelling die hen heeft aangemeld. Deze wordt voor het ontslag van de patiënt op de hoogte gebracht.

Een arts van Volksgezondheid die de richtlijnen van het RIVM en de GGD regio Utrecht volgt.

Toezicht

Naast een beveiliger is er 24/7 een woonbegeleider aanwezig. Verpleegkundigen controleren tweemaal per dag de opgenomen dakloze patiënten. De arts van Volksgezondheid is naast reguliere zorg (huisartsen, ambulance en ziekenhuis) op afroep beschikbaar.

 

Ja, de beveiliging is 24/7 aanwezig. De beveiliging maakt gebruik van camera’s, zodat zij het hele gebouw en de rookruimte buiten kunnen bekijken. Het telefoonnummer van de locatie is: 088-0653985 (24/7 bereikbaar).

Als u het personeel of de beveiliger wilt spreken, houd u zich dan aan de richtlijnen van het RIVM. Dus blijf buiten de ruimte waar mensen in isolatie zitten. Het telefoonnummer van de locatie is: 088 - 065 39 85 (24/7 bereikbaar).

Nee, voor gedwongen isolatie zijn aparte regels. In Groningen is er een zorginstelling voor gedwongen isolatie. De minister heeft deze instelling hiervoor aangewezen.

Beheersregels

Dit is niet verboden. Voor de rokers is buiten een afgeschutte rookruimte. We raden mensen met koorts en benauwdheidsklachten sterk af om alcohol te gebruiken of te om roken.

Ja, alleen op de eigen kamer (net als de geldende regels in hostels. Gebruik van harddrugs in gemeenschappelijke ruimten en dichtbij het gebouw, mag niet. Tegen dealen in de omgeving van de voorziening wordt streng opgetreden.

Nee, isolatie betekent – net als voor iedereen die corona heeft - binnen blijven. Beveiliging en personeel zien hierop toe. De beveiliger kan via camera’s in het gebouw alle uitgangen controleren, zodat direct zichtbaar is als iemand het gebouw uit wil gaan. Ook op de rookruimte buiten is cameratoezicht. 

De noodlocatie aan de Koploperstraat is volledig afgescheiden van de teststraat. Er is geen kans dat bezoekers van de teststraat in contact kunnen komen met de bewoners. De beveiliging en het zorgpersoneel (die 24/7 aanwezig zijn) letten hier ook op.

Nee, u hebt geen grotere kans op besmetting. De opgevangen zieke bewoners verlaten het pand niet. De beveiliging en het zorgpersoneel (die 24/7 aanwezig zijn) letten hier op.

Dakloze mensen die op deze locatie uitzieken, verlaten het pand niet. Sinds de noodopvang aan de Koploperstraat open is, zijn er geen klachten of meldingen van overlast geweest. Ook niet over de eerdere noodlocaties op de Maliebaan en de Dinsele (in Zeist). Tot en met 31 december gelden dezelfde maatregelen als het afgelopen jaar, zoals de beveiliging en het niet mogen verlaten van het gebouw. Wij verwachten geen overlast voor de buurt.

Ingebruikname gebouw

Deze opvanglocatie kan vanaf vrijdag 23 oktober 2020 in gebruik worden genomen als er dakloze mensen zijn die daar moeten uitzieken.

Sluiting noodopvang

Deze noodopvang blijft in elk geval nog tot 1 juli 2022 open.

Ongeveer 60 % van de dakloze mensen is gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin biedt ongeveer 65 % bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Tegen de deltavariant van het virus is de bescherming misschien minder.

De kans op een grote uitbraak is door het vaccineren minder groot geworden. Maar kleinere uitbraken en besmettingen kunnen nog steeds voorkomen. Daarom houden we de noodlocatie nog tot 1 juli 2022 beschikbaar.

Klachtenlijn en hulp

Bij klachten of vragen kunt u bellen met 14 030. Het telefoonnummer van de locatie is: 088 - 065 39 85 (24/7 bereikbaar).

Vragen over corona

Voor vragen over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM. U kunt ook de lijst bekijken met veelgestelde vragen van het RIVM.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht