Stappenplan hulpmiddel

Hebt u volgens de gemeente recht op een hulpmiddel? Dan gaat dat zo.

  1. Geef in het gesprek met de gemeente uw voorkeur aan voor een leverancier. Bekijk uit welke leveranciers u kunt kiezen. Maakt u zelf geen keuze voor een leverancier? Dan kiezen wij voor u. Onze keuze hangt af van de wijk waarin u woont.
  2. De gemeente geeft deze leverancier de opdracht om een hulpmiddel aan u te leveren. We geven door om wat voor hulpmiddel het gaat en informatie over uw lengte, gewicht en eventuele eisen.
  3. Binnen 5 werkdagen nadat de leverancier de opdracht van de gemeente heeft gekregen neemt hij contact met u op. De leverancier maakt met u een afspraak bij u thuis om het hulpmiddel te passen.
  4. De leverancier kiest een of meer voor u geschikte hulpmiddelen uit en neemt deze mee naar de afspraak bij u thuis zodat u het hulpmiddel kunt passen.
  5. De leverancier kijkt of aanpassingen aan het hulpmiddel nodig zijn. De levertijd voor een standaard uitvoering is maximaal 20 werkdagen. Voor een aangepaste uitvoering is de levertijd langer. Hoe complexer de aanpassing, hoe langer de levertijd. De leverancier houdt u op de hoogte van de voortgang.
  6. Zijn geen aanpassingen nodig? Dan houdt u meestal direct het hulpmiddel. Moet het hulpmiddel wel worden aangepast? Dan gaat het terug naar de werkplaats en krijgt u het hulpmiddel later.
  7. Bij aflevering van het hulpmiddel krijgt u uitleg over het gebruik van het hulpmiddel. De leverancier geeft aan de gemeente door dat u het hulpmiddel hebt ontvangen.
  8. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK. Voor een rolstoel of hulpmiddelen voor kinderen betaalt u geen eigen bijdrage. Voor andere hulpmiddelen ontvangt u elke maand een rekening van het CAK voor uw eigen bijdrage.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

14 030

Maandag tot en met vrijdag
(van 09.00 tot 17.30 uur)