Hulp en ondersteuning (Wmo) Stappenplan hulpmiddel

Hebt u volgens de gemeente recht op een hulpmiddel? Dan gaat dat zo.

 1. Geef in het gesprek met de gemeente uw voorkeur aan voor een leverancier. Bekijk uit welke leveranciers u kunt kiezen. Maakt u zelf geen keuze voor een leverancier? Dan kiezen wij voor u. Onze keuze hangt af van de wijk waarin u woont.
 2. De gemeente geeft deze leverancier de opdracht om een hulpmiddel aan u te leveren. We geven door om wat voor hulpmiddel het gaat en informatie over uw lengte, gewicht en eventuele eisen.
 3. De leverancier kiest een of meer voor u geschikte hulpmiddelen uit. Vervolgens maakt hij een afspraak met u om bij u thuis uw hulpmiddel te passen. De levertijd voor een standaard uitvoering is maximaal 20 werkdagen. Voor een aangepaste uitvoering is de levertijd langer. Hoe complexer de aanpassing, hoe langer de levertijd.
  De leverancier kijkt of aanpassingen aan het hulpmiddel nodig zijn.
 4. Zijn geen aanpassingen nodig? Dan houdt u meestal direct het hulpmiddel.
  Moet het hulpmiddel wel worden aangepast? Dan gaat het terug naar de werkplaats en krijgt u het hulpmiddel later.
 5. Bij aflevering van het hulpmiddel krijgt u uitleg over het gebruik van het hulpmiddel. De leverancier geeft aan de gemeente door dat u het hulpmiddel hebt ontvangen.
 6. Betaal uw eigen bijdrage aan het CAK.
  Voor een rolstoel of hulpmiddelen voor kinderen betaalt u geen eigen bijdrage. Voor andere hulpmiddelen ontvangt u elke 4 weken een rekening van het CAK voor uw eigen bijdrage.

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 – 286 95 00

Uw mening