Hulp en ondersteuning (Wmo) Cliëntenraad Wmo

De Cliëntenraad Wmo adviseert de gemeente bij het maken van beleid over Wmo voorzieningen en de uitvoering daarvan.

De leden brengen vanuit de praktijk ervaringen in die belangrijk zijn bij het maken van beleid.

Wanneer vergadert cliëntenraad Wmo?

De cliëntenraad Wmo vergadert eens in de 6 weken. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor voorzieningen die de gemeente verstrekt. De cliëntenraad Wmo geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente.

Leden

De leden van de Cliëntenraad Wmo worden benoemd voor 4 jaar. Daarna volgt eventueel eenmalig een nieuwe benoeming voor 4 jaar. In de Cliëntenraad Wmo zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties en burgers die niet bij een organisatie zijn aangesloten.

Hulp en contact Cliëntenraad Wmo

Postadres

Cliëntenraad WMO
t.a.v. Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)
Stichting PK
Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht

Uw mening