Hulp en ondersteuning (Wmo) Wmo Cliëntenraad

De Wmo Cliëntenraad adviseert de gemeente bij het maken van beleid over Wmo voorzieningen en de uitvoering daarvan.

De leden brengen vanuit de praktijk ervaringen in die belangrijk zijn bij het maken van beleid.

Wanneer vergadert de Wmo Cliëntenraad?

De Wmo Cliëntenraad vergadert eens in de 6 weken. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor voorzieningen die de gemeente verstrekt. De Wmo Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente.

Leden

De leden van de Wmo Cliëntenraad worden benoemd voor 4 jaar. Daarna volgt eventueel eenmalig een nieuwe benoeming voor 4 jaar. In de Wmo Cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van belangenorganisaties en burgers die niet bij een organisatie zijn aangesloten.

Hulp en contact Wmo Cliëntenraad

Postadres

Wmo Cliëntenraad
t.a.v. Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU)
Stichting PK
Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht

Uw mening