Hulp en ondersteuning (Wmo) Veranderingen aanvullende zorg Wmo vanaf 1 januari

We hebben gekeken welke zorgaanbieders vanaf 1 januari 2020 aanvullende zorg vanuit de Wmo mogen aanbieden in Utrecht. Voor de meeste mensen verandert er niets.

Maakt u nu gebruik van een voorziening vanuit de aanvullende zorg Wmo? We hebben afspraken met de zorgaanbieders gemaakt om te zorgen dat de hulp zo veel mogelijk doorloopt.

Wat betekent het voor u?

Of er voor u iets verandert hangt af van uw situatie.

U krijgt nu zorg van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari ook een contract heeft

In het overzicht onderaan deze pagina kunt u zien of uw aanbieder een nieuw contract heeft in 2020. Staat uw huidige zorgaanbieder hierbij? Dan loopt de zorg door. Er verandert niets.

U krijgt nu zorg van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari geen contract meer heeft

Als u in 2019 aanvullende zorg Wmo ontvangt van een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 geen contract meer heeft zijn er 2 mogelijke situaties:

 • Uw zorgtraject wordt in 2020 afgerond
  Als u wilt kunt u dit traject afronden bij uw huidige zorgaanbieder. Krijgt u opnieuw hulp toegewezen? Dan wordt de hulp overgedragen naar een andere gecontracteerde zorgaanbieder. Uw huidige zorgaanbieder zorgt voor een zorgvuldige overdracht door ruim voor de overgang (1 tot 3 maanden) samen te werken met de nieuwe hulpverlener. En pas te stoppen als u en de nieuwe hulpverlener een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd.
 • Uw zorgtraject loopt door tot na 31 december 2020
  De zorg wordt uiterlijk per 1 januari 2021 overgedragen aan een gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent dat er ruim voor deze datum, 3 tot 6 maanden van te voren, gestart wordt met een goede overdracht. Uw oude hulpverlener en de nieuwe hulpverlener gaan hiervoor samen met u en uw mantelzorger(s) in gesprek over een soepele overgang naar de nieuwe zorgaanbieder. Pas wanneer u een vertrouwensrelatie met de nieuwe hulpverlener hebt opgebouwd, rondt de oude hulpverlener af.

Uitzonderingen

In uitzonderingssituaties kan de zorg doorlopen bij de zorgaanbieder die nu uw zorg verleent. Ook als deze geen nieuw contract met de gemeente heeft. Zien u en uw mantelzorger(s) en uw zorgaanbieder zwaarwegende redenen om niet over te stappen naar een andere zorgaanbieder? Bespreek dit dan met de gemeente en het buurtteam of de regionale toegang. Wanneer zij gezamenlijk van mening zijn dat het beter passend is om het traject na 2020 af te ronden bij de oude hulpverlener of zorgaanbieder dan is dat mogelijk.

Meer informatie

Als dit over uw situatie gaat, ontvangt u hierover via uw huidige zorgaanbieder in het najaar meer informatie. Hebt u op dit moment vragen? Dan kunt u deze het beste stellen aan de hulpverlener van uw huidige zorgaanbieder, of aan zijn of haar leidinggevende. Of stel uw vraag per mail aan meedoennaarvermogen@utrecht.nl. Wij proberen om binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden.

Zorgaanbieders vanaf 1 januari 2020

 • Stichting Careyn

Bij ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met complexe problematiek

 • Lister

GGZ & psychosociaal

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Timon
 • St Leger des Heils Welzyns-en Gezondheidszorg
 • stichting WIJ 3.0
 • Impegno Begeleiding BV
 • Ambulante Begeleiding Het Spectrum B.V.
 • Stichting Kwintes
 • Stichting Jados
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Plushome B.V.
 • Nieuwland Opleidingen B.V.

Bij (licht) verstandelijke beperking (LVB en VB)

 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Humanitas DMH voor Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag
 • Reinaerde
 • Stichting Abrona
 • Stichting Amerpoort
 • Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V. (Philadelphia)
 • Nieuwland Opleidingen B.V.
 • A-Z Multizorg B.V.

Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Boogh Harmelen
 • Professionals in NAH B.V.
 • Moestuin Maarschalkerweerd
 • Lister
 • Wij 3.0
 • Reinaerde
 • Leger des Heils Midden-Nederland
 • Boogh
 • Abrona
 • Stichting de Wending
 • Philadelphia
 • Stichting Lapso
 • Nieuwland Werk Taal Zorg
 • Click Re-integreren +
 • Echt Waar
 • Stichting Humanitas DMH Homerun
 • Kwintes
 • Stichting de Wederkerigheid
 • De Groene Golf
 • Stichting Baantraject Care en Preventie
 • Griftenstein en Zorg
 • Diversas
 • De Loods Zorg

Voor ouderen

 • Dagcentrum Utrecht Oost
 • Beth Shamar
 • Careyn
 • Stichting Woon-Zorgcentra De Rijnhoven
 • Stichting Karma Zorg
 • Stichting Leger des Heils
 • Wij 3.0
 • Stichting Zorgtrecht
 • AxionContinu groep
 • Stichting Attifa
 • Onvergetelijk Leven B.V.
 • Vecht en IJssel
 • Stichting KAG Zorg

Bij niet aangeboren hersenletsel (NAH)

 • Stichting Boogh
 • Moviera

Voor volwassenen en gezinnen

 • Stichting De Tussenvoorziening

Voor volwassenen met ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek en zieke daklozen

 • Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

Voor jongvolwassenen

 • Youk√©

Voor individuen en gezinnen met een lichte begeleidingsbehoefte (opvang en verblijf)

 • Stichting De Tussenvoorziening

Beschermd thuis

 • Lister
 • Stichting Timon
 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Abrona
 • Stichting Kwintes
 • Reinaerde
 • Stichting Leger des Heils
 • Stichting Humanitas
 • Philadelphia
 • Stichting Singelzicht
 • Stichting Umah-hai
 • Stichting Jados
 • Bij Bram B.V.
 • Plushome
 • Stichting De Wederkerigheid
 • Bijzondere Zorg Midden-NL
 • Stichting Syndion
 • Stichting Nedereind

Beschermd Verblijf

 • Lister (Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht)
 • Stichting Singelzicht
 • Stichting De Tussenvoorziening
 • Stichting Humanitas
 • Reinaerde
 • Stichting Leger des Heils
 • Stichting Kwintes
 • Philadelphia
 • Stichting Abrona
 • Stichting De Wederkerigheid
 • Stichting Nedereind
 • Stichting Syndion

Beschermd Wonen

 • Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (Lister)
 • St Leger des Heils Welzyns-en Gezondheidszorg
 • Stichting Umah-Hai
 • Stichting Lievegoed

Herstelacademie

 • Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht (Lister)

Hulp en contact Wmo

Telefoon

030 - 286 95 00