Prijs voor inzet voor LHBTI-gemeenschap

De gemeente reikt elk jaar de Annie Brouwer-Korfprijs uit. Personen, bedrijven, organisaties en projecten die bijdragen aan de acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTI-gemeenschap komen in aanmerking voor deze prijs.

Inzet Annie Brouwer-Korf

Mevrouw mr. Annie Brouwer-Korf (1946 – 2017) was van 1999 tot 2008 burgemeester van Utrecht. In die periode heeft ze zich bijzonder ingezet voor de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi-, trans- en intersekse personen van de stad Utrecht en ver daarbuiten. Ter ere van haar afscheid als burgemeester in 2007 was Annie Brouwer-Korf de eerste winnaar van de prijs. 

Uitreiking bij Midzomergrachtfestival

We reiken elk jaar de Annie Brouwer-Korfprijs uit tijdens het Midzomergrachtfestival.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de aanmelding voor de Annie Brouwer-Korfprijs wordt rekening gehouden met onze Regenboogagenda.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur