Informatie voor professionals Gezond gewicht

11 % Utrechtse kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken loopt dat zelfs op naar 25%. Daarom geeft de gemeente veel aandacht aan preventie, een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Dit doen we samen met bijvoorbeeld scholen, huisartsen, thuiszorg, en andere organisaties. Maar ook met maatschappelijke organisaties en enthousiaste bewoners.

De gemeente ondersteunt initiatieven in de wijken. We sluiten aan bij initiatieven en kijken naar wat mensen zelf belangrijk vinden.

JOGG-aanpak

Een gezondere leefstijl bij kinderen bereiken kan de gemeente niet alleen. Daar is de hele stad bij nodig. Daarom is Utrecht aangesloten bij de landelijke JOGG-aanpak.

Utrecht vult de JOGG aanpak als volgt in.

  1. Politiek. Het bestuur van de gemeente Utrecht vindt gezond gewicht heel belangrijk. De aanpak heeft een plekje gekregen in de nota Bouwen aan een Gezonde Toekomst (pdf, 3,8 MB). Burgemeester en wethouders zijn enthousiast over, bekend met en betrokken bij de JOGG-beweging.
  2. Samenwerking met bedrijven. Door samenwerking met bedrijven maakt de gemeente de leefomgeving en leefstijl van kinderen gezonder. Winkeliers en bedrijven dragen bij door gezonde keuzes voor kinderen in de wijk te promoten. Ook kunnen ze meedenken over plannen en activiteiten in de wijk.
  3. Sociale marketing. Denken als een marketeer en je vooraf goed verdiepen in de doelgroep, daar draait het om bij sociale marketing. Utrecht past de principes van sociale marketing toe op de lokale situatie.
  4. Onderzoek. De gemeente Utrecht gebruikt methoden die bewezen effectief zijn. We meten het effect van acties en kunnen op basis van de resultaten bijsturen. Uiteraard meten we ook de BMI van de kinderen.
  5. Preventie en zorg. Utrecht streeft ernaar dat professionals overgewicht in een vroeg stadium signaleren. Dat de zorg goed op elkaar is afgestemd en kinderen die zorg nodig hebben, direct op de juiste plek terechtkomen. 


Ketensamenwerking voor kinderen met overgewicht

Professionals werken steeds meer samen in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. In verschillende wijken zoeken organisaties elkaar hiervoor op. De manier waarop partners samenwerken staat in een  stroomschema (pdf, 1,6 MB).  Hierin staan de stappen in de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Er is ook een toelichting op het stroomschema (pdf, 723 kB).

Het stroomschema vormt de richtlijn voor de samenwerking, maar is geen blauwdruk. Andere afspraken op wijkniveau zijn mogelijk. Begin 2012 ondertekenden diverse organisaties een convenant (pdf, 1,1 MB) met afspraken om te werken met het stroomschema.

Voorscholen en peuterspeelzalen

Op ruim 70 voorschoolgroepen in Utrecht volgen peuters van 2,5 tot 4 jaar een speciaal taalprogramma. Dat zijn belangrijke plaatsen om kinderen met een verhoogd risico op overgewicht te vinden. Daarom werkt de gemeente samen met de wijkwelzijnsorganisaties aan een gezonde aanpak. Die is voor alle Utrechtse voorscholen en de daaraan gekoppelde peuterspeelzalen.

De Gezonde School(kantine)

De Gezonde School is een manier om te werken aan de gezondheid van leerlingen.
De Gezonde Schoolkantine geeft tips voor gezonder en minder calorierijk eten in de schoolkantine.

Sportstimulering bij kinderen en jongeren

De doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid sluiten aan bij de doelstellingen van het programma Gezond Gewicht. De gemeente wil dat zoveel mogelijk Utrechters sporten en bewegen. Daarom bieden zij de mogelijkheid  eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen.  Kijk voor meer informatie op de websites van ‘Harten voor Sport’ en de ‘Sportgids’.

Jong030 Pas

De Jong030-pas is er voor Utrechtse jongeren van 12-23 jaar. Met sportacties, maar ook films, muziek, theater, (fris)feesten, festivals en meer!

Idee? Afspraak maken?

Hebt u een idee en wilt u een afspraak maken om daarover te praten? Mail dan naar: volksgezondheid@utrecht.nl.

Documenten

 

 

Hulp en contact Voeding en beweging

Telefoon

14 030

E-mail

volksgezondheid@utrecht.nl