Informatie voor professionals Volksgezondheidsmonitor

Over de Volksgezondheidsmonitor Utrecht

In de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) leest u meer over de gezondheid en zaken die daar invloed op hebben. U kunt denken aan onderwerpen als: aandoeningen en ziekten, alcohol en roken en sociale contacten.

Wat doet de VMU?

  • Verbindt deze onderwerpen met elkaar
  • Kijkt naar de ontwikkelingen in de tijd
  • Vergelijkt Utrechtse data met gegevens uit andere grote steden en met landelijke gegevens

De VMU is meer dan een rapport. De gemeente Utrecht verzamelt en analyseert lokale en algemene databronnen. Vervolgens controleren de Utrechtse professionals en (wijk-) adviesraden deze gegevens. Ze kijken of de gegevens aansluiten bij hun beleving en ervaringen.

Jeugdmonitor Utrecht (JMU)

De JMU wordt sinds het schooljaar 2007-2008 elke twee jaar uitgevoerd in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In mei 2016 zijn de laatste resultaten bekend gemaakt. De uitkomsten zijn gebaseerd op antwoorden van 2.774 leerlingen van 42 basisscholen.

Door de uitkomsten te vergelijken met die van eerdere metingen, wordt de ontwikkeling van de Utrechtse jeugd gevolgd. Met de resultaten van de JMU wordt het jeugdbeleid ontwikkeld en uitgevoerd.

Meer over de VMU en de JMU op www.volksgezondheidsmonitor.nl