Informatie voor professionals Hulp en ondersteuning (Wmo)

Op deze pagina vindt u informatie over 2 onderwerpen. Ten eerste het Wmo-beleid van de gemeente Utrecht. En ten tweede de wijze waarop de gemeente Wmo-ondersteuning inkoopt en subsidieert. Deze informatie is vooral bedoeld voor organisaties die een rol spelen in de uitvoering van de Wmo.

Wmo-verordening en beleidsregels

Een belangrijk document is de ‘Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning Utrecht 2016’. Deze verordening regelt de uitvoering van de Wmo in Utrecht. Andere belangrijke documenten zijn de zogenoemde Wmo-beleidsregels. Hierin staat hoe de inkoop en subsidiëring van Wmo-ondersteuning in zijn werk gaat.

Meer officiële documenten zijn te vinden op de pagina over beleid.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over inkoop, toegang tot en declareren van aanvullende zorg WMO

Meer informatie

Voor informatie en vragen kunt u mailen naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Hulp en contact

Telefoon
14 030

Email
meedoennaarvermogen@
utrecht.nl