Informatie voor professionals Opvang en beschermd wonen

Utrecht verbetert de opvang van dakloze mensen. We werken aan een toekomstplan samen met andere regiogemeenten. Daarnaast komt er een nieuwe voorziening voor daklozen. Ook hebben we een speciaal team dat daklozen ondersteunt.

Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen. We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’.
Meer over het regionaal plan voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen

Toekomst van de daklozenopvang

Iedereen die in de stad of de regio Utrecht woont, moet een dak boven het hoofd hebben en een normaal leven kunnen leiden. Dat houdt in dat inwoners een woning hebben, werk en sociale contacten in hun eigen wijk. Door problemen tijdig te signaleren, willen we voorkomen dat mensen dakloos raken. Als iemand toch dakloos raakt, bieden we snel tijdelijke opvang met hulpverlening, met als inzet dat hij of zij weer zo snel mogelijk een ‘gewoon’ dak boven het hoofd heeft. Daarbij hebben we aandacht voor de verschillen tussen mensen: wat iemand kan en wil staat voorop. En we hebben oog voor de omgeving: we willen een prettige wijk voor iedereen. Hoe we dat bereiken leest u in de notitie 'Toekomst van de daklozenopvang'.
Lees meer over de toekomst van de daklozenopvang

Nieuwe inloopvoorziening daklozen

We willen verschillende vormen van opvang en begeleiding bieden. Dat sluit beter aan bij wat dakloze mensen nodig hebben. Er komt een voorziening met daarin een inloop, hulpverlening en zorg, activering en eerste noodopvang.
Meer over de nieuwe inloopvoorziening

Combinatieopvang en kleinschalige opvanglocaties

Daarnaast wordt nachtopvang in Utrecht geleidelijk omgevormd naar een combinatie van dag- en nachtopvang en komen er kleinschalige opvanglocaties in wijken en regiogemeenten.

Het Stadsteam Herstel

In het team zitten professionals van verschillende organisaties die betrokken zijn bij de begeleiding van daklozen. Zij zoeken actief contact met dakloze mensen, helpen bij het organiseren van praktische zaken en leiden hen naar de juiste hulp en ondersteuning.

Meer over het Stadsteam Herstel

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030