Informatie voor professionals Regionaal plan maatschappelijk opvang en beschermd wonen

16 Utrechtse regiogemeenten (U16) hebben een regionaal plan ontwikkeld voor maatschappelijk opvang en beschermd wonen. De gemeenteraden van de U16 hebben ingestemd met het plan voor de regionale koers. De wethouders van deze U16, samenwerkingspartners en cliëntvertegenwoordiging bekrachtigden dit door de koers samen op 26 januari 2018 te ondertekenen.

De gemeenten werken het plan nu verder uit. Door middel van pilots brengen we het plan in de praktijk. Dit doen we samen met samenwerkingspartners en de cliënten.

Inzet op zelfstandig wonen

We willen dat mensen zoveel mogelijk ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in plaats van ‘wonen in een instelling’. We willen inwoners helpen om zelfstandig te wonen in de wijk en actief mee te doen in de samenleving.

Gemeenten zelf verantwoordelijk

De gemeente Utrecht is nu nog verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht. Vanaf 2020 is elke gemeente hier zelf verantwoordelijk voor. Daarom hebben de U16 een plan gemaakt voor de regio.

Belangrijkste veranderingen

In het regionale plan zijn er 3 belangrijke veranderingen:

  1. Meer begeleiding thuis: meer kwetsbare mensen gaan in de wijk wonen, dus zijn er meer begeleiders thuis nodig.
  2. Inzetten op voorkomen en herstel: er zijn meer professionals in de wijk. Daardoor kunnen we problemen eerder zien en aanpakken.
  3. Taken en budget van de gemeente Utrecht gaan naar de U16-gemeenten. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de hulp.

Meer informatie

Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 (pdf, 2,5 MB)

Samenvatting regionale koers (pdf, 722 kB)

Film ‘Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16’

Van beschermd wonen naar een beschermd thuis: rapport commissie Dannenberg (2015)

Wie zijn de U16?

De U16 zijn de gemeenten: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Zeist. Bij het opstellen van de regionale koers zijn ook alle belangrijke samenwerkingspartners betrokken, zoals de zorginstellingen, de woningcorporaties, cliënt- vertegenwoordiging en buurtteams.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

meedoennaarvermogen@utrecht.nl