Informatie voor professionals Stadsteam Herstel

Het Stadsteam Herstel helpt en ondersteunt daklozen in Utrecht. Zij gaan actief op zoek naar daklozen in Utrecht en helpen hen met de eerste opvang en het regelen van praktische zaken. Daklozen kunnen bij het team terecht voor hulp en advies over wonen, zorg, schulden en inkomen.

Het Stadsteam Herstel doet een intake met de dakloze. Samen bepalen ze dan wat er nodig is. Vervolgens koppelt Stadsteam Herstel de dakloze aan de juiste instanties.

Het draait om de cliënt

Met deze werkwijze hoeft een dakloze niet naar verschillende plekken voor hulp en ondersteuning. Het uitgangspunt is dus dat de hulpverlening rond de dakloze is georganiseerd. De dakloze krijg op deze manier snel hulp.

Voordelen

  • Snelle hulpverlening aan daklozen 
  • 1 aanspreekpunt voor de cliënt
  • 1 intake en 1 plan
  • Expertise op het gebied van alle vragen van daklozen
  • Korte lijnen tussen hulpverleners en partners

Deelnemende partijen

Stadsteam Herstel is een stedelijk samenwerkingsverband van verschillende partijen.

Aan het team nemen deel: het Outreachteam van de Tussenvoorziening, Veldwerk van Jellinek, OGGZ-team van Altrecht, Verkeerd Verbonden van het Leger des Heils, Maatschappelijk Werk van het Catharijnehuis, MEE, Stadsgeldbeheer, verpleegkundigen van Volksgezondheid en team Participatie van Werk en Inkomen.

Het team werkt samen met Back-up, een organisatie voor dak- en thuisloze jongeren, de buurtteams en Stichting GOUD. Stichting GOUD is een organisatie die opkomt voor de belangen van dak- en thuislozen (drugsgebruikers).

Contact

Telefoonnummer: 14 030
Mailadres: info@stadsteamherstelutrecht.nl

Inloopspreekuren

Dagopvang
Adres: Catharijnesteeg 7
Openingstijden: 11.00 - 12.00 uur (op werkdagen)

Stadskantoor
Adres: Stadsplateau 1
Openingstijden: 9.00 - 10.00 uur (op werkdagen)

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030