Informatie voor professionals Vraag en antwoord Meedoen naar Vermogen

Inleiding

Bent u een zorgaanbieder en hebt u een overeenkomst met de gemeente? Dan vindt u hieronder veelgestelde vragen over administratieve zaken rondom toewijzing van aanvullende zorg, declaraties van zorgkosten, de eigen bijdrage en monitoringsinformatie. Dit gaat niet over prestatieveld 6 van de WMO waar levering van individuele voorzieningen onder vallen, zoals hulp in de huishouding, aanpassingen in huis en vervoersmiddelen.

Hebt u andere vragen over administratieve zaken rondom toekenning en financiering van aanvullende zorg? Of wilt u aanvullende informatie naar aanleiding van de vragen? Mail dan naar Backofficezorg@utrecht.nl.


Inkoop aanvullende zorg Wmo 2018 en verder

Wat zijn de uitgangspunten voor de inkoop van aanvullende zorg Wmo in Utrecht?

Welke aanbieders van aanvullende zorg heeft de gemeente Utrecht voor 2018 gecontracteerd?

Hoe worden de aanbieders van aanvullende zorg Wmo voor 2018 gecontracteerd?

Wat is het perspectief voor nieuwe aanbieders aanvullende zorg Wmo in Utrecht?

Mijn vraag staat niet tussen deze veelgestelde vragen, waar kan ik mijn vraag stellen?

Waar vind ik meer informatie over de aanbestedingen voor Hulp bij huishouden en Hulpmiddelen?

Toegang tot aanvullende zorg Wmo

Hoe krijgen cliënten toegang tot aanvullende zorg Wmo?

Hoe gaat de gemeente in 2018 om met het Persoonsgebonden budget (PGB)?

Hoe heeft de gemeente Utrecht de aspecten rondom privacy bij de overdracht van persoonlijke cliënt gegevens geregeld?

Declareren van aanvullende zorg Wmo (kleine aanbieders)

Hoe zit het met digitale gegevensuitwisseling tussen gemeente Utrecht en zorgaanbieders?

Hoe kan mijn instelling deelnemen aan de digitale gegevensuitwisseling?

Hoe verloopt een doorverwijzing naar aanvullende zorg?

Hoe zit het met cliënten die niet door de gemeente zijn doorverwezen? Welke cliënten vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht?

Hoe verwerkt de gemeente mijn declaratiebericht (Wmo303)?

Wat als ik (nog) niet kan werken met de iStandaarden?

Wat is een bestellingsnummer? Wat is een verplichtingsnummer?

Wat is een beschikkingsnummer?

Waarom hebben niet alle cliënten een beschikkingsnummer? Wat vul ik dan in bij de declaratie?

Wat is de gemeentecode van de gemeente Utrecht?

Mijn administratieve gegevens zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Welke monitorings- en verantwoordingsinformatie verwacht de gemeente?