Informatie voor professionals Nieuws

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Thuisafgehaald, buur helpt buur

19-1-2018 | Het online platform 'Thuisafgehaald' koppelt inwoners die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten aan thuiskoks uit de buurt. Zo eten zij weer een lekkere en gezonde maaltijd tegen kostprijs. Vaak brengt de buurtgenoot de maaltijd naar de kwetsbare inwoner. Behalve vers eten is er ook direct contact met buren.
Bekijk filmpje wat Thuisafgehaald doet


Lees mooie verhalen
over bijvoorbeeld mevrouw Hage (87). Zij dreigde ondervoed te raken en kwam dankzij thuiskok Heike al snel weer een aantal kilo aan. Of over het hoogbejaarde echtpaar Ederveen, zij krijgen zelfs 5 keer in de week maaltijden van thuiskok Jenneke.

Meld iemand aan voor Thuisafgehaald


Congres ‘Psychische problemen en ouderschap’ op 8 maart

18-01-2018 | Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Kom naar het kosteloos congres op 8 maart in Driebergen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.trimbos.nl/psychische-problemen-en-ouderschap.


Utrecht een stad voor al haar inwoners: verhalen uit de praktijk

18-01-2018 | Meer wij, minder zij. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ werken we al een aantal jaar met veel partners in de stad aan verbinding tussen Utrechters. Ook in 2017 is met ‘Utrecht zijn we samen’ weer veel resultaat geboekt. Een deel van de verhalen uit de praktijk hebben wij gebundeld in een e-magazine. Verhalen van docenten, jongerenwerkers, politieagenten, buurtwerkers, een jobhunter, ambtenaren, sociaal makelaars, trainers, gespreksleiders en vele anderen. Volgend jaar belichten we weer andere projecten. Lees hier de verhalen (pdf, 3,6 MB).


Veranderde financiering van de verzorging van kinderen thuis

12-01-2018 | Vanaf 1 januari 2018 veranderden de regels rondom de financiering van de verzorging van kinderen thuis. Denk hier aan kinderen met een lichamelijke aandoening. Vanaf 2018 gaat een deel van deze verantwoordelijkheid over van de gemeente naar de zorgverzekeraar.

Voor een kind en het gezin gaat er mogelijk wat veranderen als:

 • het kind nu verzorging krijgt vanuit de Jeugdwet
 • de verzorging samenhangt met geneeskundige zorg

Lees meer over deze verandering op de website van de Rijksoverheid


Nieuwe voorziening voor daklozen

11-01-2018 | Het Leger des Heils start per 1 december 2018 met een nieuwe voorziening voor daklozen aan de Nieuwegracht 92. Het college heeft dit op 9 januari 2018 besloten. Op de Nieuwegracht 92 is op dit moment een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor daklozen. Deze opvang verhuist.

Meer over de nieuwe inloopvoorziening


Terugblik op het stadsgesprek over toegankelijkheid

21-12-2017 | Utrecht wil toegankelijk zijn voor alle Utrechters, mét of zonder beperking. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Utrecht Marketing, Solgu en gemeente Utrecht organiseerden hierover een stadsgesprek op 9 december 2017 in de Stadsschouwburg.

Bekijk op de pagina de terugblik in een verslag, foto’s en een filmpje


Meehelpen aan voorkomen en verminderen eenzaamheid

20-12-2017 | Voor eenzaamheid bestaat geen eenvoudige oplossing. Wel kunnen we meehelpen met het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Bewoners en maatschappelijke partijen hebben hierin een belangrijke rol. Het probleem is niet in iedere wijk even groot. Daarom gaan we hiermee per wijk aan de slag. Dit was een van de conclusies van een stadsbijeenkomst over dit onderwerp op 14 november 2017.

Lees meer over het tegengaan van eenzaamheid


‘Wat telt’, een nieuw (meet)instrument voor buurtteam én gemeente

20-12-2017 | Gemeente Eindhoven en gemeente Utrecht en hun buurtteams gingen in 2017 samen met onderzoeksbureau Movisie op zoek naar een nieuw instrument om die effectiviteit te meten. Dit deden ze door gesprekken te voeren met inwoners, professionals en ambtenaren. Al snel lag er een nieuw concept; het ‘Wat telt’ instrument. Een aantal medewerkers van de wijk- en buurtteams van Eindhoven en Utrecht hebben het instrument rond de zomer getest. De ervaringen zijn positief.

Voordelen

Het nieuwe instrument maakt het voeren van een gestructureerd gesprek makkelijker en zet mensen aan tot actief meedenken en nadenken. Het plan wordt echt van de klant. Daarom is er nu besloten om ook een online  versie te ontwikkelen en het instrument rond maart 2018 in alle wijk- en buurtteams (sociaal) in Eindhoven en Utrecht in te zetten.

Hoe werkt het instrument

Het instrument bestaat uit een kartonnen bord met balkjes. Aan de linkerkant van het balkje staat een verdrietige smiley en aan de rechterkant een blije smiley. Aan het begin van het gesprek vraagt de buurtteammedewerker aan de klant welke leefgebieden – zoals geld, sociale contacten, geestelijke gezondheid, taal – voor hem/haar van belang zijn en hoe hij zich op dat betreffende leefgebied voelt. Voor die leefgebieden plaatst de inwoner een fiche op de balk.

‘Wat telt’ is een systematiek om in gesprek te gaan met de klant. De verandering die de klant op het leefgebied wil bereiken en welke stappen hij zet, komen in het ondersteuningsplan te staan. De klant krijgt dit plan ook zelf mee naar huis. Na een van te voren afgesproken periode, bijvoorbeeld 3 maanden of een half jaar, kan ‘Wat telt’ opnieuw worden ingevuld. meteen wordt dan duidelijk of iemand zijn doelen heeft behaald en of het op de uitgekozen leefgebieden beter of slechter gaat, of gelijk.

Wat kunnen we met het instrument leren

Het ‘Wat telt’ instrument geeft op 3 niveaus informatie

 1. Het instrument geeft de klant inzicht in zijn situatie en de stappen die hij kan zetten om tot oplossingen te komen.
 2. Daarbij biedt het instrument voldoende managementinformatie voor de uitvoeringsorganisaties. Het instrument laat zien op welke domeinen klanten ondersteuningsvragen hebben en waar collectief meer of minder vooruitgang te zien is. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het scholingsplan.
 3. Het geeft de gemeente inzicht op welke domeinen er in de stad ondersteuningsvragen zijn, op welke domeinen er welke resultaten worden gehaald en op de ervaren tevredenheid van klanten over het resultaat en de ondersteuning die hierbij geboden is.

Nieuws over de U-pas

20-12-2017 | Sinds de zomer werkt de gemeente samen met een nieuw U-pasbureau. De resultaten hiervan zijn:

 • fysieke U-pasbalie op de derde verdieping van het Stadskantoor. Bekijk de openingstijden van de balie
 • nieuwe vormgeving
 • nieuwe website met 750 aanbiedingen
 • folder met het volledige aanbod
 • aanvragen van U-pas is makkelijker per post en digitaal
 • informatie voor maatschappelijke partners is verbeterd 

In november en december ging de U-pas on tour, door voorlichting te geven over de U-pas in een aantal wijken.

Lees het nieuwsbericht U-pas on tour


Versterking van de samenwerking in sociaal-medische basiszorg

20-12-2017 | Sinds 2015 hebben de Huisartsen Utrecht Stad (HUS), De Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ Utrecht) en Lokalis (buurtteams jeugd en gezin) veel geïnvesteerd in de samenwerking op stedelijk niveau. De algemene lijn in de samenwerking afgelopen jaar is positief. Het vraagt wel van iedereen een blijvende investering om de samenwerking verder vorm te geven en te versterken.

Toegenomen tevredenheid en aanbevelingen

Om in beeld te brengen hoe de samenwerking in de diverse wijken gaat en inzicht te krijgen in de succesfactoren en verbeterpunten, is een monitor gehouden. Deze is gehouden onder alle huisartsenpraktijken, GEZ-coördinatoren en de contactpersonen van de buurtteams.

Tussen alle huisartsenpraktijken en buurtteams heeft de samenwerking de afgelopen jaren vorm gekregen. Er zijn ook afspraken over samenwerking gemaakt. De tevredenheid over de samenwerking en de mate waarin dit is vormgegeven is bij driekwart van de respondenten verbeterd ten opzichte van vorig jaar.
De aanbevelingen die uit de monitor komen zijn:

 • Blijvend investeren in contact, om elkaars expertise en elkaars perspectief te leren kennen.
 • Elkaar beter informeren over betrokkenheid en ondersteuning, bijvoorbeeld via driegesprekken.
 • De stedelijke afspraken over samenwerking samen doornemen en concretiseren op praktijkniveau of in lokale afspraken.
 • In gesprek blijven over de transformatie en de vernieuwde visie op zorg.

Wijkgesprekken

Het is belangrijk dat de samenwerking tussen huisartsen, buurtteams en JGZ  in de wijken verder wordt versterkt op de inhoud van de zorg. In iedere wijk vinden reguliere bijeenkomsten plaats. Daar zijn huisartsen, contactpersonen vanuit het buurtteam, de GEZ coördinator en JGZ medewerkers aanwezig. Een vast onderdeel hiervan zijn de gegevens op wijkniveau, en delen en benutten van de resultaten van de afgelopen 3 jaar. Van hieruit werken de professionals verder aan de samenwerking, aan, gezamenlijke prioriteiten en aan het bepalen van welke resultaten er op wijkniveau verder te concretiseren zijn.

Meer informatie over de samenwerking?

Stuur een e-mail naar jeugd@Utrecht.nl en wij brengen u in contact met de juiste contactpersonen van Lokalis, HUS, en de GEZ. 


Winnaars WijMakenUtrecht (WMU)-vrijwilligerstrofee 2017

12-12-2017 | DVSU Forza Friends wint WijMakenUtrecht-vrijwilligerstrofee 2017. Malika Massaoui-Sadki (Steunpunt GGZ Utrecht) wint in de categorie ‘Vrijwilligers’. Wethouder Kees Diepeveen maakte de winnaars bekend op 7 december tijdens de Nationale Dag van de Vrijwilliger.

Lees meer op de website van de Vrijwilligerscentrale Utrecht


Ouderen uit verschillende culturen over eenzaamheid

07-12-2017 | Deze zomer was er een werkconferentie over eenzaamheid. We wilden een antwoord op de vraag: "Hoe bespreken we eenzaamheid onder migrantenouderen?" Hiervoor spraken we met ouderen over het doorbreken van taboes. Maar ook hoe professionals het beste rekening kunnen houden met verschillende culturele achtergronden. Dit leverde verschillende ideeën, verhalen en tips op. Die willen we graag met u delen. Zo kunnen we er samen mee aan de slag.

Lees de korte brochure 'Kleurrijk ontmoeten' op samentegeneenzaamheid.nl


Online portaal voor aanvragen bijstandsuitkering

04-12-2017 | Sinds september 2017 heeft de gemeente een online portaal voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Het portaal is een persoonlijke webpagina waar alles over de bijstandsaanvraag te vinden is. Via dit nieuwe portaal is op een makkelijke en overzichtelijke manier een bijstandsuitkering aan te vragen.

Het portaal is sinds 20 november beschikbaar voor alle inwoners van Utrecht. Dit is een van de stappen om onze dienstverlening digitaler te maken. Zo kunnen we administratieve handelingen verminderen en is er meer tijd voor maatwerk.

Lees meer over de bijstandsuitkering en hoe deze aangevraagd wordt

Wat als iemand niet digitaal vaardig is?

Wij blijven de aanvragers persoonlijk helpen. Kunnen ze zelf niet goed overweg met een computer? Dan kunnen ze altijd telefonisch een afspraak maken via 030 – 286 52 11.


Conferentie Goede buren 26 januari 2018

30-11-2017 | Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in Utrecht en in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen. Tijdens de conferentie op 26 januari ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengd-wonenprojecten.

Lees meer over de conferentie 'Goede buren' en meld u aan


Extr@Utrecht: tweede bijeenkomst van de ‘Ontwikkelkamer’

20-11-2017 | Op 5 oktober vond de tweede bijeenkomst van de ‘Ontwikkelkamer’ plaats, een maand na de start van de teams van Extr@Utrecht. De deelnemers waren benieuwd naar de ervaringen van de teams en hun partners in de wijk. De medewerkers van Extr@Utrecht hadden een aantal voorbeelden (zonder namen van personen) meegenomen. In kleine groepen bedachten de deelnemers wat ze konden leren van deze voorbeelden.

Eerste ervaringen van Extr@Utrecht (pdf, 355 kB)
Uitkomsten van de kleine groepen (pdf, 98 kB)


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030