Informatie voor professionals Nieuws

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.

Uitbreiding van het digitaal portaal

26-04-2018 | Het digitaal portaal waarmee Utrechters een bijstandsuitkering aanvragen, is vanaf maandag 23 april in een verbeterde vorm beschikbaar. Het portaal is een persoonlijke webpagina waar alles rondom een bijstandsaanvraag in staat. Vanaf november 2017 was het al mogelijk om een digitale aanvraag te doen. In de verbeterde vorm loopt de burger eerst een aantal toetsingsvragen door, waardoor hij zeker weet dat hij aan het juiste loket zit.

Hoe werkt het portaal?

Via www.utrecht.nl/bijstandsuitkering kunnen Utrechters een bijstandsuitkering aanvragen. De aanvrager kan vervolgens 24 uur per dag terecht op een persoonlijk portaal via www.utrecht.nl/portaalwerkeninkomen. Inloggen gebeurt met DigiD. In het portaal vindt de aanvrager persoonlijke gegevens en werkopdrachten die horen bij de zoekperiode. Zij krijgen dus niets meer mee op papier en kunnen precies zien wat ze nog moeten doen in de zoekperiode van 4 weken. De Utrechter kan ook contact opnemen via het portaal. Hierdoor wordt het contact met de gemeente directer en gemakkelijker.

Verbetering dienstverlening

Het portaal Werk en Inkomen is een van de stappen om de dienstverlening van de gemeente digitaler te maken. Zo kan de gemeente administratieve handelingen verminderen en is er meer tijd voor maatwerk.

Wat als iemand niet digitaal vaardig is?

De gemeente blijft ook altijd persoonlijke dienstverlening bieden. Als een Utrechter niet zelf met de computer overweg kan, dan kan er altijd telefonisch een afspraak gemaakt worden via 030 – 286 52 11. Diegene komt dan langs op het Stadskantoor om samen met een medewerker de aanvraag door te nemen.

Zijn er vragen?

Krijgt u, als samenwerkingspartner van ons, vragen over het portaal en komt u er ook niet uit? Dan nodigen we u van harte uit om met ons contact op te nemen. Dat kan via telefoonnummer 030 – 286 52 11. Wij helpen u graag verder.


Utrecht dingt mee naar titel Age Friendly Cultural City

16-04-2018 | Met het Grijze Koppen Orkest en Kunst van Delen dingt Utrecht mee naar de titel Age Friendly Cultural City van het Fonds Cultuurparticipatie. Beide Utrechtse projecten dragen namelijk bij aan het welzijn van inwoners en dus aan een gezonde stad.

Het Grijze Koppen Orkest activeert dementerende en kwetsbare ouderen, maakt ze vrolijk en geeft ze zelfvertrouwen. Kunst van Delen zorgt voor bijzondere ontmoetingen en het delen van elkaars muzikale verhalen. Muziek uit het verleden en het heden smelten samen tot een nieuw geluid; het geluid van de toekomst.

Op 12 april was de presentatie aan de landelijke jury. In oktober besluit deze welke stad de titel Age Friendy Cultural City krijgt.

Lees meer op zimihc.nl


Nomineer een maatschappelijk bewuste ondernemer voor de Nelson Award

afbeelding van de award

12-04-2018 | Dit jaar vindt de eerste Utrechtse editie plaats van de Nelson Award. Wilt u een maatschappelijk bewuste ondernemer in het zonnetje zetten? Nomineer dan een Utrechtse ondernemer die van uw buurt een betere plek maakt! Dit kan tot en met 5 mei. Met deze verkiezing krijgen de genomineerde ondernemers de aandacht en erkenning die ze verdienen. Op 13 juni is de uitreiking tijdens het jaarlijks evenement ‘De Beursvloer’.


Congres 'Psychische problemen en ouderschap'

29-03-2018 | Op 8 maart vond het congres plaats 'Psychische problemen en ouderschap'. '80% van de ouders voelt zich onvoldoende ondersteund in hun ouderschap door de ggz'. Dit was een van eye-openers tijdens het congres. Een bevestiging dat het een belangrijk onderwerp is dat leeft onder professionals. De organisatoren waren: de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag in samenwerking met GGZ Nederland, NIP en het Trimbos-instituut.

Lees meer over dit congres op trimbos.nl

Op deze site vindt u ook de nieuwe toolbox: OuderschapsKID. Hierin staan tips en tools voor iedereen die werkt met en voor ouders en hun kinderen met psychische problemen.


Boek 'Samen voor Elkaar' over ouderen uit

26-03-2018 | Het boek 'Samen voor Elkaar' is uit en staat vol met mooie verhalen van betrokken Utrechters bij het ouderennetwerk 'Samen in de Stad'. U kunt het boek inzien via de website www.samenindestad.nl of opvragen bij hun sociaal makelaar.

Het ouderennetwerk Samen in de stad bestaat 5 jaar heeft als doel ouderen de mogelijkheid geven zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Zo maakt het netwerk voor ouderen mogelijk om sneller met elkaar in contact te komen. Het netwerk is een initiatief van AxionContinu, U Centraal, Wijk&Co, Me’kaar, DOENJA Dienstverlening, Vooruit en Welzaam.

Wethouder Zorg en Welzijn Kees Diepeveen is onder de indruk dat met het ouderennetwerk 57% van de ouderen in de stad is bereikt. "Het is zo goed dat het ouderennetwerk Samen in de Stad bestaat, waar bewoners bij elkaar op bezoek gaan en samen activiteiten opzetten. Dat maakt het ouder worden echt een stuk prettiger."


Krachtige basiszorg Overvecht

21-03-2018 | Krachtige basiszorg is in Overvecht ontwikkeld om bewoners optimale zorg en ondersteuning aan te bieden. Met partners is een nieuwe en andere manier van kijken, leren, doen en organiseren ontwikkeld. Huisartsen, buurtteam en andere professionals werken integraal en proactief samen op basis van een gemeenschappelijke visie. Dit levert resultaten op voor de kwetsbare groep bewoners waar de aanpak zich op richt: mensen met problemen in meerdere levensdomeinen.

De aanpak is onderzocht en blijkt effectief. Het houdt én inwoners én de professionals in de wijk gezonder. Ook maken mensen minder gebruik van zorg en zijn er minder zorgkosten. Daarom blijven Zilveren Kruis en de gemeente de aanpak ondersteunen. Ook in 2 andere wijken in Utrecht en in Rotterdam en Amsterdam wordt gestart met een vergelijkbare aanpak. Die aanpak past dan wel bij de situatie in die wijk

Meer informatie over Krachtige basiszorg


Met taal komt u verder. Wijst u ze de weg?

15-03-2018 | Wist u dat 1 op de 10 Utrechters moeite heeft met lezen en schrijven en met computers? Help mee aan meer (digi)taalvaardigheid. Bekijk deze filmpjes voor:
• werving cursisten
• werving vrijwilligers
• verwijzers naar taal- of computerles

Gebruik de filmpjes in uw eigen communicatie, bijvoorbeeld op beeldschermen in wachtruimten, op uw site en in uw nieuwsbrieven. Gebruik de link naar het filmpje op Youtube of vraag het bestand op door een mail te sturen naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl.


Meedoen in Utrecht

09-03-2018 | In Utrecht vinden wij het belangrijk dat alle inwoners een zinvolle rol kunnen spelen in de samenleving. Ook ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen en andere kwetsbare personen. ‘Iedereen doet mee’ is onze ambitie. Samen met onze partners in de wijken doen we er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Wilt u weten wat het aanbod is in Utrecht? Bekijk dan de animatiefilm ‘Meedoen in Utrecht’.


Beschut werk voor inwoners met een arbeidsbeperking

26-02-2018 | Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding nodig. Of ze hebben een aanpassing op de werkplek nodig. Dat is ondersteuning die veel werkgevers niet kunnen bieden. Beschut werk kan dan een oplossing zijn. Beschut werk is voor iemand die alleen in een beschutte (beschermde) omgeving kan werken.

Aanvragen advies beschut werk

UWV beoordeelt of iemand voor beschut werk in aanmerking komt. Inwoners kunnen zelf een beoordeling arbeidsvermogen beschut werk aanvragen bij UWV. Dit gaat dus niet via de gemeente. Na de aanvraag bij UWV nodigt UWV de inwoner uit voor een gesprek.

Beschutte werkplekken bij de gemeente

De gemeente heeft een aantal beschutte werkplekken. Dit zijn banen met het wettelijk minimumloon. Als iemand een Wajong uitkering heeft, kan het loon lager zijn.

Positief advies beschut werk

Inwoners met een positief advies beschut werk kunnen zich bij de gemeente melden via beschutwerk@utrecht.nl. Het kan zijn dat wij niet direct plek hebben, omdat er meer mensen zijn die zich aanmelden. Dan kijken wij hoe wij in de tussentijd ondersteuning kunnen bieden.

Meer diversiteit in werkaanbod

De gemeente heeft een overeenkomst met WIJ 3.0 en UW om in ieder geval de komende 2 jaar beschut werk uit te voeren. Wij onderzoeken op dit moment of ook andere (sociaal) ondernemers beschut werk willen uitvoeren. Op die manier hopen we het aantal beschutte werkplekken en de diversiteit in het werkaanbod te vergroten.

Meer informatie over werken met een arbeidsbeperking leest u op www.utrecht.nl/arbeidsbeperking. Vragen over beschut werk bij de gemeente kunt u stellen via beschutwerk@utrecht.nl.


Je bent het, je wordt het of je hebt er één nodig

22-02-2018 | Bijna iedereen krijgt er op enig moment in het leven mee te maken. Mantelzorg. Wat komt er dan op je af? En hoe ga je daarmee om? Speciaal voor Utrechtse mantelzorgers is dat nu te vinden op één plek: www.mantelzorgutrecht.nl. Wij willen mantelzorgers wijzen op het bestaan van deze site. Vanaf maart vind je daarom bij huisartsen, buurtteams, verzorgingshuizen, bibliotheken en andere openbare plekken in de stad ansichtkaarten die verwijzen naar de site. Ook in horecagelegenheden zijn ze te vinden.

Wil jij deze kaarten ook een plek geven in je kantoor, praktijk of op je balie? Of wil je ze versturen naar mantelzorgers die je kent? Laat het ons weten door een mail te sturen naar mantelzorg@u-centraal.nl.


Utrechtse visie op wijkgericht versterken van sociale voorzieningen, bewonersinitiatieven en vrijwillige inzet

30-01-2018 | Het college heeft ingestemd met de visie op de sociale basis Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Visie sociale basis (pdf, 2,7 MB) gaat het over het versterken van de sociale basis in het licht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat over sociale voorzieningen, bewonersinitiatieven en vrijwillige inzet die er aan bijdragen dat mensen prettig samenleven en iedereen gewoon mee kan doen. Hierbij is er extra aandacht voor bewoners met een (tijdelijke) kwetsbaarheid. In de visie staat hoe de samenwerking in de wijk versterkt gaat worden, zodat Utrechters gewoon mee kunnen doen en zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarnaast wordt duurzame ondersteuning van bewonersinitiatieven die buurten versterken en kwetsbare bewoners ondersteunen mogelijk gemaakt. Ook initiatieven op het gebied van (wijkgerichte) informatievoorziening krijgen meer financiële steun.

Lees meer over de sociale basis (Wmo)


Gratis workshops financiën bij levensgebeurtenissen

30-01-2018 | Heeft een inwoner geldproblemen door een ingrijpende levensgebeurtenis, zoals een echtscheiding, overlijden partner of ontslag? Verwijs hem dan naar de workshop ‘Financiën bij Levensgebeurtenissen’ van U Centraal. Deze instantie helpt mensen die te maken krijgen met ontslag of echtscheiding om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden.

Bekijk de data van de workshops op de website van U Centraal


Nieuwe uitgangspunten voor nieuwe subsidieperiodes in sociaal domein Utrecht

29-01-2018 | In 2019 start een nieuwe subsidieperiode voor het werk van de sociaal makelaars en de buurtteams, voor informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning en voor sport, bewegen en verenigingsondersteuning. De gemeente nodigt nu maatschappelijke partijen uit om een subsidieaanvraag in te dienen. Om te zorgen voor continuïteit hebben de subsidies een looptijd van 6 jaar, van 2019 tot 2024. In het najaar van 2021 wordt beleid en uitvoering uitgebreid geëvalueerd.

Met de nieuwe uitgangspunten en de daaraan gekoppelde subsidies wil de gemeente nog meer samenwerking in de Utrechtse buurten op het gebied van zorg en ondersteuning tussen bewoners(initiatieven), sociaal makelaars, buurtteams, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, aanvullende zorgpartijen, (sport)verenigingen en andere vrijwilligers(organisaties). Er is in de uitgangspunten tegemoetgekomen aan de wens van bewoners en initiatiefnemers om meer ruimte te bieden aan duurzame ondersteuning van bewonersinitiatieven die buurten versterken en kwetsbare bewoners ondersteunen. Ook initiatieven op het gebied van (wijkgerichte) informatievoorziening krijgen meer financiële steun. Utrecht bouwt zo verder aan sociale, zorgzame buurten voor iedereen.

Naast de subsidies heeft het college ook ingestemd met de visie op de sociale basis Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierin staat hoe we de sociale voorzieningen, bewonersinitiatieven en vrijwillige inzet in de wijk versterken. In de Uitvoeringsagenda 2018 van Meedoen naar Vermogen staat waaraan de gemeente het komende jaar werkt op het gebied van zorg voor (jong)volwassenen.


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030