Informatie voor professionals Nieuws voor professionals

Via deze website houden we u als professional in het Utrechtse maatschappelijke veld op de hoogte. Ook andere geïnteresseerden vinden hier de laatste informatie.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld u dan aan voor onze maandelijkse online nieuwsbrief.


Veranderingen eigen bijdrage Wmo in 2019

Voor sommige vormen van Wmo-hulp of ondersteuning van de gemeente moeten inwoners een eigen bijdrage betalen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stuurt inwoners hiervoor een factuur. Vanaf januari 2019 verandert de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK stuurt hierover de komende weken een brief aan alle Wmo-cliënten voor wie er iets verandert. Ook sturen wij vanuit de gemeente binnenkort uitgebreidere informatie aan alle Wmo-aanbieders en partners in de stad. Ook verspreiden we de informatie via de nieuwsbrief Utrecht Transformeert. Vanaf 1 januari 2019 passen wij ook de informatie aan op onze website op de pagina over de eigen bijdrage. Op dit moment staat er op de pagina over Wmo al een nieuwsbericht voor Wmo-cliënten over de veranderingen in 2019 en wat dit betekent voor hun situatie.

Hebt u als professional op dit moment al vragen? Dan kunt u een e-mail sturen naar meedoennaarvermogen@utrecht.nl


Nieuw proces bijstandsaanvraag

30-10-2018 | Vanaf begin november verandert het proces om een bijstandsuitkering bij de gemeente aan te vragen. De aanvraag wordt sneller, inwoners krijgen eerder een persoonlijk gesprek en de informatie over rechten en plichten ontvangen ze pas als ze weten dat zij recht hebben op een uitkering.

Wat gaat er veranderen?

De start van de aanvraag blijft hetzelfde. Een inwoner vraagt digitaal via de website van de gemeente Utrecht een bijstandsuitkering aan. Dit gebeurt in het portaal Werk en Inkomen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen inwoners de gemeente bellen of direct een afspraak maken voor hulp bij de aanvraag. In de huidige situatie moet iemand vervolgens naar een voorlichtingsbijeenkomst komen. Dit hoeft niet meer. We stoppen met de bijeenkomsten als eerste contactmoment met de inwoner. In plaats daarvan levert iemand direct stukken aan, zodat we het recht op een nieuwe aanvraag kunnen beoordelen. Of wordt iemand uitgenodigd voor een adviesgesprek. Het adviesgesprek vervangt de 10 minuten gesprekken die nu na de voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. De informatie over rechten en plichten delen we pas met de inwoners als de uitkering is toegekend. Dan is het voor hen ook relevant.

De verandering gaat in november in. Een inwoner die een bijstandsuitkering aanvraagt krijgt dan direct de goede informatie. Ondertussen blijven we het proces al doende verbeteren. In februari wordt het nieuwe proces om een bijstandsuitkering aan te vragen geëvalueerd. 

Vragen? Mail dan naar nieuweaanvragen@utrecht.nl.


Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

12-10-2018 | Dak- en thuisloze jongeren zijn op maandag 8 oktober bij het College voor de Rechten van de Mens in gesprek gegaan met staatssecretaris Paul Blokhuis en wethouder Victor Everhardt. Wethouder Everhardt pakt namens de gemeente Utrecht de #zwerfsteen op. Hiermee vragen Stichting Zwerfjongeren Nederland en het College voor de Rechten van de Mens aandacht voor de last die dak- en/of thuisloze jongeren dag in dag uit bij zich dragen.

Lees het bericht op mensenrechten.nl


Conferentie ‘Zorg(en) voor de Utrechtse student’

03-10-2018 | Tijdens de conferentie op 4 september hebben wij en Stichting Utrecht Oost GEZond gekeken hoe de zorg voor de Utrechtse student te verbeteren. Samen met andere aanwezige partijen is het begin gemaakt voor een gezamenlijk actieplan.

In het actieplan formuleerden de deelnemers actiepunten op thema’s als:

  • vind- en bereikbaarheid van zorg
  • samenwerking tussen professionals
  • alcohol, drugs en gamen
  • vermoeidheid, stress en burn-out

Hoe worden de actiepunten opgepakt?

De Stichting Utrecht Oost GEZond pakt samen met ons en andere partijen de actiepunten op. Onder andere kijken we samen hoe studenten beter te informeren en motiveren om zich in te schrijven bij een huisartspraktijk. Samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, buurtteam en Universiteit Utrecht (UU) en Hogeschool Utrecht (HU) moeten ervoor zorgen dat studenten sneller op de juiste plaats komen met hun vragen.

Bekijk het filmpje voor een impressie van de dag


Wegwijzer zorginzet bij overgang 18 jaar

19-09-2018 | Wij willen ervoor zorgen dat jongvolwassenen die jeugdhulp ontvangen een goede overgang naar volwassenheid krijgen. Samen met partners ontwikkelden we een wegwijzer om een antwoord te geven op vragen die rondom dit onderwerp spelen. Deze wegwijzer geeft handvatten voor toepassing van de wettelijke kaders: wanneer Wmo en wanneer verlengde jeugdhulp kan worden ingezet. Daarnaast staan in de wegwijzer afspraken, rollen en verantwoordelijkheden van buurtteams, regionale toegang en zorgaanbieders voor een soepele overgang 18-/18+.

Bekijk de wegwijzer (pdf, 764 kB)


Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030