Informatie voor professionals Conferentie Goede buren 26 januari 2018

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in Utrecht en in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen.

Goede buren zijn

In de kern gaat het bij gemengd wonen om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. En om het creëren van een woonomgeving die mensen, die dat nodig hebben, helpt bij het maken van een nieuwe start in de samenleving. Maar hoe krijgt dat, ‘goede buren zijn’ in de praktijk vorm?

Terugblik conferentie

De gemeente Utrecht, de Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Sociale Innovatie), de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, Portaal en Platform31 organiseerden hierover samen een conferentie.

logo's Portaal, Hogeschool Utrecht, Platform31, Onwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030