Informatie voor professionals Conferentie Goede buren 26 januari 2018

Wat werkt in woonprojecten waar verschillende groepen mensen samen wonen? Op diverse plekken in Utrecht en in het land wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe woonvormen.

Tijdens de conferentie op 26 januari ontmoet u ‘goede buren’ uit diverse gemengd-wonenprojecten. Bewoners, professionals en onderzoekers gaan met u in gesprek over de lessen die er te trekken zijn om bestaande projecten te versterken en nieuwe mogelijk te maken.

 • Wanneer: vrijdag 26 januari 2018
 • Hoe laat: 10.00 - 17.00 uur
 • Waar: Het Huis van Portaal, Beneluxlaan 9 in Utrecht

Er is veel belangstelling voor de bijeenkomst. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Als u zich nog aanmeldt dan plaatsen wij u op de wachtlijst.

Meld u aan

Voor wie

De conferentie richt zich op:

 • medewerkers en bestuurders van woningcorporaties en maatschappelijke organisaties (opvang, zorg, welzijn)
 • beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten
 • vertegenwoordigers van landelijke platforms en expertisecentra
 • ministeries
 • bewoners van de gemengd-wonenprojecten

Programma

Bekijk het programma (pdf, 617 kB)

Kosten

De kosten zijn € 125 (inclusief lunch, koffie & thee, borrel en publicatie).
Na uw aanmelding ontvangt u een mail met een factuur van de Tussenvoorziening.

Gemengd wonen

man voor project gemengd wonen
Foto: Eddy Steenvoorden

Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk. In gemengde woonprojecten (ook wel ‘de Magic Mix’ genoemd) wonen verschillende typen bewoners samen, bijvoorbeeld:

 • reguliere huurders met (ex)dak- en thuislozen
 • studenten met ouderen
 • werkende jongeren met vluchtelingen

In de praktijk

In de kern gaat het bij gemengd wonen om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. En om het creëren van een woonomgeving die mensen, die dat nodig hebben, helpt bij het maken van een nieuwe start in de samenleving. Maar hoe krijgt dat, ‘goede buren zijn’ in de praktijk vorm? Vragen zijn dan onder andere:

 • Gaat dat mengen wel altijd goed?
 • Wat werkt wel en wat juist niet?
 • Welke impuls geeft dit soort projecten aan het creëren van ‘inclusieve’ wijken?
 • Werkt het mengen alleen in een stedelijke omgeving?
 • Wat hebben betrokken partijen van elkaar nodig?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaatmeedoennaarvermogen@utrecht.nl

logo's Portaal, Hogeschool Utrecht, Platform31, Onwikkelwerkplaats Gemengd Wonen

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030