Informatie voor professionals Persoonsgegevens en privacy

De gemeente Utrecht heeft in samenwerking met de buurtteams veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens bij de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld; dat doen we altijd in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. Daar maken we alleen een uitzondering op als er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving.

Beveiligde systemen

We registreren weinig persoonsgegevens; we registreren alleen gegevens als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Bovendien gebeurt dit in beveiligde systemen. Beveiligd voor de buitenwereld, maar ook binnen de gemeente en binnen de buurtteams kan niet iedere medewerkers zomaar bij alle gegevens. Dat kan alleen als het nodig is voor het uitvoeren van het werk.

Gegevensuitwisseling met de buurtteams

De gemeente Utrecht wisselt geen gegevens uit met de buurtteams zonder hier vooraf aan inwoners toestemming voor te vragen. Het buurtteam is een onafhankelijke organisatie en is zelf verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wet- en regelgeving omtrent privacy en informatiebeveiliging. U kunt op de website van de buurtteams lezen hoe zij omgaan met uw privacy. Als een inwoner zorg of ondersteuning wil van een gespecialiseerde zorgaanbieder, zal het dossier van het buurtteam worden overgedragen aan deze aanbieder.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030