Informatie voor professionals Samenleven (welzijn)

Welzijn is een breed begrip. Met welzijn in Utrecht willen we dat alle inwoners  plezierig kunnen wonen en leven, en wanneer ze dat willen actief mee kunnen doen in de Utrechtse samenleving. Dit doen we door ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld mensen met een handicap overal kunnen komen door  toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. En dat er respect en ruimte is voor elkaar,  zonder  discriminatie vanwege leeftijd,  sekse, seksuele geaardheid,  huidskleur of herkomst uit een ander land.

We ondersteunen actieve bewoners

Utrecht is een stad van actieve mensen. Veel inwoners zetten zich in voor de stad, hun wijk, hun buurt. De gemeente ondersteunt actieve bewoners.

Dit doen wij door:

  • ruimtes te bieden (buurthuizen, buurtcentra) waar u terecht kunt voor uw activiteiten en initiatieven
  • ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers
  • de inzet van ‘sociaal makelaars’, die initiatieven en activiteiten van bewoners ondersteunen
  • te zorgen voor een klimaat waarin kinderen veilig en gezond opgroeien.

Bewonersinitiatief

Vernieuwend Welzijn begint bij de bewoner. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatief. Daarvan zien we veel voorbeelden. Bewoners nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis of speeltuin over van de gemeente. Andere bewoners werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners. In het najaar 2015 bezochten collegeleden 8 van deze inspirerende initiatieven, waarbij zorg voor elkaar centraal staat. Benieuwd naar de ‘drive’ van de initiatiefnemers? Bekijk de compilaties van de Utrechtse voorbeelden van Zorg voor Elkaar

Korte video op Youtube
Lange video op Youtube
Welzijn is meer

Welzijn is een breed begrip. Welzijn is ook, dat mensen met een handicap overal kunnen komen. Dat betekent: toegankelijke gebouwen, activiteiten en informatie. Welzijn is ook respect en ruimte voor iedereen die in de stad woont, werkt of studeert. We willen geen discriminatie vanwege seksuele geaardheid. Of vanwege huidskleur of herkomst uit een ander land.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@
utrecht.nl