Informatie voor professionals Doelstellingen vernieuwend welzijn

Met het welzijnsbeleid gaan we uit van wat iemand zelf kan. We stimuleren mensen om – in lijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - zelf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en activiteiten te organiseren. De sociaal makelaars ondersteunen in alle wijken en buurten bewonersinitiatieven en brengen bewoners en organisaties bij elkaar. Lees hierover meer onder Welzijn in de wijk.

Bewonersinitiatief

Veel bewoners nemen zelf het initiatief en leveren zo een bijdrage aan het welzijn in hun wijk. Ze nemen bijvoorbeeld het beheer van ‘hun’ buurthuis of speeltuin over van de gemeente. Of werken samen om onderling hulp en zorg te organiseren. Weer andere bewoners onderhouden samen een plantsoen in hun buurt. Het zijn allemaal voorbeelden van modern welzijnswerk voor en door bewoners.

Meer weten over het nemen van initiatief. Ga hiervoor naar Uw initiatief.

 

 

Lijst met activiteiten die onder het nieuwe welzijn vallen

1. Sociale contacten / vrije tijd

Voorbeelden van activiteiten sociale contacten / vrije tijd

2. Fysieke gezondheid

Voorbeelden van activiteiten fysieke gezondheid

3. Mentale gezondheid / weerbaarheid

Voorbeelden van activiteiten mentale gezondheid / weerbaarheid

4. Inkomen / werk

Voorbeelden van activiteiten inkomen / werk

5. (Sociale) veiligheid en armoede

Voorbeelden van activiteiten (sociale) veiligheid en armoede

Activiteiten 100%-tarief

Voorbeelden van activiteiten die vallen onder het regulier 100%-tarief

Voorbeeldactiviteiten die op het eerste oog niet passend lijken

Betaalde kracht

Onder een betaalde kracht wordt verstaan een activiteitenbegeleider of cursusgever die een vergoeding ontvangt in de vorm van bijvoorbeeld:

  • Loon of salaris
  • Vrijwilligersbijdrage
  • Cadeaubonnen
  • Bijdrage van deelnemers
  • Onkostenvergoeding
  • Docentenvergoeding

Materiaalkosten en reiskosten van de cursusgever worden níet gezien als een vergoeding.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@
utrecht.nl