Informatie voor professionals Initiatief en invloed

Utrecht maken we samen

Op een vernieuwende manier (samen)werken is het fundament van het coalitieakkoord ‘Utrecht maken we samen’ (2014-2018). Het college van B en W doet dit binnen én buiten het stadskantoor, met de gemeenteraad, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Bewonersinitiatief

Onderdeel van ‘Utrecht maken we samen’ is, dat de gemeente ruimte biedt voor initiatieven van bewoners. Inwoners met een initiatief kunnen terecht op de initiatievenportal voor adviseurs. Daar staat informatie over regels en vergunningen, over het huren van een ruimte en over financieringsmogelijkheden.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
sportsamenleving@utrecht.nl