Informatie voor professionals Utrecht voor iedereen

Een diverse stad

De gemeente Utrecht wil dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Ongeacht leeftijd, opleiding, herkomst, seksuele geaardheid of beperking. Mensen doen mee als ze een opleiding volgen of werken (betaald of vrijwillig). Maar ze doen ook mee  als ze samen met anderen sporten en bewegen, muziek maken of toneel spelen of op een andere manier hun talenten tonen en ontwikkelen. Alle inwoners moeten de kans krijgen en nemen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. De gemeente rekent het tot haar verantwoordelijkheid om drempels weg te nemen.

Utrecht zijn we samen

Utrecht is dé stad voor al haar inwoners. Een stad waar alle Utrechters prettig (willen) wonen, leven, werken, leren en recreëren. Dit vraagt betrokkenheid van iedereen - bewoners, ondernemers,  (semi)professionals en gemeente - om het zo te krijgen of het zo te houden. Onder de noemer ‘Utrecht zijn we samen’ werken we aan ‘verbinding’ tussen (groepen) bewoners, met ruimte en respect voor de verschillen tussen mensen. 

In het Actieplan 'Utrecht zijn we samen' (pdf, 3,1 MB) kunt u lezen hoe we dit doen.

Meer informatie en nieuws actieplan 'Utrecht zijn we samen'

Lhbt (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders)

Utrecht kent een rijk roze leven. Er zijn ruim 70 lhbt-organisaties actief. Naar schatting wonen en werken zo’n 30.000 lhbt’ers in Utrecht. Met het actieplan 'De Utrechtse regenboogagenda' (pdf, 1 MB) zorgt Utrecht in de aankomende jaren voor het vergroten van de acceptatie, de zichtbaarheid en de veiligheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (lhbt). Van 2015-2018 besteden we extra aandacht aan jongeren, ouderen, zorg en welzijn, veiligheid, zichtbaarheid en sport. Nieuw is de aandacht voor transgenders.

Toegankelijk Utrecht (Agenda 22)

De gemeente Utrecht wil toegankelijk zijn voor iedereen. Of het nu gaat om toegankelijkheid van openbare gebouwen, van publieke voorzieningen of van de gemeentelijke dienstverlening. In het beleidsplan Agenda 22 (2012-2018) staat wat we hieraan doen.

De aanpak van Agenda 22 bestaat uit 22 regels (pdf, 624 kB) en is opgesteld door de Verenigde Naties. Deze aanpak is een voorloper van het VN Gehandicaptenverdrag. Naar verwachting stelt Nederland dit verdrag in 2016 vast.

De gemeente werkt samen met belangenorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking. Deze organisaties geven aan, waar inwoners met een beperking in het gewone leven tegenaanlopen. Zij denken ook mee over oplossingen. De belangenorganisaties zijn:

 Voorbeelden van resultaten van Agenda 22 zijn:

  • Toegankelijke openbare gebouwen, zoals het Vorstelijk Complex in Zuilen en het Stadskantoor.
  • Sportactiviteiten voor mensen met een langdurige psychiatrische beperking.
  • Toegankelijke bushaltes.
  • Digitale formulieren die leesbaar en bruikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie:

Hulp en contact

Telefoon: 14 030

E-mail: sportsamenleving@utrecht.nl